Så kom de……de gule, de grønne og de runde!


Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd

View this email in your browser

Nyhedsbrev til abonnenter – Maj 2020
(Næste nyhedsbrev udsendes 2. juni 2020)

Den runde grønne traktornummerplade har været savnet. Nu er den her, sammen en en række andre gammelkendte emaljenummerplader

Så kom de……de gule, de grønne og de runde!

1. april 2020 var dagen hvor den unikke ordning med historiske nummerplader blev udvidet. Det er godt 4 år siden at folketingsmedlem Henrik Brodersen kontaktede Motorhistorisk Samråd om ikke vi skulle prøve at få traktorer, varevogne og lastbiler m.m. med ind i ordningen med de historiske nummerplader. Det syntes vi jo var en rigtig god ide, og Brodersen gik straks i gang med det politiske håndværk, der kulminerede ved et møde med daværende skatteminister Karsten Lauritzen, Henrik Brodersen og repræsentanter for MhS. Udfaldet er nu bekendt, og de første bestillinger på nummerplader til campingvogne og trailere m.m., er landet hos Motorstyrelsen.

Ordningen er nu blevet udvidet til at gælde nummerplader til påhængsvogne, helt tilbage fra 1921 og frem til 1976. De gule nummerplader der kom i 1950, samtidig med de flotte grønne traktornummerplader, der nu også er inkluderet. Også de navnkundige papegøjeplader der indføres til motorcykler i 1953, og fra 1957 også til biler, kan nu erhverves.

Fra den 1. april i år er det altså blevet muligt at bestille historisk korrekte nummerplader til alle typer køretøjer med en første registreringsdato der ligger før 1. april 1976, også selv om det er en traktor, en bus, en trailer, eller en motorcykel med varesidevogn, og alt muligt derimellem. Det er en helt unik ordning som ikke mange andre lande kan prale med.

Der er tre fremgangsmåder for bestilling af en historisk nummerplade:
• Du bestiller den online på www.skat.dk
• Du bestiller en nummerplade hos din lokale nummerpladeoperatør
• Du bestiller ved Motorstyrelsen på nærmeste Motorcenter

Ved bestilling hos en nummerpladeoperatør eller på et af Motorstyrelsens Motorcentre, skal du angive hvilken køretøjstype og hvilken årgang køretøjet har, så finder Motorstyrelsens ansatte ud af hvilken nummerpladetype og hvilket nummer du kan få. Motorstyrelsen kan vælge at trække på Motorhistorisk Samråds viden, hvis de har behov for det.

Du kan fortsat bestille en erklæring hos Motorhistorisk Samråd, for personbiler og motorcykler, via vores hjemmeside. Vi udsteder derpå erklæringen på et specifikt nummer, der er helt historisk korrekt i forhold til køretøjet, til typen, årgangen og eventuelt bopælen. Med den erklæring kan du så gennemføre din bestilling hos nummerpladeoperatøren eller i Motorcenteret. Det med erklæringen gælder kun for personbiler og motorcykler. Nummerplader til varevogne, lastbiler, traktorer m.v. skal ikke benytte erklæringer fra Motorhistorisk Samråd. Gebyret for udarbejdelse af erklæring hos Motorhistorisk Samråd er 250 kr. for medlemmer af samrådets medlemsklubber og 500 kr. for andre.

Prisen er 2.480 kr. for et sæt historiske nummerplader + et gebyr på 200 kr., som betales ved registrering. Prisen dækker et sæt historiske nummerplader (1.300 kr.) og normalprisen for nummerplader (1.180 kr.). For en enkelt nummerplade til motorcykel, trailer, traktor mm, er prisen det halve.

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd

OBS! Vi har netop erfaret fra producenten, at på grund af COVID-19 kører emaljeværket i Tyskland på nedsat kraft, hvorfor man må påregne længere leveringstid end de sædvanlige 6 – 8 uger!

Gul nummerplade til en motorcykel med varesidevogn? Det er slet ikke noget problem mere, heller ikke til en gammel bus, eller måske en tidligere varevogn med bagsæder? Motorstyrelsen er klar til at tage mod din bestilling.

Vejledning sat på pause?

Den 25. marts udsendte Motorstyrelsen et nyhedsbrev kaldet Kvartalsnyt marts 2020. Det er glædeligt da Motorstyrelsen ved flere lejligheder har lovet, at de med jævne mellemrum vil udsende flere nyhedsbreve – og her var så det første.

Selv om vi nærlæste nyhedsbrevet flere gange lykkedes det os ikke, at få øje på noget som helst om veterankøretøjer. Men havde vi nu også grund til at forvente det? Åh jo. Motorhistorisk Samråd, og de andre i vores netværk, har hen over vinteren været i løbende dialog med Motorstyrelsen om flere emner. Blandt andet har de lovet, at de pr. 4. april – den dag hvor den store introduktion for udvidelsen af ordningen med de historiske nummerplader skulle holdes – ville man også præsentere en skriftlig vejledning til alle veterankøretøjsejere om originalitetskravet, altså hvad man må og ikke må mht. ændringer på sit veterankøretøj.

Arbejdet med selve vejledningen startede i oktober. Vi fik den tilsendt fredag eftermiddag i slutningen af februar, og Motorstyrelsen skulle have vores svar senest mandag morgen. Det blev en meget hektisk weekend for MhS’ bestyrelse – og de andre organisationer, men svarene blev sendt. Der var rigtig mange rettelser, flere forslag til ændringer, og to steder påpegede vi deciderede ulovligheder som Motorstyrelsen praktiserer.

