Nyheder fra bestyrelsen – EKSTRA

Motorhistoriske entusiaster samles i én enhed

Pressemeddelelse fra Motorhistorisk Samråd

Vi har den 15. juni 2004 modtaget nedenstående pressemeddelelse – oversat til dansk af undertegnede:

FIVA – Fédération Internationale des Véhicules Anciens – og IHVO – International Historic Vehicle Organisation – har besluttet at forene sine kræfter for derved at styrke bevægelsen til fordel for de mange motorhistoriske entusiaster spredt ud over hele kloden.

Aftalen – som blev underskrevet den 5. maj 2004 af de to organisationers præsidenter, Michel de Thomasson fra FIVA og Horst Brüning fra IHVO – samler de to organisationer, hvilket betyder at vor bevægelse frem over vil være repræsenteret som én enhed, der opererer i 50 lande og repræsenterer knap 750.000 medlemmer.

De to organisationers primære opgave har været – og vil fortsat være – at holde øje med nye forslag til lovgivning – med mulige skadelige virkninger til følge – for at kunne få indflydelse på både den nationale og internationale scene. Særligt arbejdet i EU i Bruxelles følges nøje, idet en meget stor del af ny lovgivning kommer herfra. Det væsentlige er, at uheldige virkninger for historiske køretøjer og deres ejere kan elimineres – for derved at kunne sikre at også denne vigtige kulturarv bevares og vedligeholdes til glæde for os og vore efterkommere.

Resultatet af aftalen bliver at de organisationer, der er medlem af IHVO, bliver medlem af FIVA og at IHVO vil ophøre med at eksistere fra oktober 2004. Samtidig hermed vil FIVA´s bestyrelse og én af FIVA´s kommissioner blive styrket med udnævnelse af en repræsentant fra IHVO.

MhS’ kommentar:

MhS har været bekendt med, at der igennem det seneste halve års tid har været ført intense forhandlinger mellem de to organisationer. Det er en meget stor glæde for os, at det nu er lykkedes igen at få samlet kræfterne i én organisation, som kan koncentrere sig om at arbejde for en styrkelse af vor bevægelse over for myndigheder og andre organisationer, som undertiden ”glemmer” os under udarbejdelse af nye love og bestemmelser.

Èn organisation vil kunne arbejde med større vægt – og skal nu ikke længere bruge tid på at tænke i knap så konstruktive baner med henblik på at sikre sin egen organisation bedst muligt på kort og langt sigt.

Alle kræfter kan nu bruges på at sikre os de bedst mulige vilkår for fortsat at kunne bruge vore historiske køretøjer på offentlige veje – uden alt for mange snærende begrænsninger.

Derfor – et stort til lykke til FIVA og IHVO, som nu er fundet sammen – og et stort til lykke til os alle for at det er lykkedes.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...