Nyt om logbog for veterankoretojer

Logbog

På MhS’s årsmøde blev en italiensk version af en logbog til brug for veterankøretøjer præsenteret. Meningen med logbogen er, at den enkelte ejer i sin logbog indfører såvel stamoplysninger om køretøjet samt foretager løbende registreringer af forhold/oplysninger/hændelser af relevans for køretøjet og dets historik.

På baggrund af en uforbindende meget positiv tilkendegivelse på årsmødet om en dansk udgave af en sådan logbog til veterankøretøjer, blev der rettet henvendelse til samtlige klubber tilknyttet Motorhistorisk Samråd med anmodning om at konkretisere behovet for en sådan dansk udgave og i bekræftende fald hvilke antal hver enkelt klub måtte forvente at kunne aftage.

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger, og bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte sagen på det netop afholdte bestyrelsesmøde.

På baggrund af såvel indkomne reaktioner samt det forhold, at andre klubber endnu ikke har nået at reagere og tillige fordi, der muligvis fremkommer et udspil fra FIVA, har bestyrelsen besluttet, både at arbejde videre med sagen, men tillige at afvente en nærmere afklaring fra FIVA. En sådan afklaring forventes senest i forbindelse med FIVA’s generalforsamling i oktober måned 2007. MhS vil i mellemtiden arbejde videre med, hvorledes en dansk logbog skal opbygges og hvilket indhold, den skal have.

Klubberne vil blive orienteret om logbogen i næste nyhedsbrev.

Mads Thyregod

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...