Nytårstanker om fortid og fremtid

Til abonnenter på Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev

Nyhedsbrev til abonnenterne – Februar 2021 – Næste nyhedsbrev udsendes 1. marts 2021


Formand Steen Rode-Møller gør sig i teksten her under, lidt tanker om den nærmeste fremtid, der inkluderer både elbiler og hestevogne.

Formand Steen Rode-Møller gør sig i teksten her under, lidt tanker om den nærmeste fremtid, der inkluderer både elbiler og hestevogne.

Nytårstanker om fortid og fremtid

Et nyt år står foran os. Et nyt år med løfter og begrænsninger. Begrænsninger som vi har levet med i snart 11 måneder, men som også har fået os til at nytænke hvilke muligheder vi har nu, hvor mange af os er blevet rystet ud af de daglige rutiner.

Et år bygger på det forrige, og ud over corona, er der sket afgørende ting indenfor vores interessefelt, som gør, at 2020 vil vi huske som et afgørende år. Det er selvfølgelig regeringens udspil til nye bilafgifter, jeg tænker på. Igennem den mere end 4 år lange påvirkningsproces, heraf de to sidste sammen med de andre interesseorganisationer for historiske køretøjer, DASU, FDA, SKAD, DSRA og ikke mindst FDM samt forskellige politikere på Christiansborg, er det lykkedes at få overbragt budskabet om, at de intentioner, der lå til grund for originalitets”kravet” i 1991 og senere brændstofafgiften, er man nødt til at have et opgør med.

Det er det så blevet, med lovforslaget der blev fremsat den 18. december. Nu skal det så behandles i Folketinget og så vedtages. Men inden det sker, er der adskillige punkter, der skal overvejes og gøres indsigelser imod.

En af de væsentligste områder er den procentvise stigning, der vil ske med vægtafgiften i løbet af de næste år. Denne stigning er tiltænkt at få folk til at få mere lyst til at købe en el- eller hybridbil i stedet for en bil, der kører på fossilt brændstof. Og det skal ligeledes overbevise folk om, at de skal opgive deres nuværende fossilkøretøj og købe et nulemmisions køretøj. Det er politik, som har med en ændring af vores transport muligheder og –vaner at gøre. Men det har intet med vores hobbykøretøjer og vores rullende kulturarv at gøre. Selv om vægtafgiften stiger er der da ingen, der vil opgive deres elskede gamle hobbykøretøj og købe en elbil i stedet. Men det kan ende med, at man blot piller nummerpladerne af. Det er lige så forfejlet som at idømme en fisk en bøde fordi den ikke kan klatre i træer! Fuldstændig forfejlet.

Men der er også flere andre punkter, som trænger til ”en kærlig hånd”. Motorhistorisk Samråd er for øjeblikket ved at udarbejde et oplæg til et høringssvar til skatteministeriet, hvor vi kommenterer de punkter, vi synes, der mangler en afklaring, ændring eller er mangelfulde.

Vi har tidligere beskrevet, at vi har inviteret kulturminister Joy Mogensen til Nærum til Motorhistorisk Samråds kontor. Her vil vi – under hyggelige former (og med Sommers Automobile Museum som baggrund) – fortælle om vigtigheden af at bevare den rullende og levende kulturarv, som de gamle køretøjer udgør. Hvis der ikke kommer mere fokus på denne kulturarv ender det med at gå med vores køretøjer som det er gået med de gamle hestekøretøjer, jumbe, char-a-banc, fladvogne, gig, dagvogne, natvogne, ajlevogne og mange, mange andre. For ikke at tale om de mangeartede landbrugsredskaber, der blev brugt. De var også en del af vores rullende kulturarv. Men de benyttes næsten ikke længere både fordi der mangler arbejdsheste og fordi der er meget få, der kan spænde heste for en vogn.

Sådan skal det ikke gå med vores nuværende kulturarv. Og derfor vil vi i MhS lægge os i selen for at holde kulturarven kørende. Også på fremtidens veje.

Tak for den positive opbakning i det forgangne år, de mange henvendelser fra klubbernes medlemmer, og især tak til skatteministeren for at være så lydhør. Rigtig godt nytår!

Steen Rode-Møller

Formand

Motorhistorisk Samråd


De gamle nummerpladeplakater var meget eftertragtede, nu er der et helt nyt design til din garage, eller dit værksted

De gamle nummerpladeplakater var meget eftertragtede, nu er der et helt nyt design til din garage, eller dit værksted

To flotte plakater til dit værksted eller din garage

Motorhistorisk Samråd har udgivet et sæt virkelig flotte plakater, der vil pynte på hvert et værksted, og i hver en garage. På vores hjemmeside vil du kunne købe og bestille dem til levering.

I forbindelse med, at ordningen med historiske nummerplader blev udvidet i april 2020, og en lang række småfejl i samme omgang blev rettet på de eksisterende emaljenummerplader, så har vi lagt de gamle nummerpladeplakater på hylden, og taget et nyt smukt plakatdesign frem.

De nye nummerpladeplakater kommer som et sæt, den ene beskriver ordningen og mulighederne, og den anden viser de mange flotte typer af nummerplader der er tilgængelige i dag til alle køretøjer.

Plakat 1
Den første plakat beskriver i tekst og flotte billeder, for hvilke køretøjer ordningen virker, hvor gamle de køretøjer skal være, og hvordan man bestiller historiske nummerplader til sin egen bil.

Plakat 2
På den anden plakat er de 6 typer historiske nummerplader listet op med eksempler, her under gule plader og de navnkundige papegøjeplader, samt nummerpladerne til påhængsvogne og traktorer. Typerne med historiske nummerplader dækker fra 1903 og frem til april 1976.

