Nyheder fra bestyrelsen

Årsmøde 2006

I år bliver Årsmøde i Motorhistorisk Samråd afholdt lørdag, den 18. november 2006 kl. 10.00. Årsmødet bliver som de sidste to år afholdt på Fangel Kro. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.

Lisa Mikkelsen

 

Bestyrelsen i MhS

På årsmødet på Fangel Kro den 19. november 2005 kom der et nyt medlem i bestyrelsen, idet Ole Willumsen grundet stor travlhed med alverdens andre ting, ønskede at udtræde af bestyrelsen. Men heldigvis har Ole givet tilsagn om fortsat at stille sig til rådighed for løsning af konkrete opgaver, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. Specielt Oles viden om de tunge køretøjer er jo vanskelig at erstatte. Derfor en stor tak til Ole for det arbejde han allerede har gjort i MhS – og en stor tak for hans tilsagn.

Som nyt medlem blev Niels Jonassen indvalgt. Niels er jo en velkendt person inden for vor bevægelse, og vi ser med store forventninger frem til at kunne trække på hans store viden og ekspertise i det kommende arbejde.

Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmøde den 8. december – og nedenfor gives en kort præsentation af de enkelte ”hoveder”. Samme præsentation kan også ses på vor hjemmeside på www.motorhistorisk.dk. Desuden præsenteres også de personer, som har påtaget sig at håndtere forskellige opgaver for MhS, hvilket de skal have stor tak for.

Formand:
Svend Aage Tholstrup, Rimmersvej 18, Gl. Rye, 8680 Ry, tlf. 86 89 80 48, mobil 60 91 88 88
E-mail: svend@satholstrup.dk
Medlem af Jaguar Club of Denmark siden 1980 og af Dansk Veteranbil Klub siden 1996. Medlem af bestyrelsen i Jaguar Club of Denmark siden 1982 og formand siden 2002. Har i “stalden” bl.a. en Jaguar MK X fra 1963 og en Jaguar E-type V12 Roadster fra 1973.
Siden 2003 medlem af FIVA´s Legislation Komité – og observatør for FIVA i EU´s e-Safety projekt.

Sekretær:
Lisa Mikkelsen, Fremtidsvej 6, 4600 Køge. tlf. 56 65 73 75, fax 56 63 73 75, mobil 28 97 21 41.
E-mail: Hekseringen@worldonline.dk
Var med til at starte Fiat Mini Klub Sjælland i 1997 og har i alle årene været klubbens kasserer. Vi har en Fiat 500 F fra 1970, en 600 fra 1972 og en 500 C Belvedere fra 1953. Herudover har vi en Ford Y fra 1933, en Buick fra 1929 og en Mercedes 280 S fra 1979.

Kasserer:
Knud Degnbol, Nørregade 14, 6000 Kolding. tlf. 75 52 83 78,
E-mail: degnbol@image.dk
Maskinarbejder og mekaniker; nu på efterløn. Har siden ungdommen været interesseret i veterankøretøjer i almindelighed, og har nu fået tid til at tage interessen op for alvor. Medlem af Arielklubben, Ariel Owners Motor Cycle Club, Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk Veteranbil Klub. Redigerer Arielklubbens klubblad “Ariel Nyt”. Kører Ariel Square Four 1937.

Lars Genild, Kragemosen 15, 5250 Odense SV, tlf. 66 17 05 10
E-mail: lars-dorthe@dsa-net.dk
Medlem af Dansk BSA Klub siden 1984 og Albion MC Klub siden 1988. Ejer bl.a. en BSA DBD34GS, som gennem de sidste mange år har sørget for transporten til de internationale BSA rallies omkring i Europa. Varetager kontakten til de øvrige nordiske landes organisationer.

Niels Jonassen, Boserupvej 510, 3050 Humlebæk, tlf. 49 19 11 29
E-mail: aurelia@webspeed.dk
Uddannet historiker fra Københavns Universitet. Har hele sit liv beskæftiget sig med bil- og motorcykelteknik og har skrevet flere bøger, bl.a. Danskernes veje, Fra legetøj til transport og Amerikanske 30’er biler. Medlem af redaktionen af Klassisk Bil & MC. Har været formand for Dansk Veteranbil Klub, Dansk Automobil Sports Unions historiske udvalg og for Historisk Motorsport og er i dag formand for Dansk Lancia Register samt formand for Dansk Veteranbil Klubs Biblioteksudvalg.

Morten Qvistgaard, Mågevej 11, 8740 Brædstrup, fax 75 75 36 58
E-mail: mortenq@worldonline.dk
Har haft veterankøretøjer siden 1969 og er medlem af Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk Vintage Motor Club samt af Danmarks Nimbus Touring. Køretøjssamlingen består af danske og franske motorcykler årgang 1914-51 samt tre veteranbiler af mærkerne: Adler model 5/14 1916, Citroën AC6 1928 og Citroën 2CV varevogn 1960. Er forfatter til bøgerne: ”Horsens bilen GIDEON – et industrieventyr 1913-20” og ”Røver-Axels fortællinger – fra bydreng til motorkører”.

