Nyt om logbog for veterankoretojer

Logbog

På MhS’s årsmøde blev en italiensk version af en logbog til brug for veterankøretøjer præsenteret. Meningen med logbogen er, at den enkelte ejer i sin logbog indfører såvel stamoplysninger om køretøjet samt foretager løbende registreringer af forhold/oplysninger/hændelser af relevans for køretøjet og dets historik.

På baggrund af en uforbindende meget positiv tilkendegivelse på årsmødet om en dansk udgave af en sådan logbog til veterankøretøjer, blev der rettet henvendelse til samtlige klubber tilknyttet Motorhistorisk Samråd med anmodning om at konkretisere behovet for en sådan dansk udgave og i bekræftende fald hvilke antal hver enkelt klub måtte forvente at kunne aftage.

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger, og bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte sagen på det netop afholdte bestyrelsesmøde.

På baggrund af såvel indkomne reaktioner samt det forhold, at andre klubber endnu ikke har nået at reagere og tillige fordi, der muligvis fremkommer et udspil fra FIVA, har bestyrelsen besluttet, både at arbejde videre med sagen, men tillige at afvente en nærmere afklaring fra FIVA. En sådan afklaring forventes senest i forbindelse med FIVA’s generalforsamling i oktober måned 2007. MhS vil i mellemtiden arbejde videre med, hvorledes en dansk logbog skal opbygges og hvilket indhold, den skal have.

Klubberne vil blive orienteret om logbogen i næste nyhedsbrev.

Mads Thyregod

SENESTE NYHEDSBREVE
Denne smukke Ford Taunus P2, årgang 1960, blev uforvarende involveret i et uheld der betyder at den nok aldrig kommer på vejen igen. Ejeren fik dog lov at købe bilen tilbage efter totalskaden. Læs her hvordan man gør det. Tør du scrolle ned og se et nyere billede af bilen?
Når uheldet er ude
Nyhedsbrevet fra Motorhistorisk Samråd udsendes hver måned, omkring den 1. i måneden. Det er gratis at abonnere på det, hvor ...
Læs Mere
Vejen til en vejledning
Vejen til en vejledning
Vejen til en vejledning De fleste med historiske køretøjer vil nok huske datoen den 9. februar 2021. Den dag vedtog ...
Læs Mere
Blandet nyt fra motorhistorien
Blandet nyt fra motorhistorien
Det gratis nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd – Oktober 2022 MhS på museum- eller museer i MhS? Gennem flere år har ...
Læs Mere