Nyheder fra bestyrelsen

Det er blevet tid til endnu et Nyhedsbrev fra paraplyorganisationen Motorhistorisk Samråd, der denne gang vil givet et bredt indblik i samrådets arbejde for at holde gårsdagens køretøjer på morgendagens veje.

Motorhistorisk Samråd fortsætter sin tætte dialog med politikere og myndigheder. Således har vi på det seneste kunne berette via motorhistorisk.dk om hvordan man agerer hvis man ønsker at bestille historisk korrekte emaljenummerplader til sin bil eller motorcykel, efter man har nedlagt 23 motorkontorer rundt om i landet. Nu er der kun fire motorcentre tilbage, hvilket gør det processen lidt mere besværlig. På denne side informerer vi om hvordan man gør, hvis man godt vil have nummerpladerne leveret hos den lokale nummerpladeoperatør.

De historiske nummerplader, og alt hvad den ordning indebærer, var også emnet da en gruppe entusiaster og eksperter mødtes på Sommers Bilmuseum i Nærum onsdag d. 24. april. Det gjorde man for at debattere ordningen og dens fremtidige udvikling. Der er siden blevet nedsat en lille ekspertgruppe, der ved et antal møder hen over sommeren, skal søge at dokumentere de tilbageværende originalnummerpladers udseende. Således at det en gang for alle kan fastslås hvad der er historisk korrekt, og således Motorhistorisk Samråd kan medvirke til at få ordningen tilbage på rette historisk korrekte spor.

Yderligere vedrørende nummerpladeordningen, så er sekretariatet blevet gjort opmærksom på at der kan være vise tekniske problemer med at bestille erklæringen via vores hjemmeside, der er dog kræfter i gang med at få styr på vores online-butik. Der er sikkert også flere der har oplevet at vores hjemmeside over en længere periode har været fejlbehæftet og nærmest umulig at læse. Dette skulle nu være korrigeret.

Udfaldet omkring harmoniseringen i EU af periodisk syn af køretøjer, nærmer sig hastigt sin afslutning. Motorhistorisk Samråd har stået last og brast med vores venner i den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA, for at få indført en brugbar definition i undtagelsen for veterankøretøjer. Da definitionen samtidig er det første reelle stykke EU lovgivning, der vedrører disse køretøjer, så har det været meget vigtigt at få det bedst mulige udbytte. Motorhistorisk Samråd har udgivet et holdningspapir i den forbindelse.

Samrådet har i den forgangne periode tillige afleveret to høringssvar. Det ene høringssvar er vedrørende den såkaldte dimensionsbekendtgørelse, der angår traktorer og landbrugsredskabers maksimale længde, bredde og tyngde. Området er dog ret perifert for samrådets arbejde, vi inddrog derfor de to militærkøretøjsklubber, der i dag er medlem af organisationen, samt de to store danske veterantraktorklubber i et høringssvar. Vi opfordrede politikerne til at inddrage en undtagelse i lovgivningen for veterantraktorer ældre end 30 år, på samme måde som det ses for biler og motorcykler, der ikke skal overholde skrappere regler end da køretøjet var nyt. Samrådet vil se frem til at på denne måde, også i fremtiden, at kunne inddrage andre organisationer når der skal afgives kompetente høringssvar. Den anden høring var på dele af Vækstplan DK, hvor det især er den forhøjede skadesgrænse der har samrådets interesse. Læs vores høringssvar.

Heldigvis har den forgangne periode budt på andet end politisk lobbyarbejde. Sommersæsonen er kommet godt fra start og på vores hjemmeside kan man se to henvisninger til gode kalendere med motorhistoriske arrangementer, og snart står den årlige Motorhistoriske Køredag for døren på grundlovsdag. Rundt om i landet er der lagt op til forskellige arrangementer af snart sagt en hver art den 5. juni. Fokus ligger dog på familiær hygge med det gamle køretøj, som vi fra samrådets side, ønsker skal bruges godt og grundigt på den dag. Det er intentionen med den Motorhistoriske Køredag at få så mange som muligt af de gamle køretøjer ud på vejene, til glæde for de mange der godt vil se dem i brug.

Der er i på det seneste lagt to artikler på hjemmesiden, der har et praktisk tilsnit til brugen og erhvervelsen af et veterankøretøj. Den mest alvorlige andrager behovet for at sikre sig at den moderne benzin med Ethanol-tilsætning, ikke har mørnet gummislanger og tæret stålrør og beholdere med stor risiko for brandfare til følge. Inden da ville det nok være en god ide at sikre sig de forsikringsmæssige forhold er i orden. Således kræver flere af entusiastforsikringerne i dag at en klub er tilsluttet Motorhistorisk Samråd. Hvordan man vælger en klub kan man læse om her.

Afslutningsvis kan vi hermed kun komme med den opfordring at passe på jer selv og de gamle køretøjer. Der bliver ikke flere af dem og vi har dem kun på lånt tid. Den seneste artikel på hjemmesiden viser med al tydelighed den kraftige reduktion af veterankøretøjerne der sker nærmest daglig, hvor en undersøgelse viser at der er sket en fordobling af skrottede veterankøretøjer i de senere år. Se mere om dette på www.motorhistorisk.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...