Mads Thyregod, Hammerensgade 6, 2. sal, 1267 København K, tlf. 33 36 05 60
E-mail: mt@thyregodadvokater.dk
Advokat med møderet for landsret og medindehaver af Thyregod Advokater, der yder bistand inden for et bredt spektrum af det juridiske område. Har i mange år interesseret sig for historiske køretøjer og har en Jaguar MK II fra 1964. Medlem af Jaguar Club of Denmark

Samrådets FIVA-repræsentant:
Svend Aage Tholstrup (se ovenfor)
E-mail: svend@satholstrup.dk

Kontaktpersoner uden for bestyrelsen:

Historiske Nummerplader:
Svend Draaby, Jydeholmen 48, 1. th., 2720 Vanløse, tlf. 38 71 39 02.
E-mail: svenddraaby@tiscali.dk

Afgiftsmæssige spørgsmål:
Svend Carstensen, Rødovrevej 19, 2610 Rødovre, tlf. 39 69 81 15.
E-mail: svca@post3.tele.dk.

Store køretøjer:
Ole Willumsen, Bentzonsvej 4, 3. th., 2000 Frederiksberg, tlf. 38 87 96 65.
E-mail: dmkf17@olew.dk
Stiftende medlem af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening i 1995 (www.dmkf.dk). Har haft flere mindre militærkøretøjer, deriblandt den meget avancerede Austin FV1801 “Champ” og Condor/Ducati A350 som er en schweizisk motorcykel. Nuværende køretøj er en schweizisk MOWAG GW-3500 Mannschaftswagen fra 1955. Interesserer sig for alle slags lastbiler og busser, dog fortrinsvis af schweizisk fabrikat.

Teknisk komité, MhS og FIVA:
Peter Løvstrøm Sørensen, Enghavevej 131, Gårslev, 7080 Børkop, tlf. 75 86 95 10.
E-mail: 67mustang@vip.cybercity.dk

Webmaster:
Jannik Rasmussen, Lucernevej 144B, 2610 Rødovre, tlf. 40 33 48 67.
E-mail: jannik.rasmussen@get2net.dk.

Redaktør af MhS’ nyhedsbrev:
Lisa Mikkelsen (se ovenfor)
E-mail: Hekseringen@worldonline.dk.

Svend Aage Tholstrup

 

Så kom den

Nyheder fra Færdselsstyrelsens nyhedsliste

Transport- og Energiministeren har som led i harmonisering af reglerne for veterankøretøjer indført to ændringer. For det første ændres regler for registrering til veterankørsel fra en fast dato til en løbende grænse på 35 år. For det andet ændres reglerne tilsvarende for køretøjer, som udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel med løse prøveskilte.

Registrering til veterankørsel
Hidtil har kun veteranbiler, der er registreret før 1. januar 1960, kunnet registreres til veterankørsel.
Biler, der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan nu registreres til veterankørsel, hvis de er registreret første gang for mere end 35 år siden, og kun benyttes lejlighedsvis. Den begrænsede anvendelse medfører, at biler, der er registreret til veterankørsel, indkaldes til periodisk syn hvert 8. år.

Begrænsning i anvendelse
En bil, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og den må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Hvornår skal bilen så til periodisk syn?
Bil, der er registreret til veterankørsel, skal til periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter hvert 8. år. Der går således ikke automatisk 8 år fra registrering til veterankørsel og til næste periodiske syn.

Et par eksempler
1. Bilen er registreret første gang i 1970, og registreres til veterankørsel nu (35 år efter første registrering):
– Bilen skal så til periodisk syn i 2010 (1970 + 40), og derefter hvert 8. år.

2. Bilen er registreret første gang i 1967, og registreres til veterankørsel nu (38 år efter første registrering):
– Bilen skal så til periodisk syn i 2007 (1967 + 40), og derefter hvert 8. år.

Gå på motorkontoret
Registrering til veterankørsel forudsætter anmeldelse herom til et motorkontor.

Hvornår træder det i kraft?
Reglerne træder i kraft den 5. december 2005.

Veterankørsel med løse prøveskilte
Reglerne om veterankørsel med løse prøveskilte har hidtil også kun værende gældende for køretøjer, der er registreret første gang før den 1. januar 1960. Den løbende 35 års grænse kommer ligeledes til at gælde her. Ændringen medfører, at et køretøj, selvom det ikke opfylder kravene til indretning og udstyr mv., kan godkendes, hvis det opfylder alle følgende betingelser:

● Køretøjet er registreret første gang for mere end 35 år siden.
● Køretøjet må kun anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel.
● Køretøjet må kun anvendes med løse prøveskilte.
● Køretøjets godkendelse må anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankøretøj.