Plakatsættet er uundværligt hos alle nummerpladeoperatører, og vil skille sig ud blandt andre informationstavler på landets værksteder. De måler hver 70×100 cm.

Et sæt (2 plakater, 1 af hver) koster kr. 150,- plus porto på kr. 65,-. Plakaterne vil, straks efter modtaget betaling, blive sendt i en stødsikker emballering med Post Danmark. Man bestiller ved at indsætte beløbet på kr. 215,00 på Motorhistorisk Samråds konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 1504639 og på indbetalingen skrive navn, adresse, tlf.nr. og gerne mailadresse. Så snart indbetalingen er modtaget sendes plakaterne.

Hvis der er spørgsmål kan du sende en mail til MhS’ bestyrelsesmedlem Lisa Mikkelsen på lm@motorhistorisk.dk

Man kan læse mere detaljeret om hele ordningen med historiske nummerplader på vores hjemmeside, hvor man også kan bestille nummerpladeerklæringer samt de smukke plakater.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


De kommende år vil Motorhistorisk Samråd prioritere den rullende kulturarv i endnu højere krav, og der spiller de danske motormuseer en uvurderlig rolle

De kommende år vil Motorhistorisk Samråd prioritere den rullende kulturarv i endnu højere krav, og der spiller de danske motormuseer en uvurderlig rolle

Den rullende kulturarv og køretøjsmuseerne 

Ingen er vel efterhånden i tvivl om, at interessen for veterankøretøjer er stor. Hvor vi i ikke så fjern fortid blev mødt med lidt hånlige eller overbærende blikke, måske endda lidt forargelse, over at vi kørte i benzinslugende biler, så mødes vi heldigvis i dag med smil og ”thumbs up”. Det er som om, at folk har fået øjnene op for, at gamle køretøjer er en del af vores kulturarv, hvilket det er værd at værne om.

Der er mange besøgende til arrangementer for historiske køretøjer, dem bliver der flere og flere af over det ganske land. Interessen for events som Copenhagen Classic Grand Prix og Classic Race Aarhus, trækker mange tilskuere og er med til at udbrede interessen. Vi ser det også når der holdes arrangementer ved museerne, så som ”Biler der fulgte sporvognene” på Sporvejsmuseet, Matadorbilerne på Bakken, og indlemmelse af biler i Den gamle by i Aarhus. Museer fokuserer således også nu, på biler som kulturarv.

I Danmark har vi ca. 45 forskellige former for køretøjsmuseer. Udover almindelige veteranbiler omfatter de også brandkøretøjer, busser, sporvogne, traktorer, motorcykler og knallerter. Alle er drevet af folk som er dedikerede, ofte frivillige, og som er med til at sikre, at vi får bevaret vores rullende kulturarv. Det sker på en hensigtsmæssig måde, som gør det muligt for alle at nyde synet af klenodierne.

I Københavnsområdet har der indtil videre kun været et automobilmuseum, Sommers Automobile Museum i Nærum, men nu kommer der snart yderligere to. Det ene kommer til at hedde Classic Car House og det bliver placeret overfor Frilandsmuseet i Lyngby. Foruden museum vil det også indeholde eventlokaler og café. Det andet nye museum er en flytning af Vestsjællands Automobilmuseum, til en gammel Velux fabrikshal i Bagsværd, hvor der bliver plads til ca. 115 biler plus mulighed for opbevaring. Motorhistorisk Samråd ser frem til åbningen af begge museer, der således giver hovedstadsområdet et mega boost på veteranmuseumsområdet.

Motorhistorisk Samråd har gennem nogen tid søgt at komme i dialog med Kulturministeren, med henblik på at fremme vores sag, og få skabt et fokus på veterankøretøjsområdet. Vi har heldigvis ikke mødt negativ respons, men er af indlysende årsager blevet lidt nedprioriteret. Vi forventer dog, som er en af vores prioriterede mærkesager i 2021, at få genoptaget samarbejdet. Som et led i denne prioritering indgår også et tættere samarbejde med de danske køretøjsmuseer, hvoraf nogle allerede er tilknyttet MhS. Vi vil i det nye år tage kontakt til museerne, med henblik på en formel tilknytning til dem, og der igennem opnå en synergieffekt, til gavn for begge parter.

Ole Nørretranders

Bestyrelsesmedlem

Motorhistorisk Samråd


Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af

Tilmeld dig den månedlige udgivelse af nyhedsbreve fra Motorhistorisk Samråd. Find link til tilmelding på forsiden www.motorhistorisk.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
Der må nok forventes kø hos Motorstyrelsen, når de nye registreringsafgifter træder i kraft den 1. juni
Kø ved Motorstyrelsens regnemaskiner
Motorstyrelsen har udgivet en række beregningsskemaer i forbindelse med de omfattende ændringer af registreringsafgiftsloven, der blev søsat med fremsættelsen i ...
Læs Mere
 Støjkrav vedrørende bjergkørsel, blandt andet i og omkring alperne, vil stille ejere af ældre motorcykler i en ganske svær situation
Motorcykelstøj eller ”loud pipes save lives”?
Til abonnenter på Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev Nyhedsbrev til abonnenterne – Maj 2021 – Næste nyhedsbrev udsendes 1. juni 2021 Motorcykelstøj ...
Læs Mere
Skadede veterankøretøjer sidestilles nu med almindelige køretøjer
Skadede veterankøretøjer sidestilles nu med almindelige køretøjer
Veterankøretøjer har hidtil været friholdt fra de generelle regler i registreringsafgiftslovens §7 om afgiftspligt ved genopbygning. Med vedtagelsen af L129 ...
Læs Mere