Sådan får vi flere farver på nummerpladerne

 

En pæn del af sekretariatets hverdag er at skabe og udvikle kontakten til vores folkevalgte politikere på Christiansborg. Vi har stort fokus på at disse politikere altid kender til vores medlemmers ønske om bedre vilkår for de historiske køretøjer. Det gør vi uden hensyn til partiskel og de politiske farver, der til enhver tid udgør folkestyret. En politiker på Christiansborg er dog ikke bare en man sådan lige ringer til efter forgodtbefindende, det kræver som regel noget fodarbejde, en del vedholdenhed, og en pæn portion held.

Det var derfor en noget usædvanlig dag på kontoret, den dag i april 2016 hvor sekretariatets telefon ringede og det var MF Henrik Brodersen der havde et ønske om at hjælpe os med en opgave. Henrik Brodersen, der er valgt for Dansk Folkeparti, er selv veteranmand, og havde et ønske om at ordningen med historiske nummerplader udvides til også at gælde de manglende typer, som papegøjeplader og de gule plader med videre. Tadaaa… Ganske interessant, så er det præcis også vores ønske.

Naturligt nok blev det en meget god og frugtbar samtale, og Brodersen var klar til at gå til opgaven med krum hals, og med den humoristiske og joviale tone, vi siden er kommet til at kende ham for. Eksempelvis fortalte han senere, at han havde fortalt Skatteministeren at han godt ville have et møde med ham om nummerpladerne. Det regnede han med at ministeren godt ville, ellers måtte Brodersen jo stille sig op hver onsdag i spørgetiden i folketingssalen, og spørge ministeren der om historiske nummerplader ”…og det gider du jo næppe, vel?” lød det lidt retoriske spørgsmål så efterfølgende.

Mødet med Karsten Lauritzen blev til flere, og Motorhistorisk Samråd var også med til et af dem. Vi holdt også et møde med ministeriets dygtige jurister, for at få afklaret tvivlsspørgsmål. Imellem møderne og meldingerne fra ministeriet, arbejdede vi videre med opgaven; vi skulle beskrive alle de mange typer nummerpladers udsende, farver, former og størrelser, således at producenten kan levere noget der er så historisk korrekt som muligt.

I april måned i år, fik vi så den endelige afklaring. De mange møder, samtalerne og de gode tanker vi har sendt i retning af projektet, førte til at Skatteministeren gav os det endelige tilsagn om udvidelse af ordningen. Hvert fjerde år sendes produktionen af nummerplader i udbud, det sker her næste gang i foråret 2019. Vinderen af udbuddet vil så have vores historiske beskrivelse af nummerpladerne til at producere ud fra, og fra foråret 2020 vil de kunne bestilles.

Det har været en lang proces, men forløsningen bliver flere lastbiler og busser på korrekte historiske nummerplader, flere ældre campingvogne der matcher den trækkende veteranbils historiske nummerplader, en genoplivning af de rigtige papegøjeplader, og masser af gamle traktorer med smukke runde grønne emaljeskilte på. Det bliver en fryd for øjet, og en sejr for forståelsen af de historiske køretøjer i Danmark. En stor tak for den politiske velvilje, og for at få lov til at levere grundlaget for udvidelsen.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder


Medlemsklubberne sætter stor pris på det netværk der opstår på årsmøderne. Ideer og holdninger udveksles over kaffen, trods forskellige indgangsvinkler til historiske køretøjer.

Årsmøde 2018 – Du har brug for os, og vi har brug for dig

 

Motorhistorisk Samråds Årsmøde 2018

Den 24. november afholdes Samrådets Årsmøde. Vi mødes på Comwell Hotel i Middelfart, hvor vi igen i år har fået en fordelagtig aftale. Der er morgenmad fra kl. 09:00 og selve mødet starter kl. 10:00. Årsmødet afvikles efter Samrådets vedtægter. Hver klub er berettiget til at møde med to medlemmer, nærmere oplysninger om tilmelding kommer senere.

På valg i år er: Lisa Mikkelsen, Lars Genild, Mads Thyregod og Steen Rode-Møller. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Endvidere er begge suppleanter, Mikael Arngren og H.C. Thing på valg. Også disse er villige til genvalg. Selv om der er udbredt villighed til at fortsætte, er der intet forgjort i, at der også kommer modkandidater. Mange er uden tvivl interesserede i at bidrage til at rykke rundt i maskinrummet og være med til at forme nutiden og fremtiden for de gamle køretøjer – ikke mindst overfor myndighederne i det politiske arbejde. Men som jeg tidligere har sagt om frivilligt arbejde: Frivillig – det er når man melder sig, resten er arbejde. Alle bestyrelsesmøder afholdes på mandage aftener enten i Nærum eller i Odense og forretningsudvalgsmøderne afholdes på Samrådets kontor i Nærum.

Igen i år er det lykkedes os at skaffe en meget vidende og engageret taler, som er dybt inde i de spørgsmål vi alle går og funderer over til daglig. Taleren er afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk. Han vil tale over emnet: Lobbyisme – det muliges kunst. FDM er en af de organisationer, som Motorhistorisk Samråd den 19. april i år indkaldte til møde i Nyborg. Mødet bestod af de interesseorganisationer, der har med biler, gamle biler og motorcykler at gøre og fællesskabet er blevet etableret for at stå stærkere overfor myndighederne bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af nye love og forordninger.

Der er således lagt op til endnu et spændende årsmøde, og jeg glæder mig til at se så mange som muligt den 24. november i Middelfart.

Steen Rode-Møller, formand

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...