Rapport fra Riga

Sammen med Norge, Finland og Sverige, udgør Danmark det formelle samarbejde i det der kaldes Nordisk Motorhistorisk Forbund.

En gang om året indkaldes repræsentanter for de fire landes nationale paraplyorganisationen, til et fælles samråd, hvor der erfaringsudveksles om forskellige emner der er relevante for organisationerne i landene.

Mange problemstillinger er de samme i landene, når det handler om  de udfordringer der er ved at holde de gamle historik køretøjer kørende, uden for mange af de restriktioner som politikere og de statslige enheder nemt kommer til at skabe for os.

Det nordiske møde afholdes typisk i sensommeren og kører i turnus landene imellem. Sidste år var det Danmark der var vært, til et godt og konstruktivt møde der blev afholdt på Bornholm.

I nogle år har det været et ønske at udvide samarbejdet, til også at omfatte de baltiske lande, med hvem vi deler mange værdier, men som opleves at være blot i sin vorden når man taler om den generelle interesse for de historiske køretøjer.

Til det nordiske møde her i 2017, er det første gang at et af de baltiske lande vil være værtslandet. Lettiske Juris Rambla har sammensat en dagsorden for de tre dages møder, der naturligvis betyder en masse debatter og orienteringer, men også lidt socialt samvær, hvor delegationer skal besøge et par museer i løbet af weekenden. Disse kulturelle afbræk er altid et velkomment indslag i det tætpakkede program

Dagsordenen starter altid med at landene orienterer om den aktuelle situation hos dem, og en snak om hvordan det er gået siden sidst. Samarbejdet med den internationale organisation FIVA, fylder traditionelt altid også en god bid. Her kan den svenske formand Peter Edquist fortælle nærmere, da han også sidder i bestyrelsen der. Fra Danmark deltager blandt andet Lars Genild, som også er en del af FIVAs Legislation Commision. Hans aktuelle rapport er også altid ventet, da information om hvad der rører sig i EU naturligvis påvirker alle parter.

Ud over Lars Genild deltager formand Steen Rode-Møller og den officielle danske repræsentanter i FIVA for Danmark, Henning Thomsen, sammen med samrådets sekretariatsleder Johnny  B. Rasmussen.

Med et forventeligt godt møde i kalenderen, kan Motorhistorisk Samråd efterfølgende orientere resten af bestyrelsen om mødet og om den sparring vores kollegaer har bidraget med. Samrådets medlemmer kommer sædvanen tro, også til at høre mere om det nordiske møde, da det som vanlig vil være en del af orienteringen til medlemmerne på årsmødet i Motorhistorisk Samråd.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Møde med Skatteministeren:

Når dette nyhedsbrev går i trykken, så har repræsentanter for Motorhistorisk Samråd have været til et længe ventet møde med Skatteminister Karsten Lauritzen (V). I første omgang omhandler mødet en mulig udvidelse af ordningen med historiske nummerplader, således at de manglende nummerpladertyper, til campingvogne og trailere kan komme med. Også de gule emaljeplader er på ønskelisten, og forhåbentlig også de historisk interessante papegøjeplader. Ønsket om flere nummerpladetyper og mødet med ministeren er kommet i stand gennem et ønske fra MhS og fra Henrik Brodersen (DF).

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd har naturligvis også set og hørt den snak der har været om registreringsafgifter. Vi har været forberedt på dette, og allerede før sommerferien bedt ministeren forholde sig til vores ønsker om ændringer på det her område.
Med tanke på de politiske udmeldinger op til offentliggørelsen af finansloven har vi bedt Skatteministeren, om at en del af vores fælles møde, kommer til at omhandle det store ønske ejerne af historiske køretøjer har til lovkomplekset skal være enklere og mere gennemskueligt.

Det blev et godt konstruktivt møde, hvor vi fik fremlagt vores synspunkter, og hvor Skatteministeren og hans embedsfolk ville arbejde videre med vores ønsker.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Brobizz Light og veterankøretøjerne

A/S Storebælt har annonceret at de vil indføre en service baseret på automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG), så køretøjer med registreringsnumre tilknyttet en Brobizz® vil kunne registreres ved overfart uden at Brobizzen er med i køretøjet. De kalder produktet Brobizz® Light.

Det gav os anledning til at spørge A/S Storebælt, om deres ANPG kan håndtere historiske nummerplader.

Storebælt svarer:
” For at sikre den bedst mulige kundeoplevelse for vores kommende BroBizz light løsning, så har vi valgt at de nummerplader som kan anvendes i systemet, vil være de pladetyper som er bedst egnet til automatisk aflæsning.
Denne beslutning er taget for at sikre en fortsat hurtig og effektiv betaling på Storebæltsbroen.
Vores erfaring ud fra en længere testperiode i Storebælts betalingsanlæg viser at historiske nummerplader og gamle originale sorte nummerplader ikke er velegnede til automatisk aflæsning med det udstyr som aktuelt er på markedet for nummerplade aflæsning.”

Så har du historiske plader på veteranen skal du IKKE tilmelde den til Brobizz® Light – men må fortsætte med at anvende din BroBizz til den rene elektroniske betaling.

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem, Motorhistorisk Samråd


Bilmesse i Fredericia sidste weekend i efterårsferien

Som det vel nu er blevet tradition vil Motorhistorisk Samråd være til stede begge dage i Fredericia på Bilmessen & Brugtmarked lørdag og søndag d. 21. – 22. oktober. Denne gang vil vi være på MG-Car Club Denmarks stand i vestenden af hal D (stand 915). Der vil være bestyrelsesmedlemmer på standen, og Michael Deichmann vil være der begge dage og besvare spørgsmål om historiske plader.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...