Vanskeligt at få afgiftsvurderet motorhistoriske køretøjer

SKAT har primo maj lavet nye regler og procedurer for afgiftsvurdering af importerede køretøjer, hvilket har medført en væsentlig forringelse af serviceniveauet overfor folk, som ønsker at få historiske motorkøretøjer ind i Danmark fra udlandet.

Ændringen har medført, at det nu ikke længere er muligt at få at vide, hvor meget man skal betale i afgift for import af ældre køretøjer – det vil sige, at man nu ikke længere hos SKAT kan få at vide, hvor meget det reelt koster at indføre en bil fra eksempelvis USA. Nyere biler er ikke noget problem, da man hos SKAT kan finde lister over, hvad afgiften har været på tilsvarende, tidligere importerede køretøjer og dermed få en indikation af afgiften. Disse vurderingslister findes ikke for veterankøretøjer.

Læs mere

 

Oversigt over internationale veteranbilsløb

Feriesæsonen står for døren, og mange vil gerne have lejlighed til at se hvad der køres af veteranbilløb, der hvor de holder ferie eller hvor de kommer forbi. På FIVAs hjemmeside –www.fiva.org findes en komplet liste over alle FIVA-løb. Det er ganske mange.

Hvordan man finder oplysninger om løb: På FIVAs hjemmeside skal man først vælge sprog; engelsk eller fransk. Vælger man engelsk klikker man derefter på EVENTS, derefter på FIVA CALENDAR ude til venstre. Derefter kan man vælge mellem A-løb (A-Events) eller B-løb (B-events). Klikker man ude til høje på de enkelte løb kommer alle oplysninger om arrangører, sted, dato osv.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...