Der kan blive fastsat vilkår
Ved synsvirksomhedens godkendelse af køretøjet til lejlighedsvis kørsel med prøveskilte, af teknisk-historiske grunde, kan synsvirksomheden fastsætte yderligere vilkår. Køretøjet må kun anvendes i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Hvem godkender køretøjet?
Køretøjet skal godkendes ved syn, men godkendelsen skal ikke anmeldes på motorkontoret.
Synsrapporten skal medbringes under kørslen.

Hvornår træder det i kraft?
Reglerne træder i kraft den 10. december 2005.

Reglerne kan findes på www.retsinfo.dk:
Bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv., og ændring af bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer, som offentliggøres den 9. december 2005.

Spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til
Fuldmægtig Frank Thrusholm, telefon 33 92 94 84, eller
Chefkonsulent Mikael Spang-Hanssen, telefon 33 95 43 60

Svend Aage Tholstrup

 

Brev fra miljøminister Connie Hedegaard

Som omtalt i MhS Nyhedsbrev nr. 4/2005 sendte vi brev til bl.a. Miljøministeriet den 6. september 2005 omhandlende vor bekymring vedrørende tidligere fremsatte ønsker om oprettelse af miljøzoner i visse byer.

Den 18. november 2005 modtager vi nedenstående svar fra miljømister Connie Hedegaard:

Tak for dit brev om veteranbilers adgang til eventuelle miljøzoner i København og Ålborg. Dette brev besvarer samtidig din henvendelse til Justitsministeriet.

Det glæder mig, at jeg ud fra det flotte vedlagte materiale kan se, at Motorhistorisk Samråd er meget opmærksom på eventuelle problemer med luftforurening fra veteranbiler.

Jeg kan tilslutte mig jeres synspunkt om, at veteranbiler, der kun kører i byerne ved særlige lejligheder, ikke udgør et væsentligt miljøproblem.
I forhold til den aktuelle problemstilling kan jeg forstå, at Københavns Kommune allerede har tilkendegivet, at de ikke ser veteranbiler som et problem i forhold til en miljøzone, og at de allerede har tilkendegivet, at veteranbiler vil kunne opnå en undtagelse for de pågældende regler.

Jeg formoder således ikke, at eventuelle miljøzoner i danske byer vil give problemer i forhold til lejlighedsvis anvendelse af veteranlastbiler og –busser i byområder.

Med venlig hilsen

Connie Hedegaard
Miljøminister
Vi bringer dette brev, idet det er positivt at man fra ministerens side ikke anser vore historiske køretøjer for at være nogen væsentlig kilde til luftforurering – og at man derfor ikke forventer at en eventuel indførelse af miljøzoner vil give problemer for de historiske køretøjer. Det er også værd at bemærke, at Miljøministeren har noteret sig, at MhS – og dermed MhS´s medlemsklubber – er meget opmærksomme på det vigtige i, at ejere og brugere af historiske køretøjer gør sit bedste for at opføre sig miljømæssigt ordentligt i omgangen med køretøjerne – som beskrevet i vore to foldere Veteraner, Miljøet og veteranerne samt Veteraner, Kørsel, kultur og miljø. I disse foldere finder man bl.a. 10 gyldne regler for ejere og brugere af historiske køretøjer – regler, som såmænd blot opfordrer til at man tænker sig om og at man bruger almindelig sund fornuft, når man kører i sine køretøjer, når man opbevarer dem og når man reparerer og servicerer dem.

Husk på, at vi ikke bare skal aflevere vore køretøjer til næste generation – vi skulle også gerne kunne aflevere en klode, der er i god miljømæssig stand til vore efterkommere.

Er du ikke bekendt med disse foldere, er du meget velkommen til at kontakte MhS for at få dem tilsendt – eller endnu nemmere til at gå ind på MhS´hjemmeside www.motorhistorisk.dk, hvor de begge findes.

Svend Aage Tholstrup

 

Motorhistorisk Samråds arrangements- og arbejdsskadeansvarsforsikring

På årsmødet i november kom der spørgsmål frem om samrådets forsikring. For at sikre en fuld forståelse af forsikringerne og deres dækning bringes her lidt yderligere information.

MhS tegnede som bekendt en arrangementsansvarsforsikring for arrangementer under ledelse af Samrådets tilsluttede klubber samt en arbejdsskadeansvarsforsikring til dækning af personskader opstået på medlemmer, som i forbindelse med klubarbejde udfører (fysisk) arbejde.

Forsikringerne har nu været kørende i godt fire år, og der har gudskelov endnu ikke været behov for forsikringerne til dækning af forhold.

Skulle uheldet imidlertid pludselig være ude, er det naturligvis vigtigt at vide, hvad forsikringerne dækker, og hvor man skal henvende sig med hvilke oplysninger.

