Vejen til en vejledning

Der er alle muligheder for at tænke ud af boksen med det man har i garagen, men om det betyder et afgiftstab, det kan man blive klogere på i en ny vejledning fra Motorstyrelsen

Der er alle muligheder for at tænke ud af boksen med det man har i garagen, men om det betyder et afgiftstab, det kan man blive klogere på i en ny vejledning fra Motorstyrelsen

Vejen til en vejledning

De fleste med historiske køretøjer vil nok huske datoen den 9. februar 2021. Den dag vedtog Folketinget endegyldigt at afskaffe originalitetskravet for veterankøretøjer. For Motorhistorisk Samråd betød afslutningen af den sag, at vi kunne påbegynde en ny.

Blot nogle få dage senere, var vores formand Steen Rode-Møller i dialog med ledelsessekretariatet i Motorstyrelsen. Det var dog fortsat nødvendigt med klarere retningslinjer for, hvilke ændringer man kan foretage på et (veteran-)køretøj, uden dets registreringsafgift bortfalder. Vi vidste, at Motorstyrelsen længe havde arbejdet på en vejledning om identitetstab specifikt for motorcykler. Vi opfordrede derfor Motorstyrelsen til at arbejde videre med en tilsvarende vejledning for de øvrige køretøjer.

For at give styrelsen et godt udgangspunkt for arbejdet, fremsendte vi en række eksempler på de mest almindelige ændringer på veterankøretøjer, herunder ændringer foretaget i køretøjets levetid som almindeligt transportmiddel.

Efter noget tids dialog, blev vi i januar 2022 inviteret til et møde på Motorstyrelsens hovedkontor i Aalborg. Ved mødet fik vi, sammen med en repræsentant fra FDA, lejlighed til at drøfte en række principielle spørgsmål med det hold af teknikere og jurister fra Styrelsen, der havde fået til opgave at udarbejde vejledningen om identitetstab for biler og andre køretøjer. Efter mødet var der en god opfølgende dialog om det videre arbejde med vejledningen.

Nu hvor Motorstyrelsens har offentliggjort den endelige udgave af vejledningen, kan vi se, at samarbejdet har båret frugt.

Med vejledningen er der endelig skabt klarhed omkring den myndighedspraksis, der knytter sig til reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab. I vejledningen opstilles klare retningslinjer for hvad man henholdsvis må og ikke må – og hvordan tvivlstilfælde håndteres. Det er således blevet meget nemmere at eje og vedligeholde et historisk køretøj i Danmark, uden at skulle frygte man uforvarende kommer i klemme i et rigidt afgiftssystem.

Det her er ikke så stort et skridt som afskaffelsen af originalitetskravet og fjernelsen af brændstofafgiften, men det er på højde med det.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Montering af tilbehør, konstruktive ændringer, og modifikationer af køretøjer, kan betyde afgiftstab. Det er der nu udkommet en ny vejledning om fra Motorstyrelsen

Montering af tilbehør, konstruktive ændringer, og modifikationer af køretøjer, kan betyde afgiftstab. Det er der nu udkommet en ny vejledning om fra Motorstyrelsen

Den farvede vej til et ID-Tab

De indledende ord i den nye vejledning om ombygning og reparation af biler, og dennes betydning for registreringsafgiften, er forklaret ganske godt.

I vejledningen kan man nemlig både se, hvilke ændringer man frit kan foretage på sin bil – og hvilke får den til at miste sin afgiftsmæssige identitet, så der skal betales ny registreringsafgift, før den igen kan komme på vejen.

Vejledningen finder du her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2365000

Vejledningen er pædagogisk inddelt i en grøn, en gul og en rød kategori. Disse kategorier afspejler det man altid må ændre, det man efter omstændighederne må ændre, og de ændringer der altid betyder, at der skal betales ny registreringsafgift.

Det komplicerede beskrives enkelt
Trods opdelingen i de tre kategorier, kan det til tider være kompliceret at afgøre om køretøjet har mistet sin afgiftsmæssige identitet eller ikke. Vurderingen tager nemlig udgangspunkt i de oplysninger om køretøjet, som lå til grund for beregningen af den oprindelige afgift, og omfatter alle afvigelser herfra.

Inden man kaster sig ud i de grønne, gule og røde lister, bør man gøre sig selv den tjeneste at gennemgå Motorstyrelsen forklaring om, hvad den afgiftsmæssige identitet er for en størrelse, og hvordan regler for ombygning og reparation skal forstås.

Ejerens og Motorstyrelsens dokumentationskrav
Begiver man sig ud i et projekt, der kan omfatte ombygning eller en reparation, der kan betyde en ændring af køretøjet, kan vi også anbefale at man gør sig bekendt med det afsnit der hedder ’Krav til dokumentation’. Her står nærmere om at du skal passe på dine fakturaer, og tage billeder af projektet.

Det afsnit beskriver også hvordan du forholder dig, hvis du er i færd med at købe et køretøj som måske allerede er ombygget. Hvilken dokumentation kan sælger stille med, og hvad sidder Motorstyrelsen egentlig med?

Et arbejde du kan bruge til noget
Vejledningen afsluttende kapitel indeholder en række konkrete eksempler på typiske ombygninger og ændringer på biler. Disse eksempler giver læseren en rigtig god indikation af de afgiftsmæssige konsekvenser af et renoverings- og ombygningsprojekt.

