Dansk Motor & Maskinsamling

Dansk Motor & Maskinsamling
Adresse: Kristiansmindevej 14
Post nummer: 8500
By: Grenå
Kontakt e-mail: henrik@motorsamlingen.dk
Kontakt telefon 1: 29413966
Kontakt telefon 2: 29375106
Kontakt telefon 3:
Åbningstider højsæson: 10-17
Åbningstider Lavsæson:
Hjemmeside: https://motorsamlingen.dk/

Om Museet

Dansk Motor- og Maskinsamlingsamling er idag Nordeuropas mest omfattende samling af historisk maskineri, med mere end 450 forskellige motorer. Som et væsentligt bidrag til industrialiseringen, er disse i hovedparten Dansk fremstillede og således evidente i forståelsen af udviklingen i Dansk industrihistorie. Industri, søfart og landbrug har meget, at takke danske motorkonstruktører for, men også den almindelige borger høstede frugterne af de innovative kræfters arbejde. Levering af strøm, vand, fødevarer og infrastruktur var således kun muligt med maskineri af forskellig art. Med dette i baghovedet, er der ikke langt til forståelsen af vigtigheden i; at dokumentere udviklingen af forbrændingsmotoren.

Hovedparten af de udstillede motorer stammer fra Dansk industris guldalder 1890 – 1930, hvor også vor absolut største producent af maskineri Burmeister & Waine indtog en ledende rolle på verdensmarkedet – kort før 1930 havde B&W en markedsandel på næsten 50% på verdensmarkedet for skibsdieselmotorer. B&W er da også representeret med en omfattende samling dieselmotorer på Dansk Motor- Maskinsamlingsamling – reelt verdens største samling, med Flakfortets maskinerier som bannerfører for B&W’s position. Flakfortets dieselmotorer årg. 1914 er endvidere en væsentlig del af Danmark historie, idet de indgik som strømmaskiner i datidens største bygningskompleks, nemlig Københavns befæstning – et byggeri der fik mange knubs af datidens radikale, med Hørup som den højstråbende, og ikke mindst historiformidlende person. I mere end firs år har det således været “almindelig dannelse”; at Kbh.’s befæstning var aldeles overflødig. Idag ved vi heldigvis bedre, idet der er fundet dokumentation for; at den Tyske generalstab regnede på endnu et bombardament af København under 1. Verdenskrig, men befæstningen viste sig at være for stor en mundfuld for tysken.. Historiens vingesus hænger over flere af udstillingens maskiner, og er som sådan med til at dokumenterer Danmarks historie.

Da der har været mere end 200 motorproducerende virksomheder i Danmark, er det naturligvis særdeles svært, at finde håndfaste beviser for alle. Motorsamlingen er dog nået langt i bestræbelserne, for at finde det bredest mulige spekter, og vi har indledt samarbejde med en række af landets førende museer for yderligere udvidelser af samlingen. Teknisk Museum, Industrimuseet og Fiskerimuseet er til stor hjælp i vor fortsatte jagt på dokumentation. På hjemmesiden arbejder vi endvidere med den skriftlige dokumentation af Dansk Maskinproduktion.

Er der fejl eller mangler i disse oplysninger, så kontakt gerne klubben det omhandler, eller Motorhistorisk Samråds sekretariat.

SENESTE MEDLEMMERE: