Nyheder fra bestyrelsen

Periodisk syn

Efter at Samrådet har modtaget trafikminister Jan Trøjborgs officielle referat fra vores møde med ham den 9. august 1996 har vi ved brev af 14. oktober 1996 forsøgt endnu en gang at forklare, hvad vi ser som dårlige løsninger ved hans forslag til særordning for veteranbiler.

Samrådet er naturligvis yderst tilfreds med, at ministeren har accepteret, at veteranbiler skal defineres ved en “rullende” årsgrænse på samme måde, som Skatteministeriet gør det ved vægtafgiftsnedsættelsen og ved beregning af registreringsafgift for importerede veteraner.

Vi finder det imidlertid helt uforståeligt, at ministeren forlanger, at en særordning kun skal omfatte biler, som er 45 år eller ældre!

Det betyder, at ordningen ikke får nogen praktisk betydning. Rigspolitichefens dataafdeling har oplyst, at der i dag kun er indregistreret 2.314 biler, som vil opfylde dette krav!

At lave en særordning med periodisk syn for så få biler virker utroligt restriktivt. Samtidig ønsker ministeren, at det yderligere bliver en betingelse, at disse biler bliver omregistreret som biler “til veteranbilkørsel.”

Han begrunder dette skridt med, at man på denne måde kan “adskille veterankøretøjer fra andre køretøjer – fx almindelige personbiler af samme årgang som veteranbiler, som benyttes til daglig transport – og for at leve op til bestemmelsen om, at de ikke eller næsten ikke benyttes i det offentlige vejnet.”

Vi kan kun opfatte dette som en frygt for, at der blandt de før nævnte 2.314 indregistrerede biler, som er fra 1951 eller før, vil være mange “almindelige personbiler”, som bruges til daglig transport.

Vi mener, at ministeren dette tilfælde har været udsat for dårlig rådgivning fra hans embedsmænds side. For det første vil det kun være ganske få, der bruger så gamle biler til daglig transport året rundt. For det andet er det helt uden nogen mening at kræve disse gamle veteranbiler omregistreret “til veteranbilkørsel.” Samrådet har dokumenteret, at de tilsluttede klubbers veteranbiler (hér defineret som 35 år eller ældre) i årene 1992, 1993 og 1994 kørte under 2.000 km. om året for langt størstedelens vedkommende (80 %). Kun 3 % kørte mere end 5.000 km.

Samrådet kan derfor frygte, at en sådan omregistrering senere vil kunne bruges til at fastsætte regler, hvor anvendelsen af disse biler bliver begrænset.

Samrådet har opfordret ministeren til endnu en gang at overveje, hvor vanskeligt det skal være at eje og køre en veteranbil hér i Danmark, og om frygten for nogle få personers udnyttelse af en særordning skal medføre, at ordningen generelt bliver uanvendelig eller overordentlig beskeden.

 

Motorcykler og periodisk syn

Det fremgår af det seneste EU-ændringsforslag til Direktivet om periodisk syn, som vi har fået tilsendt fra FIVA´s lobbyist i Bruxelles, at man har indført en ny bestemmelse, som handler om periodisk syn af 2- og 3-hjulede køretøjer.

Efter denne bestemmelse skal Kommissionen i 1996 lave en rapport til Europa-Parlamentet og til Rådet om muligheden for at udstrække reglerne om periodisk syn også til motorcykler o. lign.

De nærmere detaljer om, hvordan og hvornår dette vil ske, kan man i dag ikke sige noget om.

Samrådet vil naturligvis følge med i udviklingen.

 

Årsmødet 1996

Årsmødet holdes i år lørdag den 16. november 1996 kl. 10.30 i “Århus Kongreshus“, Amaliegade 23, 8000 Århus C.

Der er i år 9 klubber med sammenlagt mere end 1.500 medlemmer, som har søgt optagelse i Samrådet. Det drejer sig om følgende:

  • American Dreamers
  • Bushistorisk Selskab
  • Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening
  • Dansk Veteranknallert Klub
  • Nordisk Morris Minor Klub
  • Rolls-Royce Enthusiast´s Club
  • SAAB V4 & Sonett Klub Danmark
  • Volvo Amazon Klub, og
  • Kolding Volvo Klub.

Et af de mest spændende forslag til behandling på årsmødet er bestyrelsens indstilling om Samrådets optagelse i den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA. Desuden skal behandles et debatoplæg om, hvorvidt bestyrelsen i det kommende år skal arbejde videre med tanken om en fælles veteranforsikringsordning.

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer og revisor på valg. Alle er villige til genvalg.