Motorhistorisk Samråd er svært taknemmelig for at man i Motorstyrelsen har gjort brug af vores viden. Det anser vi som et kvalitetsstempel. Vi er også taknemmelig for at de øvrige organisationer i Netværket for hobbykøretøjer bød sig til da vi inviterede dem. Med en fælles indsats er de gældende regler på afgiftsområdet blevet beskrevet så klart og tydelig, som det praktisk er muligt.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Formand Steen Rode-Møller forklarer Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, om Steens egen patinerede, og helt historisk korrekte, Ford A fra 1930

Formand Steen Rode-Møller forklarer Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, om Steens egen patinerede, og helt historisk korrekte, Ford A fra 1930

Endnu et spændende dialogmøde med Motorstyrelsen

Motorhistorisk Samråd, og andre, har det privilegium at Motorstyrelsen har inddraget os som kvalificeret samtalepartner. Kvalificeret på den måde, at den detailviden vi ligger inde med, kan vise sig at være guld værd for Motorstyrelsen. Heldigvis gælder det også den anden vej.

Denne udveksling af erfaring, nyheder og gensidige forventninger, kaldet dialogmøder, ligger efterhånden fast i de halvårlige møder Motorhistorisk Samråd har med Motorstyrelsen. Et sådant møde fandt senest sted i Kaas (Vendsyssel) den 14. oktober 2022.

I forretningsudvalget i Motorhistorisk Samråd havde vi på forhånd nedfældet et antal punkter, som kom til at forme den dagsorden, vi lagde for dagen.

Vi havde opdelt punkterne på tre forskellige overskrifter:
Statuspunkter, evalueringspunkter og forslagspunkter.

Statuspunkter
Under statuspunkter var det vigtigt for os at høre om datakvaliteten i DMR. Motorstyrelsen er presset hvad angår opdatering, men der kommer en revision her i efteråret. Vores håb er, at den obligatoriske indkaldelse til ny vurdering, hvis man har monteret anhængertræk på sin veteranbil, bliver fjernet.

Et andet punkt var en afsluttende snak om ID-tab. Som mange måske allerede har set udsendte Motorstyrelsen det endelige resultat mandag, den 3. oktober. Motorhistorisk Samråd har her været hovedsparringspartner og efter et antal møder er det endelige produkt nu ude. Det består af et nyhedsbrev og en vejledning. Det endelige resultat er blevet både til at læse og til at forstå. Motorstyrelsen skal have stor tak for det fine samarbejde, og for den tillid vi er blevet vist ved at være ligelig samarbejdspartner i denne sag.

Evalueringspunkter
Fokus under dette punkt var på de historiske nummerplader. De nummerpladeserier, der er lagt til side til historiske nummerplader, og dermed skulle være friholdt fra reflekterende nummerplader, lader til at være brugt. Det betyder, at det er meget svært at finde kombinationer med to bogstaver og fire cifre til anhængere og campingvogne. Imidlertid er der dog en lysning at spore, idet den tid, der går fra en nummerplade er skrottet til nummeret kan genbruges til en historisk nummerplade nu bliver nedsat fra 12 år til 6 år, men vi ser det nu gerne endnu lavere

Et andet punkt i relation til nummerplader er spørgsmålet om messingbøsninger i typerne 3, 4 og 5. Det er der kommet en afklaring på, og nummerpladeleverandøren begynder nu at levere nummerplader med messingbøsninger med en afstandsskive bag på. Et udestående er så hvad man skal gøre med de nummerplader, der allerede er udleveret og hvor messingbøsningerne mangler. Det venter vi svar på. Endvidere mangler vi stadig svar på hvem, der skal betale for alle de fejlbehæftede nummerplader, der allerede er udleveret, hvis ejeren ønsker at få skiftet til nummerplader med det korrekte udseende.

Forslagspunkter
Mange ladefund, eller opløste private samlinger, ser dagens lys for tiden. Og det vil sikkert gøre en rum tid fremover, når min generation (bil, motorcykel- og knallertsamlerne) kører i garage for sidste gang. De personer der overtager køretøjerne, kommer ofte ud for, at papirerne mangler, men man vil gerne lave køretøjet i stand. Problemet er blot, hvad afgiften beløber sig til. Det samme gælder, hvis man importerer et godt brugt eksemplar fra udlandet. Denne usikkerhedsfaktor har Motorhistorisk Samråd i lang tid ønsket at få ændret til ejerens fordel, således at man kan få en forhåndsvurdering af den eventuelle afgift inden man går i gang med restaureringen i stedet for efter. Det vil nemlig kunne give en indikation af om det i det hele taget kan svare sig at lave køretøjet.

Og sluttelig bad vi Motorstyrelsen om at tale med Færdselsstyrelsen om at fjerne ordet “originalitetskravet”, som stadig er at finde i synsvejledningen, skønt det er mere end halvandet år siden, det blev fjernet ved lov.

Motorhistorisk Samråd sætter stor pris på at Motorstyrelsen tager sig tid til at lytte og fortælle om stort og småt indenfor vores fælles interesseområde. Det hjælper i den grad til at synliggøre vores hobby og samtidig til at beslutningstagerne ikke glemmer os, når der skal tages vigtige beslutninger. Dialogmøderne er et rigtig godt eksempel herpå.

Nu er vi spændt på hvordan og hvornår vores ønsker og forslag bliver ført ud i livet, og på næste dialogmøde.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...