For at sikre, at alle Samrådets klubber, til enhver tid vil have adgang til forsikringerne, har vi valgt at afsætte et område på Samrådets hjemmeside til netop forsikringerne.

Under dette afsnit findes en beskrivelse af hvorledes man skal forholde sig, samt hvor man skal rette henvendelse med sine problemer. Under afsnittet findes desuden for de to forsikringer tre væsentlige dokumenter:

• Forsikringspoliceteksten
• Forsikringsbetingelserne
• Skadesanmeldelsesblanket

Skadesanmeldelserne kan downloades og udfyldes enten i Word eller i hånden, og i førstnævnte tilfælde sendes videre som vedhæftet fil til en mail. Under menupunktet Forsikring findes udførlige oplysninger om proceduren.

På årsmødet var der to spørgsmål foruden de mere generelt relaterede:

• Skal arrangementer anmeldes specielt for at være dækket?
• Dækker forsikringerne udenfor landets grænser?

Til begge spørgsmål kan der svares Nej! Førstnævnte er dækkende så snart der er tale om et arrangement udført i klubregi, der er annonceret til medlemmerne enten elektronisk eller f.eks. via annonce i klubblad. Man skal dog være opmærksom på ”ejerforholdet” til et arrangement – går en eventuel fortjeneste ved et arrangement ned i andre end klubbens lommer, er det reelt den person/gruppe der stryger fortjenesten som skal sikre sig dækning.

For begge forsikringer er dækningsområdet geografisk begrænset til Danmark – og trods tidligere ejerskab af Skåne, Halland og Blekinge er disse områder rent forsikringsmæssigt ikke at betragte som dækket.

Men uanset hvad: Skulle uheldet være ude, så brug og læs betingelserne grundigt, følg beskrivelsen og udfyld derefter en skadesanmeldelse så grundigt, beskrivende og hurtigt som muligt.

Lars Genild

 

Tilbagebetaling af vægtafgift af veterankøretøjer

Vi har haft en henvendelse om muligheden for at få refunderet vægtafgiften på et veterankøretøj, der i en periode ikke anvendes. Dette kan f.eks. være på grund af, at køretøjet er under istandsættelse og ejeren af en eller anden grund ikke ønsker at afmelde køretøjet.
Ifølge Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 19. februar 1998 er det mulighed for at få tilbagebetalt vægtafgiften, såfremt køretøjet er registreret her i landet før den 1. april 1958, og nummerpladerne har været deponeret i et forsikringsselskab i en samlet og ubrudt vægtafgiftsperiode.

Når tilbagebetalingen ønskes, skal man have en erklæring fra forsikringsselskabet om deponeringens varighed. Erklæringen skal indeholde oplysninger om køretøjets registreringsnummer, og skal sammen med den originale registreringsattest og en anmodning om tilbagebetalingen indsendes til Rigspolitiet.

Det har imidlertid vist sig, at det ikke er alle forsikringsselskaberne, der vil opbevare nummerplader. Jeg er i øjeblikket ved at undersøge dette forhold nærmere, og resultatet heraf vil komme i et senere nyhedsbrev.

Morten Qvistgaard

 

Færdselslovens tekniske krav til historiske motorkøretøjer

Der kan af og til opstå tvivl om de krav, der stilles til historiske motorkøretøjer for at de kan godkendes til syn. Det er heller ikke sikkert, at de der syner kender reglerne. Især nu da man kan få synet så mange forskellige steder.

Hovedreglen er, at et motorkøretøj skal opfylde de krav, der blev stillet til det, da det var nyt. Man kan med andre ord ikke forlange, at krav som er indført senere end køretøjets første registreringsdato skal opfyldes. Der er dog enkelte undtagelser, og de vigtigste er de nugældende krav om slidbanemønstrets dybde på dækkene samt om kulilteindholdet i udblæsningen.

Reglen om at køretøjet kun skal opfylde de krav, der var gældende, da det var nyt, gælder dog kun for biler fra efter 1955. Alle køretøjer skal nemlig som minimum opfylde kravene fra udstyrsbekendgørelse Nr. 198 af 24. juni 1955. Der er eksempler på, at der er givet dispensation, f.eks. således at biler har fået lov at køre med acetylenlygter. Så må de til gengæld kun køre udenfor lygtetændingstiden. Ét krav er der os bekendt aldrig dispenseret for: Kravet om bremselys på biler.
Det kan betyde, at biler uden elektrisk anlæg og med dispensation for de almindelige lygter bliver nødt til at få monteret et batteri, en rød lampe og en kontakt på bremsepedal eller -håndtag.

Reglerne findes i Detailforskrifter for køretøjer, som bliver udgivet en gang om året. For at finde ud af hvilke regler der gælder for netop ens eget køretøj, er man faktisk nødt til at få fat i detailforskrifterne for køretøjer fra det år, køretøjet blev indregistreret første gang.

