Nyheder fra bestyrelsen

Historisk korrekte sorte nummerplader med 2 bogstaver

I forbindelse med gennemførelsen af en ny registreringsbekendtgørelse afgav Motorhistorisk Samråd høringssvar, der navnlig gik på de historisk korrekte sorte 2 bogstav nummerplader.
Udkastet indeholdt bestemmelser, hvorefter sådanne kunne fås efter den 1. april 2011. I den endelige og udstedte bekendtgørelse (1567/2007) er bestemmelsen om de historiske sorte 2 bogstav nummerplader udgået, og den hidtidigt gældende bestemmelse herom bibeholdt 1 bogstavsnummerplader til køretøjer registreret 1. gang før 1.4.1958. Dette har foranlediget en skriftlig henvendelse til Skatteministeriet om spørgsmålet, idet vi naturligvis ønsker at fastholde den foreslåede bestemmelse, der nyder bred opbakning (også selvom en tidligere ikrafttrædelse ikke var mulig). Skatteministeriet har oplyst, at det fortsat er tanken at gennemføre bestemmelsen om historiske 2 bogstavnummerplader. Dette vil ske i en senere version af bekendtgørelsen, da man forventer at skulle ændre den en eller flere gange inden 2011. Det må vi så håbe, man husker til den tid.

Ole Willumsen har på vegne Dansk-Militærhistorisk Køretøjsforening rejst spørgsmål om forståelsen af reglerne i bekendtgørelsens § 83 om prøvemærker. Det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt.

Mads Thyregod
mt@thyregodadvokater.dk

 

Den nationale køredag for historiske motorkøretøjer

Sidste år lancerede de motorhistoriske klubber med stort held en national køredag.

Grundlovsdag, d. 5. juni, var et meget stort antal gamle biler og motorcykler ude at køre, for at vise alverden hvor mange vi er, og hvor sjovt det er. Underholdning for millioner og glæde for mange tusinde.

I år gentager vi succesen, og vi vil opfordre alle klubberne i MhS til at arrangere en køretur eller et træf torsdag d. 5. juni. Vi ved at flere klubber allerede er godt i gang med forberedelserne, og vi opfordrer alle til at vise flaget den dag. Dels vil det være flot, hvis rigtig mange vil slutte op, men det betyder også meget, at vi gør os synlige for offentligheden. En af de bedste ideer var de stjerneløb som fandt sted flere steder. Der blev startet fra en række af de gamle rådhuse og kørt til ét centralt sted – men der er mange andre muligheder.

Husk at fortælle pressen, lokalradio, lokal-tv og de landsdækkende medier hvad der skal ske, sådan at publikum ved hvor og hvornår der er noget at se på. Vi skal ikke leve i det skjulte, og vi kan levere en god oplevelse til både deltagere og publikum. Jo mere vi er kendte, jo flere tiltrækker vi og jo bedre forståelse opnår vi.
Glem ikke at fortælle MhS’ sekretariat, hvad I arrangerer. Når vi har overblik over hvad der sker rundt i landet, vil vi kunne sørge for en landsdækkende information af pressen.

Niels Jonassen

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...