Nyt om logbog for veterankoretojer

Logbog

På MhS’s årsmøde blev en italiensk version af en logbog til brug for veterankøretøjer præsenteret. Meningen med logbogen er, at den enkelte ejer i sin logbog indfører såvel stamoplysninger om køretøjet samt foretager løbende registreringer af forhold/oplysninger/hændelser af relevans for køretøjet og dets historik.

På baggrund af en uforbindende meget positiv tilkendegivelse på årsmødet om en dansk udgave af en sådan logbog til veterankøretøjer, blev der rettet henvendelse til samtlige klubber tilknyttet Motorhistorisk Samråd med anmodning om at konkretisere behovet for en sådan dansk udgave og i bekræftende fald hvilke antal hver enkelt klub måtte forvente at kunne aftage.

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger, og bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte sagen på det netop afholdte bestyrelsesmøde.

På baggrund af såvel indkomne reaktioner samt det forhold, at andre klubber endnu ikke har nået at reagere og tillige fordi, der muligvis fremkommer et udspil fra FIVA, har bestyrelsen besluttet, både at arbejde videre med sagen, men tillige at afvente en nærmere afklaring fra FIVA. En sådan afklaring forventes senest i forbindelse med FIVA’s generalforsamling i oktober måned 2007. MhS vil i mellemtiden arbejde videre med, hvorledes en dansk logbog skal opbygges og hvilket indhold, den skal have.

Klubberne vil blive orienteret om logbogen i næste nyhedsbrev.

Mads Thyregod

SENESTE NYHEDSBREVE
Råd, vejledning og fremtidsudsigter
Råd, vejledning og fremtidsudsigter
Midt i en mødetid udkommer Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev med gode råd, med information om de seneste møder med Færdselstyrelse og ...
Læs Mere
Fokus på kulturen og Kulturarven
Fokus på kulturen og Kulturarven
Et nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd med et fokus på de historiske køretøjer som den del af vores fælles kulturarv, hvordan ...
Læs Mere
Klubbesøg, sæsonstart og import af youngtimers
Klubbesøg, sæsonstart og import af youngtimers
I dette nyhedsbrev ser vi på den service leverer til klubberne i løbet af vinterperioden. Vi ser på de nye ...
Læs Mere