Niels Jonassen

 

Slæbning af køretøj

I det seneste nummer af Ford A Nyt er der en lille artikel omhandlende de regler, der er gældend ved slæbning af et køretøj. Da dette jo bestemt kan have interesse for andre end førere af Ford A´er, bringer vi hermed denne artikel – med tilladelse af Ole Jagd, som er formand for Dansk Ford A Klub.

Slæbning må foretages med højst 30 km/t og må derfor aldrig ske på motorvej, hvor køretøjet skal køre mindst 40 km/t. Og det er fast praksis, at både føreren af slæbende bil og føreren af den slæbte bil får en betinget frakendelse af kørekortet, når denne grænse overskrides i væsentlig grad, hvilket vil sige med over 60 % ifølge de nyeste regler.

Derudover gælder følgende regler:

Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige to gange det trækkende køretøjs egenvægt.
Afstanden mellem køretøjerne må ikke overstige fire meter og hvis afstanden er over to meter, skal trækforbindelsen være tydeligt afmærket. Hvis det slæbte køretøjs styretøj eller bremser ikke er i forskriftsmæssig stand, må der ikke foretages slæbning. Hvis det slæbte køretøjs baglygter ikke kan aktiveres, skal det slæbte køretøj være forsynet med en lygtebom. Det slæbte køretøj skal være forsynet med nummerplader eller prøveplader. Slæbning af uindregistreret køretøj er altså ikke lovligt. Overtrædelse af reglerne kan medføre bøde eller som nævnt frakendelse af førerretten.

Svend Aage Tholstrup

 

Anmeldelse af bogen ”Bilen i 60´erne – Design i bevægelse”

Arkitekt og designhistoriker Niels Kryger har med den nye bog om bilen i 60´erne sluttet ringen om 40 års bilhistorie i Danmark fra hans første bog ”Bilen i 30’erne” og den anden ”Bilen i 40’erne og 50´erne”.

Niels Krygers orientering om verden på hjul – ”design i bevægelse” som han kalder det – er omfattende og engageret. Hans sigte med bogen er at sætte bilens udviklingstrin i både designhistorisk og samfundshistorisk perspektiv. Og det lykkes virkelig for ham!

Det er en nydelse at læse forfatterens betragtninger, og bogen er fuld af flotte billeder af mange af 60’ernes biler.

Bogen kan varmt anbefales af denne læser.

Ole Lindberg, november 2005

 

Nyt fra FIVA

Efter generalforsamlingen i Paris i slutningen af oktober repræsenterer FIVA nu mere end 750.000 medlemmer fordelt på 73 organisationer i 48 lande – langt størsteparten heraf beliggende i Europa – men også fjernt liggende lande som f.eks. New Zealand og lande i Sydamerika har tilsluttet sig FIVA, som jo er den eneste organisation af sin art, der er anerkendt af UNESCO – en af FN’s organisationer.

FIVA´s overordnede mål er at fremme bevaringen og brugen af de historiske køretøjer, hvilket bl. a. gøres ved at:

• Arbejde for at lovgivningen ikke griber ind i vore muligheder for at køre på offentlige veje,
• Identificere og klassificere de historiske køretøjer,
• Etablere internationale forbindelser mellem klubber og organisationer,
• Fremme afholdelsen af rallies, concours og andre former for køreture over hele verden,
• Stimulere offentlighedens interesse i at bevare den motorhistoriske kulturarv.

På generalforsamlingen blev den organisatoriske ændring, som har været undervejs i FIVA i et par år vedtaget. Det betyder, at der nu er et øget fokus på tre væsentlige områder inden for FIVA, medens andre områder er trådt en smule i baggrunden. De tre væsentlige områder er

• Legislation committee (Lovgivnings kommission)
• Technical committee (Teknisk kommission)
• Events committee (Arrangements kommission)

og det bør jo kunne glæde de danske entusiaster, at MhS er repræsenteret i to af disse kommissioner, idet Peter Løvstrøm Sørensen har sæde i teknisk kommission og undertegnede har fortsat sæde i lovgivnings kommissionen, hvor jeg specifikt følger hvad der sker inden for projekt eSafety.

På sidste års generalforsamling skete der jo det, at alle IHVO´s medlemmer blev indlemmet i FIVA, hvorefter IHVO blev nedlagt. En glædelig udvikling, idet der nu er én slagkraftig organisation, som varetager vore alles interesser over for bl.a. EU´s organer – og tilgangen af de knap 150.000 nye medlemmer har naturligvis også betydet en stærkt påkrævet øgning af indtægterne til organisationen.

