Er din klub klar til Persondataforordningen?

I forbindelse med ikrafttrædelsen har mange klubber været i tvivl og endda nervøse for, om de efter denne dato nu behandler personlige oplysninger korrekt. Dette ikke mindst fordi, der fra EU’s side er varslet store bøder, såfremt man overtræder forordningens regler.

For klubbernes vedkommende anbefaler MhS at følge disse retningslinjer snarest og ikke senere end den 25. maj 2018:

Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer?
Når et nyt medlem melder sig ind, skal det klart fremgå under hvilke betingelser vedkommendes data benyttes. De data, der er tale om, er navn, adresse, medlemsnummer og emailadresse – dersom vedkommende ønsker at opgive denne til offentliggørelse i klubblad eller medlemsliste. Alle øvrige oplysninger så som telefonnummer, oplysning om eventuelle køretøjer og andet vil kun være til internt brug i klubben – hvis man ønsker det. Altså ikke offentligt. Dette skal fremgå helt utvetydigt før indmeldelsen. For at være på den sikre side skal medlemmerne tilkendegive enten ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten eller elektronisk, at de accepterer at de afgivne oplysninger videregives til klubbens medlemmer.

Med offentligt menes at navn, adresse, medlemsnummer og evt. emailadresse (hvis man ønsker det) kan trykkes i et eventuelt klubblad under rubrikken “Nye Medlemmer”.

Hvem holder styr på oplysningerne?
Den medlemsoversigt, som klubberne har i dag, og som bruges til at sende f.eks. klubblade ud efter eller kontingentopkrævninger, skal have en ansvarlig person – som oftest kasserer eller sekretær – som tilser, at de data medlemmerne har opgivet om dem selv holdes i et lukket forum, f.eks. en hjemmeside eller facebook, hvor der kun er adgang for medlemmerne via et password. Af datasikkerhedsmæssige grunde anbefales det, at der benyttes to usb-stik hvor det ene indeholder medlemmernes informationer, således at disse bliver holdt adskilt fra den personlige computer i tilfælde af tyveri, brand eller sammenbrud. Det andet stik er back-up, som selvfølgelig indeholder de samme data. Det skal fremgå af klubbens love, at når et medlem melder sig ud er den dataansvarlige forpligtet til at slette medlemmets data.

Må vi sende en medlemsliste ud til vores medlemmer?
Ja, det må man gerne. Men det skal kun være til klubbens medlemmer, og hvis ikke andet specifikt er meddelt skriftlig tilladelse til, må kun medlemsnummer, navn og adresse opføres i medlemslisten. Som ovenfor nævnt, kan klubben internt have flere detaljerede oplysninger fra medlemmerne, men de skal kun være tilgængelige via et password.

Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner?
Når man melder sig ind i en klub er det jo oftest fordi man gerne vil kunne kontakte ligesindede og måske få hjælp til at løse et problem. Til det formål har de fleste klubber en bestyrelse, som af egen frie vilje har opgivet navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Dette selvfølgelig for at stå til rådighed for medlemmerne. Disse oplysninger findes generelt i klubbladet, på klubbens hjemmeside eller på facebook. Da oplysningerne er afgivet frivilligt vel vidende hvor de offentliggøres er det ikke i strid med forordningen.

Forordningen er til for at hjælpe os.
Nu er hele persondataforordningen ikke sat i verden for at skade os med gamle køretøjer, men for at beskytte folk imod misbrug af deres personlige data. Derfor stiller man større krav til dem, der modtager disse oplysninger og til hvordan oplysningerne håndteres. Med den tiltagende hacking tendens, hvor navne, CPR-numre, køretøjsoversigt og meget andet kan blive genstand for misbrug, for ikke at nævne et eventuelt salg af en medlemsliste over potentielle købere af bestemte varer til brug for et målrettet reklamefremstød – eller det, der er værre, er det nødvendigt, at vi er overordentlig påpasselige. Lad være med at blive bange for forordningen, men brug den sunde fornuft og følg de simple retningslinjer ovenfor. Så går det alt sammen.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Håndbog for Torino Charteret

FIVAs håndbog er en vejledning, der giver praktisk vejledning om et ganske særligt emne, restaurering og vedligeholdelse af historiske køretøjer. Håndbogen sigter mod at bevare og sikre køretøjernes historie, herunder deres teknik, deres form, funktioner og dokumenterede historie, samt deres mange forskellige indflydelser på samfundet og dets indvirken på vores fælles sociale funktioner, samlet kaldet vores fælles motorhistoriske kulturarv. Dette charter følger af chartrerne fra Venedig, Barcelona og Riga, der fastsætter standarder for vedligeholdelse og bevarelse af historisk vigtige bygninger, skibe og jernbanevogne. Denne håndbog er nu tilgængelig gennem FIVA kontor.

Håndbogen blev allerede distribueret til deltagerne på FIVA Generalforsamling i Bukarest den 17. november 2017 og til medierne rundt om i verden.

Man kan downloade håndbogen gratis på engelsk og fransk, som PDF-filer fra FIVAs webside. Man kan også bestille en trykt version af Torino charteret ved at skrive til FIVA på office@fiva.org, prisen er € 15 ved forudbetaling via Paypal.

Johnny Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Opdateret synsvejledning

Færdselstyrelsen har udsendt en ny opdateret version af Synsvejledningen. Vi har derfor gennemgået den for, om der skulle være relevante ændringer for de historiske køretøjer.

Det er der heldigvis ikke, faktisk kun et par positive tiltag. Den oplysning vi tidligere har givet om mulighed for at få synet de ellers forbudte 2-takts køretøjer er nu på plads. Med den nye synsvejledning har man gjort op med et regelsæt. vi har haft i en del år, der i praksis umuliggjorde at importere og indregistrere eksempelvis en Wartburg, en Trabant eller lignende med to-taks motorer i årgangene 1984 – 1990.

I den opdaterede synsvejledning har man også indskrevet 90% reglen, vi fik for veteranbilernes maksimale påhængsvægt sidste år, nu også skal gælde veteranlastbiler.

Synsvejledningen indeholder også præciseringer af betegnelsen ”egenvægt”, og ændring af første registreringsdato, hvor den dato ikke er korrekt angivet i forhold til køretøjets rigtige alder. Disse emner vil vi komme nærmere ind på i et af de kommende nyhedsbreve.

Johnny Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Årsmøde gav virkelig noget at tænke over
Årsmøde gav virkelig noget at tænke over
Årsmøde gav virkelig noget at tænke over Det Motorhistoriske årsmøde 2022 blev den sidste weekend i november afviklet med flot ...
Læs Mere
Denne smukke Ford Taunus P2, årgang 1960, blev uforvarende involveret i et uheld der betyder at den nok aldrig kommer på vejen igen. Ejeren fik dog lov at købe bilen tilbage efter totalskaden. Læs her hvordan man gør det. Tør du scrolle ned og se et nyere billede af bilen?
Når uheldet er ude
Nyhedsbrevet fra Motorhistorisk Samråd udsendes hver måned, omkring den 1. i måneden. Det er gratis at abonnere på det, hvor ...
Læs Mere
Vejen til en vejledning
Vejen til en vejledning
Vejen til en vejledning De fleste med historiske køretøjer vil nok huske datoen den 9. februar 2021. Den dag vedtog ...
Læs Mere