Stor opbakning til veterankøretøjer

Intet flertal for originalitetsbevis

På det seneste møde den 27. maj i Folketingets Trafikudvalg var der fuld opbakning til veterankøretøjerne i Danmark. Samtlige partier går ind for, at de gamle køretøjer fortsat skal være en del af det danske gadebillede.

Det skal blandt andet sikres gennem regler, hvor veterankøretøjer bliver undtaget fra de restriktioner, der ellers er mulighed for at indføre i forbindelse med nye miljøzoner. Organisationen Motorhistorisk Samråd, som er en paraplyorganisation for de mange motorhistoriske foreninger og klubber i Danmark, har allerede tidligere bedt miljøministeren om at sørge for, at veterankøretøjerne undtages.

Desuden har udvalget bedt Skatteministeren om at se nærmere på reglerne for import af veterankøretøjer, hvor de gamle køretøjer over 35 år bliver pålagt en forholdsvis høj miljøafgift: I dag betales der 1.000 kr. i afgift for hver kilometer et køretøj kører under 16. kilometer på literen. Trafikudvalget finder det uhensigtsmæssigt, at veterankøretøjer her bliver særligt belastet, da disse i sagens natur er af ældre dato og samtidig har en meget begrænset kørsel. Motorhistorisk Samråd har også på dette område tidligere gjort Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalget opmærksom på faldgruben for import af veterankøretøjer. Dengang afslog Skatteministeren, at gøre noget ved sagen.

Det er utrolig glædeligt, at et enigt Trafikudvalg er af samme opfattelse, som
Motorhistorisk Samråd. Nu har vi et begrundet håb om, at reglerne bliver lavet om,
siger formand for Motorhistorisk Samråd, Mads Thyregod.

Det var oprindelig et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, som den 27. maj var til behandling i Trafikudvalget efter at have været til førstebehandling i Folketingssalen i april måned. Dengang var der i salen også stor opbakning til veterankøretøjerne. Her blev det slået fast, at veterankøretøjerne er en vigtig og levende del af den danske kulturarv. Veterankøretøjshobbyen oplever i disse år en stor fremgang, og der importeres et stadigt stigende antal veterankøretøjer.

I Dansk Folkepartis beslutningsforslag var et af hovedelementerne, at der skulle udstedes et originalitetsbevis til veterankøretøjer. Det var der ikke opbakning til i Trafikudvalget.

Vi havde forud for mødet i Trafikudvalget anbefalet, at man ikke skulle indføre et originalitetsbevis. Vi kan ikke se, hvad et originalitetsbevis gavner veterankøretøjerne, så det glæder mig da, at Trafikudvalget også på dette punkt bakker op om Motorhistorisk Samråds synspunkt, siger Mads Thyregod.

Trafikudvalget besluttede desuden, at bede Skatteministeren om at kigge på muligheden for at lave én årlig opkrævning (i stedet for to) af vægtafgift for køretøjer, der er registreret for mere end 35 år siden, hvilket skulle være en besparelse for staten. Et flertal i Trafikudvalget bakker også op om forslaget om, at veterankøretøjer kun skal til syn ved ejerskifte eller ved væsentlige ændringer – for nuværende skal de historiske køretøjer til syn hvert 8. år. Skatteministeren har allerede bedt Færdselsstyrelsen om at komme med et udkast til en bekendtgørelse på dette område.

I Motorhistorisk Samråd har vi anbefalet, at det nuværende interval med syn hvert 8. år er passende. Blandt andet fordi vi gerne vil signalere, at vi har forståelse for samfundets interesse i, at alle motorkøretøjer er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, siger Mads Thyregod.

Motorhistorisk Samråd har foreslået Trafikudvalget, at der blev nedsat et udvalg med det formål at skabe overskuelige og forståelige regler for brugen af historiske motorkøretøjer – dels for nuværende og potentielle veterankøretøjsejere og dels for myndighederne, som ikke altid har let ved at tolke reglerne. Trafikudvalget har imidlertid fået at vide af transportministeren, at han mener, at udarbejdelse af et sådan katalog er en opgave, som Motorhistorisk Samråd selv skal løfte. Motorhistorisk Samråd arbejder videre på sagen.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...