Nyheder fra bestyrelsen

Her på kanten af sæsonen udkommer så endnu et fyldigt nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd. Man kan her i læse blandt andet en opfordring om at deltage i den nye store europæiske undersøgelse der skal kortlægge brugen af historiske køretøjer. Den samme undersøgelse skal også udsendes til de firmaer der i større eller mindre grad lever af vores omfattende hobby, dem må du gerne hjælpe os med at komme i kontakt med.

Du kan også læse noget om hvordan reglerne er for at registrere sit køretøj til veterankørsel, og om at man skal sikre sig forsikringsbetingelserne altid er opfyldt i forbindelse med eksempelvis et klubskifte.

Motorhistorisk Samråd holder fast i sit internationale netværk, hvilket man kan læse om i Niels Jonassens beretning fra Sverige, men også i kontakten til de danske entusiaster. Sidstnævnte kan møde samrådets repræsentanter, blandt andet i forbindelse med den række af arrangementer som der nu er aftalt deltagelse ved.

God læselyst.

På vegne af bestyrelsen
Søren Jacobsen, formand

 

Mød Motorhistorisk Samråd ude i sommerlandet

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

I løbet af 2014 sæsonen vil der være mulighed for at møde Motorhistorisk Samråd ved et eller flere af sommerens mange arrangementer.

Inviteret af de deltagende klubber vil man kunne møde os på en stand stillet til rådighed af dem. Det kan være enten som en separat stand eller som en del af deres egen.

Man er meget velkommen til at møde op og stille spørgsmål om samrådet og det arbejde vi udfører. Det kan også være man har spørgsmål af mere juridisk eller politisk karakter, så skal vi gøre vores bedste for at svare.

Man kan møde repræsentanter for Motorhistorisk Samråd her:

Arrangement Dato Vært
Fredericia Bilmesse og brugtmarked (forår) 5-6. april Dansk Veteranbil Klub
Græsted Veterantræf 7-9. juni Dansk Veteranbil Klub
Swapmeet – Andelslandsbyen i Holbæk 5. oktober 4×4 Entusiasterne
Fredericia Bil messe og brugtmarked (efterår) 18-19. oktober (Mangler bekræftelse)

Veterankørsel skal kortlægges

Af Lars Genild, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse.

Motorhistorisk Samråd (MhS) og Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) har lanceret en ny Europæisk undersøgelse for historiske køretøjer.

I dette forår har MhS og FIVA lanceret deres andet opfølgende Europæiske Socio-økonomiske undersøgelsesprojekt. Som det var tilfældet I 2005/2006 bliver ejere af historiske køretøjer i 15 Europæiske lande bedt om at deltage i en webbaseret spørgeundersøgelse omkring deres køretøjer, brugen, og økonomien omkring brugen.

FIVA, den globale stemme for de historiske køretøjer siden 1966, har gennem den sidste tid opnået bemærkelsesværdig succes I den Europæiske Union. For første gang indenfor EU lovgivningen er der nu oplistet en række konkrete kriterier for et historisk køretøj, baseret på den internationalt anerkendte FIVA definition for historiske køretøjer.

Den historiske definition har allerede fundet indpas i køretøjssikkerhedspakken samt toldreglerne for import ligesom den også finder ind som henvisning i andre love.

Dette ses som et yderst vigtigt element I den fremtidige beskyttelse af retten til at eje et historisk køretøj og ikke mindst kunne bruge det på offentlig vej.

Både den politiske og den tekniske udvikling gør det dog om muligt endnu mere vigtigt, at vi i MhS og FIVA er i stand til at fremvise aktuelle og valide data for beslutningstagerne indenfor såvel politik men også industrien. Derfor appellerer vi til alle ejere af historiske køretøjer om at de slutter op og gennemfører undersøgelsen indenfor den angivne tidsramme.

Rent praktisk bliver undersøgelsen gennemført via det uafhængige analyseinstitut GfK i Holland, ligesom der er tilknyttet professorer og studerende fra universiteter I Holland og England for der igennem at opnå størst mulig sikkerhed for korrekthed I de indhentede data.

Den danske del af undersøgelsen foregår på dansk og vil også danne basis for både fælleseuropæiske og nationale resultatkonklusioner. Da undersøgelsen dækker ejerskab og brug af de historiske køretøjer bredt, kan alle ejere af historiske køretøjer uanset tilhørsforhold til klubber frit deltage.

Man kan udelukkende deltage i undersøgelsen elektronisk og de gældende links til spørgeskemaerne er aktive fra den 26. marts og frem til 1. juni 2014.

Link til undersøgelsen kan findes på “www.motorhistorisk.dk”, hvor der også vil kunne findes yderligere oplysninger om selve undersøgelsen.

Samtidigt med denne undersøgelse blandt ejere af historiske køretøjer, laves der også en undersøgelse iblandt danske klubber for historiske køretøjer og iblandt alle professionelle aktører indenfor hobbyen.

