Regeringsaftale skabte lys i en mørk tid

Når bladene falder af træerne stiger den politiske interesse også for rigets økonomi i det kommende år. Fra forskellige sider af folketingssalen gør man sig klar til at skærpe argumenterne for ændringer til finansloven, både i opadgående og nedadgående retning .

Dette efterår var ikke anderledes end et par af de foregående, idet ændringer til registreringsafgiftsloven var imødeset. I Motorhistorisk Samråd havde vi forudset at dette emne muligvis kunne blive brandvarmt, hvorfor vi allerede før sommerferien havde fremsendt vores tanker til Skatteminister Karsten Lauritzen.

MhS Helhedsplan afleveret til Skatteministeren

I bestyrelsen havde vi gennemgået hele lovgivningen omkring veterankøretøjerne, og samlet de områder, der alvorligt trængte til en opstramning, i det vi kaldte for en helhedsplan.  I forbindelse med Skatteministerens besøg hos MhS på Sommers Veteranbilmuseum lovede vi ham en større gennemgang af de forskellige problematikker. Helhedsplanen kommer således hele vejen rundt om de forskellige ministerier og deres resortområder.

Et møde med Skatteministeren om historiske nummerplader i september måned, lå strategisk velplaceret i forhold til efterårets snak om registreringsafgifter, hvilket gjorde at vi på det møde kunne fortælle lidt mere om vore helhedsplan.

Billigere for veteraner, dyrere for youngtimers

Regeringen fremlagde deres fælles aftale med Dansk Folkeparti på afgiftsområdet, hvor vi kiggede langt efter de ændringer vi havde foreslået. Aftalen indeholdt færre stramninger for de historiske køretøjer, end for nyere biler.

Imidlertid viste det sig, da vi fik lovforslaget til høring – med en ultrakort høringsfrist – at der kun var et minimum af vores samlede ønsker medtaget. Heldigvis havde vi allerede på forhånd udarbejdet et oplæg til høringssvar og samtidig sendt det til FDM, Forenede Danske Amerikanerklubber(FDA) og Danish Street Rod Assosiation (DSRA), hvor vi stræbte efter ikke at modarbejde hinanden i de høringssvar, vi afsendte.

Processen har haft mange forskelligartede aspekter, der bl.a. som sagt involverede møde med Skatteministeren og hans embedsmænd, samtaler med flere forskellige politikere både til højre og venstre i salen for her igennem at forsøge at udbrede hvad MhS’ medlemsklubber så brændende ønsker at få gennemført.

Tålmod er en dyd

Alle ved vist at lovgivning er en langsommelig proces, og engang imellem kan ens tålmodighed blive sat på prøve. Ser vi nøgternt på det fremsatte lovforslag og sammenligner med Regeringens aftale og med den situation vi har i dag, er der enkelte økonomiske forbedringer for historiske køretøjer. Selv om vi gerne så brændstofafgiften helt fjernet, så er det et faktum at lovforslaget fortsat indeholder en brændstofafgift der afregnes med 1000 kr.  pr. km/l en bil kører mindre end 16 km/l. Hvor køretøjer nyere end 35 år vil få samme afgift men hvor beløbet er 6.000 per liter i forhold til 20 km/l.

Generelt blev den lave procentsats sat ned fra 105% til 85% for både nyere biler og veteraner. Sammen med en status quo på brændstoftillægget, ligger det i aftalen at registreringsafgifterne således bliver lavere for veterankøretøjerne som helhed.

Lovforslaget opererer fortsat med en brugsværdi på 40%, en procentsats der ikke har været revideret i 25 år, og som med blik på fremtidens brugsmønster for historiske køretøjer, i realiteten ikke bør være meget over 5%.

Både i regeringsaftalen og i lovforslaget, er SKAT blevet pålagt at foretage en hurtigere sagsbehandling, men vi har svært ved at se, hvordan det det nuværende system med fremfinding af originalpriserne i de ringbind SKAT opbevarer i kælderen i Tåstrup, skal gøre sagsbehandlingen mere gennemskuelig for ejerne eller for SKATs medarbejdere, uagtet at medarbejderne bliver pålagt at gøre arbejdet hurtigere.

Høringssvar er første skridt i det videre arbejde

I begyndelsen af oktober udsendte MhS en pressemeddelelse hvor vi gjorde opmærksom på den desværre indtil videre noget selektive behandling af vores foreslåede ændringer til hele afgiftspakken.

VI har nu afleveret vores høringssvar, hvor vi har fremsendt et antal kommenterede punkter vi har bedt Folketinget om at tage med i det nye lovforslag til ændring af registreringsafgifterne. Det er:

  • Definitionen på historiske køretøjer
  • Enkle og gennemskuelige registreringsafgifter
  • Brændstofafgift ved import
  • Historiske køretøjers brugsværdi
  • Eksportgodtgørelse for historiske køretøjer
  • Loft over den afgiftspligtige værdi

Vi afventer nu første, anden og tredje behandling, samt de eventuelle ændringsforslag der kan komme til lovforslaget. I den mellemliggende periode fortsætter arbejdet med at få fremført vores argumentation overfor de rette modtagere.

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...