I netværket var vi forud blevet spurgt, om Motorstyrelsen måtte benytte navnene på  organisationerne – nok som en slags garanti for at alle var enige om, at resultatet var acceptabelt – i en pressemeddelelse om vejledningen. Her begyndte det så at køre af sporet, pressemeddelelsen var ikke sendt til alle, men skulle give carte blanche til Motorstyrelsens presseafdeling. Indholdet viste sig at være så langt fra det forventede, at alle takkede nej til at ”medunderskrive”.

Selve informations- og vejledningsfolderen, kaldet positivlisten, fik vi på forespørgsel heldigvis tilsendt inden den blev trykt. Positivlisten viste sig også at være så langt fra det forventede, at hverken vi, FDM, FDA, DSRA eller de andre i vores netværk, ønskede at lægge navn til. Vi blev alle målløse, idet vores kommentarer var nærmest fraværende i forhold til den første udgave. Vi spurgte om det ikke var den oprindelige udgave, de ved en fejl var kommet til at fremsende igen. Nej, det var den endelige. Dette resulterede derfor også i en prompte fralæggelse af medansvar i forhold til “positivlisten”.

Tilbage sidder vi med en fornemmelse af at alle møderne hen over efteråret og vinteren samt den hektiske weekend, der ledte op til alle kommentarerne, har været spildt. Spørgsmålet er også, om det hele måske har været spildt? For vejledningen kom så ikke på gaden den 4. april som Motorstyrelsen planlagde, og vi har heller ikke set nogen pressemeddelelse om den. Mon ikke vi skal krydse fingre for at vores mange, mange rettelsesforslag alligevel har bundfældet sig, og bedst af alt måske Motorstyrelsen nu tager kontakt til skatteministeriets departement, hvor de i fællesskab forklarer ministeren, at en fjernelse af originalitetskravet er den perfekte løsning, hvor man slår mindst tre fluer med et smæk: 1. Ejerne behøver ikke at frygte at komme i klemme mellem Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen, eller mellem gammel og ny tolkning af samme lovtekst. 2. Motorstyrelsen eliminerer behovet for at få ryddet op i de fejlagtige angivelser i DMR. og, 3. Man behøver ikke 16 ansatte til i detaljer at efterprøve veterankøretøjers originalitet, men de kan sættes til noget mere givtigt og fornuftigt – som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen udtalte det i P4 Nordjylland for nylig.

Motorstyrelsen er i 2018 flyttet til Nordjylland, så mon ikke vi skal sætte vores lid til lidt Nordjysk besindighed og fornuft. Det går måske ikke helt så hurtigt som andre steder i landet, men resultatet bliver sikkert godt.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

OPDATERING: 
Den 16. april, efter vi udsendte dette nyhedsbrev til klubberne og medierne, oplyste Motorstyrelsen i en pressemeddelelse, at planerne om at offentliggøre retningslinjer for bedømmelse af det såkaldte originalitetskrav var blevet udskudt.Skatteminister Morten Bødskov har tilkendegivet, at han er indstillet på at se på muligheden for at lempe originalitetskravet. Af den grund har Motorstyrelsen besluttet af udsætte offentliggørelsen af retningslinjerne og afventer nu udfaldet af de politiske overvejelser om eventuel lempelse af originalitetskravet. Dette oplyser de i den nyheds der kan læses på deres hjemmeside her:
https://www.motorst.dk/nyheder/nyt-om-vejledningstiltag-paa-veterankoeretoejsomraadet/

Corona virus får stor betydning for veteransæsonen 2020

Mandag den 6. marts kunne Statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde annoncere en langsom åbning af Danmark, efter knapt 4 ugers nedlukning. Samtidig blev der også annonceret et forbud mod større forsamlinger frem til udgangen af august. I realiteten betød det at alle veterantræf, og andre arrangementer, hen over den kommende sommer blev aflyst i samme øjeblik.

Motorhistorisk Samråd følger selvfølgelig Regeringens beslutning, men er samtidig bekymret over de store konsekvenser den vil få for de mange klubber der allerede nu er nået langt i planlægningen af deres arrangementer. Samtidig betyder den noget vage formulering, omkring beskrivelsen ”større forsamlinger”, at mange klubber nu står tilbage med spørgsmål til den nærmeste fremtid, og hvad den betyder for dem i relation til deres arrangementer.

I Motorhistorisk Samråd har vi derfor taget kontakt med Sundhedsstyrelsen, for at udbede os tydeligere retningslinjer, for hvad der skal forstås ved “større forsamlinger”. Så snart vi får svar vil vi straks bringe det videre, så vi alle kan navigere korrekt og undgå følgerne af Covid-19.

Heldigvis står hele Folketinget samlet bag en hjælpepakke på 50 mio. kr., der skal afbøde de værste økonomiske følger af de mange aflysninger i forenings-Danmark. Motorhistorisk Samråd har også her været i dialog med aftaleparterne på Christiansborg, og vi er fra Kulturministeriet blevet oplyst om den Corona-hotline der er oprettet i ministeriet til samme formål. Her vil nødstedte klubber kunne rette henvendelse for at få afklaret, om der er en mulighed for, at de kan få økonomisk hjælp. Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant. Telefonnummeret er 33 74 50 00, og telefonen er åben fra mandag den 6. april 2020.

Vi vil gerne mødes, os med de gamle køretøjer, men det ser ud til at blive svært denne sommer. Vi skal holde afstand, også i trafikken. Motorhistorisk Samråd ønsker alle en sikker sæson.

Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp


SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...