Nyheder fra bestyrelsen

Åbning af Øresundsbroen i år 2000

Det bliver Arte, der skal forestå åbningsceremonien af den nye Øresundsbro i juli 2000. Det var også Arte, der stod for åbningen af Storebæltsbroen.

Samrådet har foreslået, at der skal køre ca. 1.600 motorkøretøjer fra årene 1910 – 1972 over broen med 800 køretøjer fra hver side.

Samrådet har tilbudt at stå for planlægningen og koordineringen af de danske veterankøretøjer fra Sjællandssiden, mens Motorhistoriska Klubben i Skåne vil planlægge for køretøjerne fra Sverige.

Samrådet fik en række erfaringer ved åbningen af Storebæltsbroen, som vi mener kan bruges i år 2000.

Vi afventer nu en tilbagemelding fra Øresundskonsortiet og Arte.

 

Mærkning af lastbiler over 3.500 kg

Der er med virkning fra den 15. maj 1999 indført nye regler for motorkøretøjer med en samlet tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Det drejer sig om den nye bekendtgørelse nr. 293 af 11.5.1999 om godskørsel.

Efter § 9 i bekendtgørelsen skal disse køretøjer være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet.

Navnet skal være påført – i en klart afvigende farve – på karosseriet med mindst 10 cm høje bogstaver. Det må ikke være aftagelige skilte !

Samtidig skal disse køretøjer anmeldes til motorkontoret, hvorefter køretøjets registreringsattest forsynes med en påtegning om, at køretøjet er anmeldt som firmakøretøj for den registrerede bruger.

Registreringsattesten skal herefter altid medbringes i køretøjet under kørslen.

Færdselsstyrelsen har oplyst, at man har fået mange henvendelser fra veteranlastbilejere som følge af de nye regler.

Færdselsstyrelsen er indstillet på at lave en dispensationsordning både for påmaling af navn og begrænsningen i, hvem der kan køre lastbilen, når det drejer sig om veteranlastbiler, som ikke bruges erhvervsmæssigt.

Vi forventer, at vi kan fortælle mere om, hvordan man skal søge dispensation fra de nye krav i næste nummer af Nyhedsbrevet.

Vi vil dog gerne have et overblik over, hvor mange køretøjer det handler om.

Vi vil derfor bede jer om at oplyse til Samrådet, hvem der ejer en eller flere lastbiler, deres totalvægt, om de er registreret, + mærke og årgang. Beskeden kan gives til alle i bestyrelsen eller som e-mail til hjemmesiden.

Vi har desuden fået en henvendelse fra en ejer af en veteranlastbil, som gerne vil i kontakt med andre ejere af veteranlastbiler for eventuelt at starte en særlig klub eller lignende for disse køretøjer. I må derfor gerne oplyse, om I ønsker, at jeres navn og adresse gives videre.

 

Skrotpræmie og miljøbidrag

Jeg omtalte i sidste Nyhedsbrev, at Samrådet havde udtalt sig til Miljø- og energiminister Svend Aukens lovforslag om indførelse af en skrotpræmie og et miljøbidrag.

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 28. maj 1999, men der blev ikke – som vi foreslog – lavet en undtagelse for veteranbiler.

Konsekvensen er derfor, at også veteranbilejere vil blive pålagt det nye miljøbidrag på 90 kr. om året.

Det er endnu ikke fastsat, fra hvilket tidspunkt det nye bidrag vil blive opkrævet, men efter ministerens udtalelser til dagspressen afhænger ikrafttrædelsen af, hvornår forsikringsbranchen kan omlægge deres opkrævningssystemer, så de kan medtage bidraget sammen med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring. Det kan måske først ske fra den 1. juli 2000.

Samrådet vil på ny overveje, hvordan vi kan få indført en særordning, så veteranbilerne ikke pålægges denne nye afgift.

 

“Århundredets biler” i Herning

I dagene 11. – 14. november 1999 åbnes portene i Herning for Europas sidste biludstilling i dette århundrede.

I den anledning vil der blandt publikum blive foretaget en afstemning om “Århundredets mest bemærkelsesværdige og betydningsfulde personbiler i Danmark”. Samtidig foretages der verden over en lignende afstemning, og finalisterne afsløres ved et stort TV-show fra Las Vegas i USA.

Alle veteranklubber bør derfor allerede nu forberede sig på, hvordan klubberne kan være behjælpelige med at fremskaffe de ønskede veteranbiler i god stand til dette formål.

Det er så meningen, at de valgte bilmærker og modeller skal udstilles i “Århundredets Bilhal” i Herning, så de kan ses af alle de besøgende.

 

Slæbning af køretøjer

Som omtalt i sidste Nyhedsbrev er der fra den 1. april 1999 kommet en ny bekendtgørelse om slæbning af køretøjer.

Det gælder dog stadig, at man højst må køre 30 km/timen, når man har en bil på slæb.

Der er for nylig afsagt en Østre Landsrets Dom i en sag, hvor der blev slæbt en personbil med 61 km/timen.

Selv om det ikke var godtgjort, at der var opstået konkrete faresituationer, fik begge førere betinget frakendt førerretten, og de fik desuden hver en bøde på 4.500 kr. !!

Fortsat God Sommer

 

Ole Lindberg, den 1. august 1999

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...