Nyheder fra bestyrelsen

Depositum ved leje af løse prøveskilte

Det har for nylig vist sig, at man kan blive afkrævet et meget stort depositum (1.000 kr. eller mere!), når man henvender sig for at leje løse prøveskilte.

Beløbet, som opkræves som depositum, er fastsat lokalt, hvorfor det kan være forskelligt i de 54 politikredse, vi har i Danmark.

Muligheden for at få “klisterplader” i stedet for løse prøveskilte bliver derfor ret interessant. Men “klisterplader” kan fortsat kun købes i Helsingør, Nærum, Rødovre og Slagelse motorkontor.

Det oplyses, at ordningen med “klisterplader” næppe vil blive udvidet i den nærmeste fremtid, idet der er tale om bekosteligt udstyr til at producere disse særlige “plader”.

 

Ansvaret for skader ved løb og arrangementer

En fælles forsikring for skader ved løb og arrangementer blev diskuteret på årsmødet i november 2000. Der var tilslutning til, at bestyrelsen arbejdede videre med problemet indenfor en nærmere bestemt beløbsramme.

Bestyrelsen har nu tegnet en fælles forsikring for alle de tilsluttede klubber under Motorhistorisk Samråd.

Forsikringen, der er tegnet i RUNA Forsikring A/S, dækker både den lovpligtige ansvarsforsikring og arrangøransvaret for klubberne.

Arrangøransvaret omfatter alle medlemmer af klubber og foreninger i Samrådets medlemskreds, og den enkelte klub behøver derfor ikke at tegne en ansvarsforsikring selv.

Forsikringen dækker ikke skader forvoldt af medlemmer fra andre klubber udenfor MhS, hvis de eventuelt er medarrangør til arrangementet, hvor skaden sker.

Prisen er 13.100 kr. årligt.

Forsikringen er trådt i kraft, og bestyrelsen vil sende et skriftligt materiale om forsikringen til alle klubberne, således at I kan se, hvordan anmeldelse af skader skal ske.

Vi vil også sørge for, at materialet kan læses på Samrådets hjemmeside snarest.

 

Hvis køretøjets registrerings- og toldattest er væk

Told- og Skatteregion, Høje Taastrup, har i en vejledning om udstedelse af erstatningsattester gjort rede for, hvad man kan gøre, hvis man har mistet både registrerings- og toldattesten på det køretøj, som man vil have indregistreret efter renovering.

Først skal man ansøge Centralregisteret for Motorkøretøjer om tilladelse til at lade køretøjet indregistrere.

Når man har fået denne tilladelse, skal man have en rimelig dokumentation for køretøjets oprindelige afgiftsstatus. Det kan være breve, gamle fotos af køretøjet med ejer, udskrifter af salgsbøger, testamenter og lign.

Hvis man på denne måde kan sandsynliggøre, at køretøjet tidligere har været indregistreret herhjemme med “klausulfrit” tolddokument, så kan man få udstedt en “afgiftsattest” med samme afgiftsstatus som den senest formodede hos sin egen told- og skatteregion. Man skal samtidig fremsende den dokumentation, man har, til regionskontoret.

Regionskontoret i Høje Taastrup oplyser desuden, at hvis man er interesseret i at finde ud af, hvornår køretøjet blev indregistreret første gang, eller hvem der var den første ejer, så har man ikke tid til at hjælpe med dette.

Men alle interesserede er velkomne til efter aftale at besøge regionskontoret og selv gennemse de gamle arkiver og bøger. Det er dog en betingelse, at man aftaler en tid først.

Det kan gøres ved telefonisk henvendelse til regionskontoret, Lise Lorentzen, på telefon 43 58 73 00.

 

MTBE og rød 98 oktan benzin

Fra 1. maj 2001 kan man kun få den røde 98 oktan benzin fra 190 af landets 2.356 tankstationer, og antallet vil blive yderligere reduceret til 128 stationer i løbet af dette år.

Årsagen til dette er det sundhedsskadelige tilsætningsstof MTBE, som jeg har omtalt i flere tidligere nyhedsbreve. Dette stof kan ikke undværes i 98 oktan benzinen (både den grønne og den røde), men det er derimod teknisk muligt at fjerne det fra 92 og 95 oktan benzinen.

Man kan få en folder på tankstationerne, der fortæller, hvor man kan finde tankstationer med 98 oktan benzin.

Man kan desuden se adresserne på olieselskabernes hjemmesider, f.eks. www.shell.com og www.statoil.dk, ligesom der findes en månedlig opdateret liste over adresserne på Oliebranchens Fællesrepræsentations hjemmeside www.oil-forum.dk.

Endelig kan man på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk få en række oplysninger om bilmodeller, der kan køre på blyfri 95 oktan uden problemer.

 

Afgiftsberegning på importerede køretøjer

Et bredt udsnit af oppositionspartierne i Folketinget har nu for tredje gang fremsat et forslag til folketingsbeslutning om at indføre bindende forhåndsvurdering af importerede motorkøretøjer (beslutningsforslag B 191).

Skatteminister Frode Sørensen (S) har udtalt, at han ikke er i stand til at fremsætte lovforslag om dette før i næste samling, dvs. i efteråret 2001.

Oppositionspartierne har anklaget skatteministeren for nøl og samtidig peget på, at når det handler om afgiftsforhøjelser, så kan man arbejde meget hurtigt i ministeriet!

 

Forbud mod rygmærker ved MC-arrangementer?

Danske Motorcyklisters Råd (DMC) konstaterede i slutningen af 2000, at politiet i Randers havde til hensigt at indføre forbud mod rygmærker ved alle arrangementer i politikredsen.

DMC fik derfor et folketingsmedlem (Tom Behnke) til at stille spørgsmål til justitsministeren om baggrunden for dette forbud(§ 20-spørgsmål nr. 682).

Da justitsministerens svar ikke var tilfredsstillende, har DMC senest henvendt sig til en juraprofessor, som har erklæret, at han vil bistå med juridisk rådgivning, hvis det bliver nødvendigt at føre en retssag mod et sådant forbud.

DMC finder det helt uacceptabelt, at personer, som ikke er rockere, og som ikke forstyrrer den offentlige orden, skal rammes af et generelt forbud mod rygmærker ved offentlige arrangementer, som kræver polititilladelse.

 

West Kent International Run 3. – 5. august 2001

Den store engelske veteranmotorcykelklub The Vintage Motor Cycle Club (VMCC) indbyder igen i år til et internationalt hyggeløb for motorcykler, som er produceret før 1. januar 1977.

Arrangementet vil have 350 deltagere. Om lørdagen køres 100 miles i det skønne landskab i Kent, men man kan i stedet vælge en tur på 65 miles i et mere fladt landskab (beregnet på de ældre veteraner).

Tilmelding skal ske senest den 4. juni 2001 – skema kan fås hos Ole Lindberg, Sømarksvej 8, 2900 Hellerup, Tlf. 39 62 40 53 (aften).

Ha´ en rigtig god sommer med veteranen!

Ole Lindberg, 23. maj 2001.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...