 

FIVA

En enig bestyrelse står bag indstillingen til årsmødet om, at Samrådet bør erstatte Dansk Veteranbil Klub med hensyn til medlemskabet af FIVA.

Det har fremgået af flere NYHEDSBREVE, at Samrådet har fået en ubetalelig hjælp fra FIVA´s lobbyist Reginald Dawson i forbindelse med vores arbejde med periodisk syn for veteranbiler.

Vi har desuden fået del i hans månedlige FIVA-rapporter.

Bestyrelsen har derfor ikke været i tvivl denne gang. Der er helt klart tale om, at dette medlemskab har betydning for Samrådets virke, herunder især ved myndighedsforhandlinger i forbindelse med lovændringer, der udspringer af EU-Direktiver.

Omvendt har det også betydning for FIVA, at det er Samrådet, der har medlemskabet for den danske veterankøretøjsbevægelse.

Til brug for årsmødets behandling af dette spørgsmål har Claude Teisen-Simony lavet et 2 siders notat om arbejdet i FIVA. Desuden vil der på årsmødet blive uddelt en oversættelse af FIVA´s love, som bestyrelsen har fået lavet.

 

Blyerstatningsadditiver

Vi ser alle med mellemrum reklamer for benzin- og olieselskabers blyerstatningsprodukter. Tanken er, at man hælder lidt på tanken, og så virker det som “i gamle dage”, hvor der var bly i benzinen.

Samrådet har spurgt et af benzinselskaberne, hvad det egentlig er for noget.

Vi har fået at vide, at alle selskaberne tilsætter “additiver” til benzinen – nogle bruger kalium, andre natrium. Det er dog ens for alle, at de kun tilsætter det valgte additiv til oktan 98.

Hvis man hælder et af de nye blyerstatningsadditiver på oktan 98, som i forvejen allerede har et tilsætningsstof, så vil man med ret stor sandsynlighed få belægninger på ventilerne !

Hvis man derimod køber oktan 92 eller 95 blyfri benzin, så kan man godt bruge disse blyerstatningsprodukter, og det er ligegyldigt, hvilket man bruger.

 

Statens Bilinspektion

Som følge af de kommende store opgaver med periodisk syn af alle biler fra 1. januar 1998 har Statens Bilinspektion (SBI) planlagt at gennemføre et uddannelses- og efteruddannelsesprogram for både de nye medarbejdere og det eksisterende personale. Alt dette vil ske i 1997, hvor man både skal uddanne over 100 nye bilprøveassistenter og efteruddanne mange andre, herunder de bilsagkyndige som ikke har fået efteruddannelse de sidste 10 år.

SBI står selv for denne uddannelse, idet der ikke er andre steder, som man kan gå til.

Oven i dette uddannelsesprogram skal der samtidig indføres landsdækkende EDB-net, lokalnet i alle synshaller og på regionskontorerne. Der vil desuden blive indført et fælles “booking”-system, som skal sørge for, at alle Danmarks indregistrerede køretøjer bliver indkaldt automatisk til periodisk syn med forslag til reservation af sted, dag og tid. Hvis man blot ønsker at bekræfte en indkaldelse, så kan man gøre det ved et “Voice Response” trykknap-system. I andre tilfælde får man en rigtig person i telefonen. Dette “Booking”-system forventes at være klart i slutningen af 3. kvartal i 1997.

 

Evaluering af “Stjerneløbet” og Copenhagen Classic Car Cup

“Stjerneløbet”, som blev afholdt lørdag den 7. september 1996, blev en stor succes for deltagerne. Der var 136 biler, 80 motorcykler og 5 busser – alle mindst 25 år gamle – som blev opstillet på Rådhuspladsen.

Samrådet stod for koordineringen af dette arrangement, og vi har allerede fået en opfording fra styregruppen i Copenhagen Classic Car Cup (CCCC) til at stå for et tilsvarende arrangement i september 1998, hvor man også vil forsøge at gentage løbet, som blev afholdt på en afspærret bane foran Christiansborg og rundt om Frederiksholms Kanal.

CCCC-gruppen har haft den store glæde, at alle involverede myndigheder kun har haft rosende kommentarer til dette løb, som blev afholdt søndag den 8. september. Alle har derfor givet tilsagn om, at man kan lave et sådant løb en anden gang. Da det imidlertid er et enormt arbejde, som udføres af ulønnede veteran-“aktivister”, har man i styregruppen erkendt, at det kun er muligt at afholde det hvert andet år.

 

Ole Lindberg, den 15. oktober 1996.

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...