Et mindre generationsskifte fandt i år sted i alle tre ovennævnte kommissioner, idet formændene efter flere års indsats ønskede at træde tilbage. I lovgivnings kommissionen ønskede Geoff Smith fra England at trække sig – efter tre års stærk indsats, hvor han har fået aktivitetsniveauet højnet ganske væsentligt. Som ny formand blev valgt Horst Brüning, som i dag er formand for MhS´s søsterorganisation i Sverige, MHRF og som tidligere var præsident for IHVO og dermed en af de personer, som har et indgående kendskab til, hvordan arbejdet foregår i EU´s forskellige råd og organer. Vi ser med fortrøstning frem til samarbejdet med Horst i denne for os alle så vigtige kommission.

Næste møde i lovgivnings kommissionen – det første under det nye formandskab – finder sted i Wien i week-enden den 25. og 26. februar, hvor undertegnede deltager. Aganda er endnu ikke udgivet – men jf. mange gode drøftelser med Horst – både pr. telefon og under et besøg af Horst og fru Gia i begyndelsen af januar, vil et af de væsentlige punkter blive en mere professionel styring af de mange projekter der er ”i luften”, samt en større grad af uddelegering af opgaver til komiteens medlemmer. En udvikling, som jeg absolut kan støtte.

Vil du vide mere om FIVA – så benyt lejligheden til at besøge FIVA´s hjemmeside på www.fiva.org.

Svend Aage Tholstrup

 

FIVA´s socio/økonomiske undersøgelse.

Denne – eller snarere disse undersøgelser er nu godt i gang. Undersøgelsen vedrørende de virksomheder der arbejder inden for denne sektor er afsluttet og de returnerede skemaer er sendt til England til videre bearbejdning sammen med skemaerne fra de 10 andre EU-lande, som deltager i undersøgelsen.

Vi modtog udfyldte skemaer retur fra ca. 33 % af de virksomheder, som vi havde sendt skemaer til – og det er jo meget flot. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til alle de virksomheder, der tog sig tid til at udfylde og returnere skemaerne.

Skemaerne til klubbernes medlemmer er formentlig udsendt til langt de fleste af de knap 27.000 medlemmer, som via deres medlemsskaber af klubberne er medlemmer af MhS. I hvert fald har mit stakkels postbud været ved at slæbe sig en pukkel til med alle de besvarelser, som jeg indtil nu har modtaget fra begyndelsen af december, hvor de første skemaer ankom. I skrivende stund (10. januar) har jeg modtaget lige godt og vel 1.000 skemaer – og selv om det er mange (i hvert fald når man sidder og åbner kuverter) så håber jeg da, at der inden udgangen af februar vil komme mange, mange flere endnu – for det kan ikke præciseres nok, hvor vigtigt det er, at der er rigtig mange der besvarer, således at vi kan få et repræsentativt materiale at arbejde videre med.

Formentlig er der jo også en hel del medlemmer, der har besvaret via internet-systemet – men hvor mange, der har benyttet denne mulighed, ved jeg ikke. Indledningsvis var der nogle begyndervanskeligheder ved brug af systemet på visse PC´ere – men det skulle være et overstået stadium for længst. Til besvarelsen via internettet skal anvendes en kode, som man finder i øverste højre hjørne på det modtagne papirskema. Har man aldrig fået dette eller mistet det – så send mig en e-mail på svend@satholstrup.dk – så sender jeg straks en kode til dig.

For god ordens skyld – adressen på internet-skemaet er www.fiva-survey.org.

Tak til alle de, der allerede har sendt deres skema – men hører du til blandt en af dem, der indtil videre kun har tænkt på at besvare spørgsmålene – så skal jeg hermed opfordre dig til også at gøre det snarest muligt – og allersenest den 28. februar 2006. Husk på, at det er ikke for MhS’s fornøjelses skyld at vi gennemfører denne undersøgelse – det er udelukkende for frem over at kunne gøre vort arbejde til gavn for DIG så godt som muligt, således at både vi og vore efterkommere fortsat kan køre i de historiske køretøjer på offentlig uden alt for mange snærende begrænsninger.

Skulle der være enkelte klubber, som har svært ved at nå det inden den 28. februar – så kontakt mig herom – så finder vi nok en løsning på det.

Jeg ser frem til at hvæsse min papirkniv yderligere i den kommende tid.

Svend Aage Tholstrup

 

FIVA-pas

Hvad er et FIVA-pas – og hvordan får man et sådant…

Et FIVA-pas er et identitetskort, som alene tjener det formål at identificere og beskrive et historisk køretøj – altså et køretøj som er mindst 25 år gammelt – til brug ved deltagelse i et FIVA godkendt køreturs- eller løbsarrangement.

Et FIVA-pas er således ikke at betragte som et garantidokument for et køretøjs originalitet – og kan eller må ikke anvendes som bevis på et køretøjs historiske værdi.

Et FIVA-pas udstedes af den nationale FIVA-repræsentant – og er gyldigt i 10 år – dog kun så længe køretøj og ejer er som anført på passet. Ved ejerskifte bortfalder passets gyldighed altså.

