Sekretariatet ferielukket

MhS-sekretariatet holder ferielukket fra den 11. juli til og med den 29. juli. I særlige tilfælde kan der rettes henvendelse til formand Anders Nannerup. Erklæringer om motorhistoriske nummerplader vil fortsat blive behandlet (dog kan man forvente nogle ekstra dage grundet ferien). Der svares ikke på telefonisk henvendelse i ferieperioden omkring de motorhistoriske nummerplader.

 

Vær opmærksom på miljøzoner

MhS har op til feriesæsonen fået en del henvendelser om reglerne for miljøzone-afgifter i Europa for motorhistoriske køretøjer. Der findes ikke nogen samlet oversigt over disse afgifter, men som hovedregel er de historiske køretøjer (dokumentation skal medbringes) undtaget fra disse miljøzoneafgifter.

Læs mere

 

Spændende Øresunds-rally

Oresund Tourist Rally vil til september være et ud af tre nye motorløb for fortidens, nutidens og fremtidens biler under Øresundsregionens fælles paraply.

Læs mere

 

Flere klubber med i MhS

Mhs er de seneste par år vokset med 33 procent, så der i dag er 77 klubber repræsenterende over 31.000 enkeltmedlemmer. Men der er plads til flere motorhistoriske klubber, og Mhs har derfor skrevet til en lang række potentielle MhS-klubber med opfordring til at søge om optagelse.

Læs mere

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...