Undersøgelsesresultaterne for alle 15 Europæiske lande vil blive offentliggjort i oktober/november i år og I umiddelbar forlængelse deraf vil også de rene nationale resultater være tilgængelige. Motorhistorisk Samråd håber at så mange ejere som muligt i Danmark tager sig de 10-12 minutters tid til at deltage I undersøgelsen.

 

Meld din mekaniker

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

I forbindelse med den kommende europæiske undersøgelse der skal kortlægge brugen af veterankøretøjer, ønsker Motorhistorisk Samråd at komme i kontakt med den mekaniker du bruger til dit køretøj, til din reservedelsforhandler, til de rare mennesker der forkromer, syer og lakerer når det er påkrævet. Vi vil også meget gerne i kontakt med andre af branchens professionelle, hvad enten det er journalister, museumsejere, tourarrangører eller andet de beskæftiger sig med, der som giver omsætning og skaber arbejdspladser.

Send en mail til mhs@motorhistorisk.dk med oplysninger om navn, mail og telefonnummer. Så skal vi nok sørge for resten.

 

Internationale kontakter

Af Niels Jonassen, bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd

I februar var formand Søren Jacobsen og jeg i Sverige for at deltage i et møde som Motorhistoriske Riksförbundet (MHRF), den svenske parallel til Motorhistorisk Samråd, holdt for formændene fra deres medlemsforeninger. Tanken med mødet var at give medlems-foreningerne bedre tid til at blive orienteret om organisationens daglige arbejde end årsmødet giver plads til. Som en naturlig følge af det eksisterende nordiske samarbejde havde MHRF inviteret MhS med som gæster.

Selv om forholdene i de nordiske lande ligner hinanden var det dog klart at de i Sverige har en del andre problemer at slås med end vi har i Danmark. Et meget væsentligt spørgsmål drejer sig om dokumentation af køretøjers oprindelse og originalitet. Hvis papirerne er forsvundet er det forbundet med meget store vanskeligheder at få et køretøj indregistreret. Det er i Sverige sådan at et køretøj forbliver i registret selv om det er afmeldt, men er det først røget ud af registret er det juridisk set ophørt med at eksistere. Faktisk er det sådan at man hvis man i en periode ikke ønsker at køre skal man sikre sig at det forbliver registreret. Et ikke registreret køretøj er at betragte som skrot og skal hugges op efter gældende regler. Det er kommunernes opgave at sikre sig at disse regler bliver efterlevet, og der var eksempler på at kommuner havde lavet overvågning fra luften for at opspore henstillede køretøjer. Kravet om dokumentation kan også gøre det vanskeligt at få indregistreret et importeret køretøj hvis ikke man har fået papirerne med. Til gengæld er det uhyre billigt at importere et køretøj. En metalafgift på nogle få tusinde kroner er tilstrækkeligt. Det gælder også moderne brugskøretøjer. Så det kan ofte betale sig at importere et let brugt køretøj fra f.eks. Tyskland. Det har til gengæld fået de svenske bilforhandlere op på mærkerne, og de har overbevist forsikringsselskaberne om at importerede biler skal betale en højere forsikringspræmie end biler solgt nye i Sverige af svenske forhandlere.

Ligesom Motorhistorisk Samråd, så arbejder svenskerne meget på at etablere tæt kontakt med politikere, og det er lykkedes i ganske høj grad. Dels holdes der løbende møder, og dels er MHRF også hvert år til stede ved Almedalsugen på Gotland – den som har inspireret til den uge der nu arrangeres hvert år på Bornholm. Der kan MHRF både pleje kontakten med poli-tikerne og præsentere sig for en større offentlighed. Det er dyrt – op mod 100.000 kr. hvert år. Det er vi i MhS ikke i stand til at klare, men svenskerne har næsten 100.000 medlemmer mod vores 33.000, og derudover har de gode indtægter fra den veteranforsikringsordning som de driver i samarbejde med forsikringsselskabet Folksam. Det var også derfor de kunne tillade sig at invitere to repræsentanter for MhS til deres weekendarrangement.

MhS’ to repræsentanter lyttede interesseret men kunne også bidrage med oplysninger om danske forhold som var af interesse for svenskerne. De danske regler forekommer lempeligere end de svenske. Til gengæld kunne vi godt misunde svenskerne deres afgiftssystem – især ved import.

 

Webmaster søges til motorhistorisk.dk

Af Søren Jacobsen, Formand for Motorhistorisk Samråd

I forbindelse med en større revidering af Motorhistorisk Samråds hjemmeside søges der en engageret og levende bidragyder til arbejdet med at få de nyeste features og tekniske behov implementeret på vores hjemmeside.

