Nyheder fra bestyrelsen

Historisk korrekte nummerplader

Centralregisteret for Motorkøretøjer og indregistrering af disse, overgik pr. 1. marts i år fra at høre under politiet til i stedet at henhøre under SKAT.

Det betyder, at al henvendelse om indregistrering og nummerplader fremover skal rettes til de lokale SKAT-kontorer, også når det drejer sig om spørgsmål og bestillinger af de historisk korrekte nummerplader.

Det er fortsat MhS, der varetager opgaven med at sikre og tildele de historisk korrekte numre. Det sker ved at SKAT fremsender bestillingsblanketterne fra kunderne til MhS, der så tildeler numrene og returnerer blanketterne til SKAT, der varetager den videre behandling af bestillingerne.

I forbindelse med at SKAT overtog opgaven fra politiet, var fremstillingen af nummerplader i EUudbud, og udbuddet blev vundet af en ny leverandør. Både det at opgaven skiftede til SKAT, og at der kom en ny leverandør af nummerpladerne har selvfølgeligt medført en indkøringsperiode, og det har betydet en noget længere leveringstid af de historisk korrekte nummerplader, end vi var været vant til.

MhS har haft lejlighed til at se de først fremstillede historisk korrekte nummerplader fra den ny leverandør og kan konstatere, at kvaliteten er helt i orden. Vi er også overbeviste om, at leverandøren gør sit yderste for at leve op til de leveringstider, vi tidligere har haft, efterhånden som rutinerne kommer på plads, og vi forventer, at vi fremover kan få leveret de historiske nummerplader i løbet af 1-2 måneder fra bestillingen, således som det hidtil har været tilfældet.

Erik Mieth, MhS

 

Definition på et historisk Køretøj

Som meddelt tidligere i januar 2008 har FIVA arbejdet på at redigere definitionen på et historisk køretøj.

Denne definition er nu endelig redigeret og vil blive forelagt til officiel godkendelse på den kommende generalforsamling i FIVA (vedtægter i FIVA kræver at en så væsentlig ændring som definitionen på et historisk køretøj skal godkendes på en generalforsamling før den officielt kan gøres gældende).

Indtil da er den godkendt til intern brug og til information for de tilsluttede medlemmer.

Den endelige definition, som er blevet endeligt koordineret mellem de tre betydende kommissioner har følgende engelske tekst:

“FIVA defines historic vehicles as mechanically propelled road vehicles:
• which are at least 30 years old;
• which are preserved and maintained in a historically correct condition;
• which are not used as a means of daily transport;
and which are therefore a part of the technical and cultural heritage.”

Uofficielt oversat må teksten derfor lyde som følger:

FIVA definerer et historisk køretøj som et mekanisk fremdrevet (vej-)
køretøj:
• Der er mindst 30 år gammelt
• Der er passet og vedligeholdt i en historisk korrekt stand
• Der ikke anvendes som dagligt transportmiddel
og derfor udgør en del af den tekniske og kulturelle arv.

Sandsynligvis bliver den nye definition endeligt effektueret fra 2010, og man vil så finde én eller anden form i den tekniske kommission hvorunder overgangen håndteres uden nogen stakler lander mellem de to stole.

Til orientering har man allerede gjort brug af 30 års definitionen i to lande, nemlig i forbindelse med miljøbeskyttelseszonerne i såvel Danmark som i Tyskland hvor der i begge lovtekster specifikt er taget stilling til udenlandske køretøjer på mere end 30 år som værende undtaget for de begrænsninger, der er indført eller kan blive indført (vi har som bekendt kun muliggjort brugen at miljøbeskyttelseszoner endnu i Danmark – ikke effektueret dem).

Motorhistorisk Samråd har hele tiden meddelt at vi indretter os efter FIVA’s regelsæt. Vi vil derfor også efter en officiel annektering af definitionen tilpasse vore regler og definitioner i overensstemmelse hermed. Opgaven bliver så over tid at få gjort definitionen officielt accepteret i bredere kredse end Miljøministeriet og Kulturministeriet.

Lars Genild, MhS

 

Pas på med benzinslanger!

I løbet af de seneste år har der været en del tilfælde, hvor benzinslanger på ældre biler pludselig er begyndt at lække. Det siger sig selv, at det kan føre til meget farlige situationer, og der er da også registreret mindst ét tilfælde af brand på grund af en lækkende benzinslange.

Forklaringen har vist sig at være, at benzin gennem de sidste mange år, men især siden indførelsen af blyfri benzin, har gennemgået en sådan udvikling med hensyn til tilsætningsstoffer, at de gummislanger der for ca. ti år siden kunne tåle benzin, ikke kan tåle den benzin der sælges i dag.
Slangen går i opløsning.

Vi vil opfordre alle klubber til at informere medlemmerne om, at de ikke kan være sikre på, at de slanger de køber eller har købt er sikre at bruge. Slanger til benzin skal være mærkede; står der ikke den rigtige kode, bør man straks anskaffe sig en ny slange.

Følgende slangetyper kan anbefales:

Mærkning: NBR-PET-CSM eller FKM-PET-CSM

Kan dette ikke skaffes, skal man forlange slanger, der opfylder følgende standarder:

Standard: DIN 73379 type E, ISO 4639 type 2, SAE J30 R7 eller SAE J30 R9-11

Niels Jonassen, MhS

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...