Og hvordan får man så udstedt et FIVA-pas ?
Man kontakter den danske FIVA repræsentant (Svend Aage Tholstrup på tlf. 86 89 80 48 eller på email svend@satholstrup.dk for at få fremsendt det skema, der skal udfyldes – sammen med vejledning til det videre forløb.

Kort fortalt er proceduren, at køretøjets ejer udfylder ansøgningsskemaet´s fire sider, hvorefter han kontakter den kontrollant, som skal besigtige køretøjet og sammen med køretøjets ejer klassificere det inden for

• Køretøjets specifikation
– Standard
– Modificeret i perioden
– Imitation
– Modificeret uden for perioden

• Køretøjets bevaringskategori
– Ægte
– Original
– Restaureret
– Opbygget.

Når det er gjort, fremsendes følgende til den danske FIVA-repræsentant

• Det korrekt udfyldte og underskrevne ansøgningsskema
• 3 ens farvefotos af køretøjet, taget skråt forfra
• Check på kr. 350,00 udstedt til Motorhistorisk Samråd.

Derefter vil FIVA-pas normalt blive tilsendt i løbet af nogle få dage, med mindre køretøjet er meget specielt og derfor opført på FIVA´s liste over sådanne køretøjer. De køretøjer, der står på denne liste er køretøjer som er særligt kostbare når de er originale, hvilket jo af og til får svage sjæle til at forsøge på at overbevise om at et køretøj, som ikke har ”fødselsattesten” helt i orden, hører til blandt de originale. Derfor vedtog FIVA for flere år siden, at ønsker en ejer af et køretøj, som står på denne liste over særlige køretøjer at få udstedt et FIVA-pas til køretøjet, så skal det forinden besigtiges af to uafhængige eksperter, som forhåbentlig er i stand til at gennemskue eventuelle forsøg på urent trav. Sådanne eksperter må ofte hentes i udlandet, hvorfor det for det første kan tage længere tid og for det andet vil det være betydeligt mere kostbart at få et FIVA-pas, idet omkostningerne naturligvis skal dækkes af den, der ansøger om passet.

Hvad er der på det seneste udstedt FIVA pas til?

Der mærkes en stigende interesse for at få udstedt et FIVA pas til sit køretøj. Og det resulterer i at der udstedes pas til snart sagt alt mellem himmel og jord. Lidt overdrevet – men det er bestemt ikke kun hvad man i al almindelighed vil opfatte som eksklusive køretøjer, der får sig et FIVA-pas. Også mange almindelige køretøjer, der har nogle år på bagen får sig et.

Men se selv – nedenfor er der en liste over nogle af de køretøjer der for nylig har fået udstedt et FIVA pas:

• Chevrolet Coupe, 1941
• Citroën A Coupe, 1921
• Studebaker Golden Hawk, 1958
• Jaguar E-Type 1968
• Bristol 400
• MGB GT
• Bentley Derby 1935
• Austin Mini Cooper 1968
• SAAB 96 1962
• Austin Healey 100 1954
• Lancia Fulvia Coupé 1968
• MG Midget 1970
• Porsche 911 1965
• Volvo 142 1969
• Morgan +4 1962

Og bemærk venligst – at selv om alle ovenfor nævnte køretøjer er fire-hjulede – så er også to- og tre-hjulede køretøjer velkomne til at få udstedt et FIVA pas. Proceduren er den samme som for de fire-hjulede.

Svend Aage Tholstrup

 

FIVA undersøgelse vedr. tunge køretøjer

FIVA har i perioden fra juli til oktober 2005 lavet en mini-undersøgelse i EU omhandlende regler for registrering og anvendelse af tunge historiske køretøjer i EU lande.

Spørgsmålene blev udsendt til 20 lande – og der er til dato modtaget svar fra 13.

Svarene fra de 13 lande viser en temmelig stor forskellighed – bortset fra en fælles grænse på 3,5 tons for hvad det er tilladt at køre med et Bkørekort (England dog undtaget) og så er der også det til fælles, at der ingen steder er specielle synssteder for de tunge køretøjer.

Ser man på hyppigheden af og aldersgrænser for hvornår professionelle chauffører af tunge køretøjer skal til kontrol, er der stort set lige så mange forskellige regler herfor, som der er besvarelser.

Det ser ud til, at England, Danmark og Sverige er de lande, der har de mest specificerede regler.

I den anden ende ser det ud til, at Irland er det oplagte sted at bruge sit historiske tunge køretøj – ingen syn, ingen begrænsninger af nogen art bortset fra at chauffører skal til kontrol hvert tredje år efter man er fyldt 70 år. Frankrig er heller ikke værst – set ud fra et liberalt synspunkt.

Men se selv i skemaerne på side 16-17 HER.