Selve det praktiske arbejde med at få sat siden op, vil skulle ske i samarbejde med et professionelt webdesign firma, men der vil blive behov for at styre input fra sekretariatet, bestyrelsen og webdesignerne. Du kan bidrage til vores mål om at motorhistorisk.dk skal være med til at øge viden om og skabe større forståelse for de historiske køretøjer i Danmark blandt politikere og entusiaster.

Vi søger en som frivilligt og ulønnet vil arbejde med den motorhistoriske hobby. Arbejdet vil være tidsbegrænset i ca. 5-10 timer om ugen frem til et nyt site er oppe at køre i løbet af 2014.

Dine arbejdsopgaver vil inkludere:

  • Sparring med sekretariat og bestyrelse omkring udvikling af motorhistorisk.dk
  • Dialog med webfirma og sekretariat om tekniske løsninger.
  • Optimering af brugeroplevelsen
  • Fokus på behov, ønsker og økonomi

Dine faglige kvalifikationer:

  • Du har viden omkring projektstyring
  • Kendskab til IT og webdesign
  • Fokus på formidling over teknik
  • Du er en god kommunikator i tale og på skrift

Vi forstiller os at du har interesse for historiske køretøjer og måske selv ejer en veteranbil eller motorcykel, men det er dog intet krav. Vi tilbyder muligheden for at blive klogere på veterankøretøjer og for at få indflydelse på hvordan veterankøretøjshobbyen skal formidles til klubber, presse og politikere.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte formand Søren Jacobsen på sj@motorhistorisk.dk, eller på telefon +45 28 11 82 12

Ansøgningsfristen er 1. maj. Ansøgningen sendes til sj@motorhistorisk.dk

Tiltrædelse snarest muligt.

 

En guide til veteranregistrering

Af Johnny B. Rasmussen, sekretariatsleder i Motorhistorisk Samråd

Siden 2005 har der i Danmark været mulighed for at registrere sit køretøj til veterankørsel når det er blevet 35 år gammelt. Der er visse fordele ved ordningen, men tillige visse begrænsninger, derfor er det frivilligt at tilmelde sig ordningen, lige som det er muligt at melde køretøjet fra ordningen igen.

Biler der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan registreres til veterankørsel, hvis de er registreret første gang for mere end 35 år siden, og kun benyttes lejlighedsvis. Den begræns-ede anvendelse medfører, at biler, der er registreret til veterankørsel, indkaldes til periodisk syn hvert 8. år.

I reglerne hedder det om begrænsning i anvendelse, at en bil der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og den må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører. Som hovedregel er der ikke fra forsikringsselskabernes side et krav om “registrering til veterankørsel”, for at tegne en veteranforsikring, trods at brugsbetingelserne er nogenlunde enslydende. Faktisk er de fleste forsikringsselskabers krav lidt strengere i det de fleste opererer med en kørselsforbudsperiode. Notér at en sådan er der ikke i forbindelse med bekendtgørelsen om veterankørsel. Køretøjer der registreres til veterankørsel vil der efter kun blive indkaldt til periodisk syn hvert 8. år (Motorcykler kan ikke registreres til veterankørsel, da disse ikke er underlagt periodisk syn, men synes kun ved ejerskifte)

En bil der er registreret til veterankørsel, skal til periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter hvert 8. år. Hvis man registrerer sit køretøj til veterankørsel når det runder de 35 år, så vil næste synsindkaldelse komme i forbindelse med at køretøjet bliver 40 år gammelt, og næste gang, når det er 48 år gammelt. Registrerer man der imod et køretøj der eksempelvis er 37 år gammelt til veterankørsel, så vil den næste synsindkaldelse komme 8 år efter den dato, altså når det er 45 år gammelt.

Registrering til veterankørsel, kan man gøre enten via en lokal synsvirksomhed, eller via et af Skats fire motorcentre. Skat oplyser til Motorhistorisk Samråd at “Veterankørsel” er en såkaldt tilladelse, som sættes i Motorregistret. Hvis en synsvirksomhed skal sætte en tilladelse til veterankørsel, kan de kun gøre det i forbindelse med et syn eller registrering af køretøjet. Sådan er reglerne defineret i Motorregistret. Skat har en mulighed for kun at sætte tilladelsen veteran-kørsel. Dette koster ikke noget, men forudsætter at synsfristen er overholdt. Det betyder, at Skat ikke kan sætte tilladelsen, hvis bilen skulle have været til periodisk syn efter de almindelige regler.

Skat har noteret et ændringsønske til DMR, om at det skal være muligt for ejeren selv at sætte og slette tilladelsen veterankørsel elektronisk via TastSelv, men denne ændringsanmodning er endnu ikke prioriteret, så vi kan ikke oplyse om, eller hvornår den bliver gennemført. Det kan dog oplyses at man ikke fysisk behøver begive sig til et motorkontor, for at foretage ændringen. Man kan blot sende Skat en mail via deres hjemmeside, og så klarer de sagerne ganske uden omkostning.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...