Vi kører nu, vil du med?


Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd

View this email in your browser

Nyhedsbrev til abonnenterne – April 2020
(Næste nyhedsbrev udsendes 1. maj 2020)

Vil du med, så giv besked til din klub om at I bør optages i Motorhistorisk Samråd

Vi kører nu, vil du med?

Det er vores store fornøjelse at vi allerede nu kan byde tre klubber med i vores samråd. De mange problemer med originaliteten på historiske køretøjer, har sat skarpt lys på behovet for at vi alle skal stå sammen, og ikke mindst tilføre tiltrængt økonomi til de organisationer der påtager sig de mange udgifter der er ved at afholde de mange nødvendige møder rundt om i landet.

På det seneste bestyrelsesmøde besluttede man at indstille to klubber til optagelse på næstkommende årsmøde. Det er Motorklubben Centrum og Hjørring US Car Club, der har bedt om at blive optaget, og som nu er indstillet. Desuden er klubben US Star Riders fra Skive også på vej ind, og deres indstilling bliver et punkt på det næste bestyrelsesmøde.

Originalitetskravet trækker store veksler på økonomien
I snart to år, har vi i Motorhistorisk Samråd haft originalitetsspørgsmålet som det helt primære fokusområde. De mange møder og aktiviteter har betydet at økonomien har behov for en hjælpende hånd. Den kan enten komme ved at hæve kontingentet, eller ved at tiltrække flere til at stå sammen med os andre. Den sidste løsning er klart den, vi foretrækker.

Vi vil derfor opfordre til at man går til sin klubs bestyrelse for at sikre at den rent faktisk er med til at løfte en opgave der berører vores alle sammens motorhistoriske fremtid. Om man melder sig under vores faner eller en af de andre organisationer, er i princippet ikke så væsentligt, blot man er med til at bidrage for overmagten er sådan set stor nok. Skuer vi lidt ud i fremtiden, må vi dog se i øjnene, at originalitetskravet kun er en lille del af de udfordringer, vi kommer til at stå med.

For 23 kr. om året arbejder vi for at bevare din hobby
Motorhistorisk Samråd, vores medlemsklubber og alle deres medlemmer er i princippet med i rygsækken når vi mødes med politikere, embedsfolk og styrelser. Vi er vidt forgrenet, fra FIVAs Legislation Commision, til Motorstyrelsen brancheudvalg, og meget andet derimellem. Her fremfører vi bredden, kulturarven og det fælles hjerteblod som de historiske hobbykøretøjer er. Vi har ikke andet end medlemskontingenterne til at udføre dette meget store og betydningsfulde arbejde for. Medlemsklubberne betaler 23 kr. per medlem om året til MhS, som vi forvalter i henhold til budgetter der bliver vedtaget på vores årsmøder.

Du eller din klub kan rette henvendelse til vores sekretariat, så skal vi nok tages os af de praktiske detaljer. Rent praktisk optages nye klubber på vores årsmøde i november, hvor man har mulighed for at møde op og fortælle om klubben og dens arbejde. Forud for det skal bestyrelsen indstille klubben til optagelse, hvor man skal tage bestik af de dokumenter vi skal have tilsendt. Se hvilke dokumenter i vores vedtægter på hjemmesiden. Det er derfor en god ide at være ude så snart som muligt, hvis vi sammen skal nå frem til din klubs optagelse på årsmødet. Vi vil glæde os til at byde jer alle velkommen om bordet.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Løsningsorienteret  møde i Skatteministeriet

Motorhistorisk Samråd, samt organisationerne i netværket FDM, DSRA og FDA, er nået frem til det længe ventede møde i Skatteministeriet. Her skulle vi se om der måske er en vej ud af det morads som Motorstyrelsens tolkning af originalitetskravet har sat os alle i.

Vi mener mødet med ministeriets kontorchef Claus Hansen, forløb rigtigt fornuftigt. Der var lydhørhed på den anden side af bordet, og en konstruktiv tilgang til rent faktisk at ville se på en løsningsmulighed.

Vi kom godt forberedt, efter et formøde på vores kontor i Nærum i går, og de gode argumenter flød frit fra os, i et omfang så kontorchefen på et tidspunkt opfordrede til at vi begyndte at se på en løsning, frem for udfordringerne.

Vi kom også med et par løsningsmodeller i lommen, som nu vil blive præsenteret for Skatteministeren. Der er visse udfordringer som vi skal mødes om, blandt andet de økonomiske, og den bekymring der består hos myndighederne om at man helst ikke ser de her køretøjer bliver brugt til daglig kørsel.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

Organisationerne fra det etablerede netværk for hobbykøretøjer mødte talstærkt op i Skatteministeret. Vi kom velforberedte og forhandlingsparate.

Nummerpladeordningen udvides

Fra den 1. april i år, er det blevet muligt at bestille historisk korrekt nummerplader til alle typer køretøjer med en første registreringsdato der ligger før 1. april 1976. (På trods af datoen, så er det altså ikke nogen aprilsnar, men et resultat af 4 års dedikeret arbejde)

Den udvidede ordning betyder at man nu, ud over historiske nummerplader til personbil og motorcykel, også kan få de gule plader til lastbiler, varebiler og motorcykler med varesidevogn. Man vil kunne få de navnkundige papegøjeplader, de runde grønne traktorplader og historiske nummerplader til campingvogne og trailere. Det er en helt unik ordning som ikke mange andre lande kan prale med.

Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp


 

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...