Svend Aage Tholstrup

 

Invitation to the FIVA Motorcycle World Rally 2006 in Germany

DEUVET, the Federation of German Historic Vehicle Clubs, the national Federation representing FIVA, the Fédération Internationale des Véhicules Anciens, has been accorded the honour of organising the next World Rally in Germany.
Following the extremely successful Rally held in 2005 in the Czech Republic and Switzerland, there was great enthusiasm for holding the next Rally in 2006. Since Greece has already offered to host the 2007 Rally, we in Germany were asked to be hosts this year, and gratefully accepted this challenge.

Firstly it is a wonderful opportunity to spend several days in the company of European friends from some 10 nations (and possibly more, as FIVA has a total of 48 member nations) and enjoy our sport together, and secondly it is a wonderful opportunity for the VFV, the German Veteran Vehicles Association, to prove that we are equal to organising motorcycle events of this calibre.

Date: 28.6. (arrival) – 2.7.2006 (departure)
Location: Hotel am Technik Museum, Speyer
No. of participants: Max. 70
Vehicles: Solo motorbikes and motorbikes plus sidecars built up to 1960/FIVA pass required
Rides:
Day 1: approx. 150 km, visiting the Hockenheim race circuit, the Odenwald, the Neckar ferry and return to Speyer
Day 2: approx. 150 km tour through the southern Pfälzerwald, German Wine Road, detour to Wissembourg/France and return to Speyer
Day 3: approx. 150 km tour through the northern Pfälzerwald, visiting Bad Dürkheim, return to Speyer

Closing date for entries: 15th March 2006

Prices: Participants in single rooms: €370.00
Participants in double/twin rooms or multiple occupancy: €330.00
Participants with caravan (pitch at hotel), driver with vehicle: €240.00
Each additional person: €170.00

These prices include 4 nights’ accommodation and half board on tour days.
There will be a dinner in a wine bar on the final evening.

Because a limited number of places are allocated to German motor cyclists, please notify us of your
interest at the earliest opportunity.

Contact: Willy Hof, Julius-Leber-Strasse 14, 63450 Hanau
Tel.: + 49 (0)618 131 750
Fax: +49 (0)618 130 797 97
E-mail: willy.hof@gmx.de

 

2005 General Assembly, Paris

Paris was the venue for the 2005 General Assembly of the F.I.V.A (FÉDÉRATION INTERNATIONALE des VÉHICULES ANCIENS). The location, the weather and the unstinting and imaginative hospitality of the French Federation combined to create an atmosphere conducive to innovation and to renewal and change. This assembly was able to pay tribute to those of its officers who retired after many years of dedicated work on behalf of the historic vehicle movement worldwide.
Four new Vice-Presidents were elected to lead the main Commissions of the federation:

• Rainer Hindrischedt, from Germany, has taken over the leadership of the Technical Commission from Derek Drummond-Bonzom who retires after many years of sterling service.
• Horst Brüning, from Sweden, replaces Geoff Smith as President of the Legislation Commission. Geoff, whilst retiring from the commission, will continue to oversee the FIVA’s socio-economic research project until its completion in 2006.
• There is a change for the Events Commission. After eight years, Lukas Oberholzer decided to step down and George Ioannides, from Cyprus, was chosen by election to maintain the work of this vital and highly regarded commission.
• Andrew Burt, from United Kingdom, the former General Secretary, will head the management group responsible for finances and planning.

Four new Directors were elected to be responsible for the following activities:

• Thomas Kohler, from Switzerland, will continue his responsibility for motorcycling matters.
• J.J Dólleman, from Holland, was elected as Director responsible for membership and connected legal activities.
• Piero Brezza, from Italy, continues in charge of utilitarian, military and agricultural vehicles and Patrick Rollet, from France, is responsible for matters of heritage, patrimony and history.

The Senior Vice-Presidents Claude Delagneau (France) and Roberto Loi (Italy) remain in office as their elected terms have another one and two years to run.

The following Directors – David Davies (U.K.-Communications) Antonio Cardoso Lima (Portugal – Overseas Commission) Franco Majno (Italy –sponsorship) and Carlos Scoseria (Uruguay – South America) also remain in office until the ends of their terms.

The work of the Commissions was reported to a well-attended General Assembly where member organisations representing thirty (30) countries approved changes to the statutes and the management structure designed to make the structure more flexible and responsive to the needs of FIVA and its members. These changes are reflected in the new structures as outlined above.
The delegates were heartened by the report from the Legislation Commission – whose brief is to monitor changes in the laws that might impact upon the continuing use of historic vehicles on our roads. Whilst there was no legislation directed specifically towards the restriction of use of historic vehicles, there remains the everpresent threat from new legislation inadvertently having a detrimental effect upon our activities. The FIVA will remain vigilant.

The Events Commission was able to report a year full of activity, a high point being the FIVA world rally for Motorcycles that was organised jointly by the Czech Republic and Switzerland. The close relationships with both the FIM and the FIA are proving valuable to all parties.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...