Er din klub dækket ordentlig ind?

På vegne af de tilsluttede klubber har Motorhistorisk Samråd tegnet tre forsikringer der alle er væsentlige i forhold til den daglige drift af en klub.

Der er en erhvervsansvarsforsikring der dækker klubbens gæster i forbindelse med arrangementer og klubaftener. En sådan forsikring er ofte krav fra Politiet og Kommunen, for at opnå de nødvendige tilladelser til at afholde eksempelvis et træf.

Der er desuden tegnet en arbejdsskadeforsikring der dækker klubbens egne medlemmer, medens de arbejder for deres klub, hvad enten det er under et arrangement, ved afholdelse af klubmøder og bestyrelsesmøder, eller under arbejde med den daglige drift af klubben. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis man har ansatte. Motorhistorisk Samråd har arbejdsskadeforsikring for at dække de gråzoner, hvor arbejdsskadestyrelsen anser frivilligt, ulønnet arbejde som omfattet af lovgivningen om arbejdsskade.

Der ud over er der senest tilføjet en Hackerforsikring der dækker de midler der er indestående på klubbens bankkonti. Som udgangspunkt har private ikke behov for at forsikre mod hackerangreb, men foreninger vil ofte blive sidestillet med erhvervsdrivende, som ikke nødvendigvis kan få deres tab dækket ved et sådan indbrud.

Vi har bedt assurandør Henrik Malmgren om at beskrive forsikringsaftalerne lidt mere indgående. Forsikringspolicerne kan downloades i sin helhed her:

Arbejdsskadeforsikring
Erhvervsansvar inkl. hackerforsikring.

FAQ – om forsikringer i foreningsregi via Motorhistorisk Samråd

v/ Exam. Erhvervsassurandør Henrik Malmgren – Alm. Brand

Motorhistorisk Samråd har indgået aftale om erhvervsforsikring og arbejdsskadeforsikring med Alm. Brand, v/ Exam. Erhvervsassurandør Henrik Malmgren. Disse forsikringer skal træde ind der, hvor arrangørerne i klubbernes private forsikringer falder ud, med den begrundelse at man var på ”arbejde”, altså udførte frivilligt arbejde for den lokale forening eller Motorhistorisk Samråd.

Hvornår dækker ansvarsforsikring?

Det første krav er naturligvis, at der skal være sket en skade, du/medlemmet skal være ansvarlig for skaden og det må ikke være noget, der er sket med vilje eller som det ikke var muligt at undgå. Man skal altså have ”dummet sig”. Der til så skal det være sket, mens du arbejdede i foreningens eller Motorhistorisk Samråds interesse.

Et eksempel er, at du viser nogle biler frem ved et ”åbent hus”-arrangement i klubben, lægger motorhjælmen ned over en gæsts fingre og klipper et led af. Der er altså sket en skade, du arbejde for foreningen og du glemte at se dig for.

Eller måske du er med til at stille borde og stole op til et julearrangement, og får slået et bord ind i ryggen på en af de andre, så tænderne klaprer og der opstår en tandskade. Det kan også være at man buler en bil, når man lige skal klemme sig forbi med et TV eller projektor-anlægget under armen. Der er mange situationer, som kan være dækket, men hovedpræmissen er, at det skete ved en fejl mens du laver noget for Motorhistorisk Samråd, eller for en MhS tilsluttet klub.

Hvornår dækker ansvarsforsikringen ikke?

Ansvarsforsikringen dækker aldrig skader forvoldt med en bil der kører, her skal der være en motoransvarsforsikring. Denne er ofte koblet sammen med en kaskoforsikring, der erstatter skaderne på bilen.

Ansvarsforsikringen dækker heller ikke skade, du forvolder hvis du arbejder på bilen, heller ikke på en anden mands bil (som udgangspunkt). Sætter du derfor donkraften ved siden af støttepunktet, bukker skørtet eller kanten, så er det altså bilens kaskoforsikring eller egen lomme, der skal klare den udgift.

Din private ansvarsforsikring eller via MhS/Alm. Brand?

Alle, der har en indboforsikring, har også en privat ansvarsforsikring. Den private ansvarsforsikring dækker de skader du forvolder som privat person. Er du på besøg hos en ven eller i en klub, bare for hyggens skyld og du får lavet en skade, så er det et rent privat ansvar, du arbejde jo ikke for foreningen lige der.

Er det en bil, du har skadet, så vil bilens kaskoforsikring dække skaden, mens din ansvarsforsikring vil dække selvrisikoen. Er der ingen kaskoforsikring, vil din private ansvarsforsikring dække hele skaden.

Er du i tvivl om, hvilken forsikring der skal dække, så start med at anmelde den hos dit eget selskab. Der har du adgang til at gøre det via nettet, og har sandsynligvis eget login. Du bliver der behandlet af folk, der kender lidt til dig. Oplys, at der ligger en forsikring igennem din forening også, så kan de vurdere, om skaden hører dertil. Ofte vil selskaberne koordinere skadesbehandlingen, så det går mest smertefrit for anmelderen.

Arbejdsskadeforsikring – hvorfor det?

Som udgangspunkt er frivilligt arbejde ikke omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring, men ofte antager det frivillige arbejde en sådan karakter, at man bliver ”ansat” af foreningen, også selv om man ikke får løn. Kommer man så til skade, kan man have krav på erstatning for denne via lovens regler. Det kunne eksempelvis være førnævnte skade med fingrene eller det kan være en parkeringsvagt, der bliver påkørt, mens han viser folk på plads eller lignende tilfælde. Afgørelsen om, hvorvidt skaden er omfattet af loven og dermed forsikringen ligger hos arbejdsskadestyrelsen og kan kun anmeldes via det offentliges hjemmeside www.easy.dk.

HUSK:

En arbejdsskade skal altid anmeldes via Motorhistorisk Samråd, da der kræves særskilt login til arbejdsskadestyrelsen. Dette kan du, hvis uheldet er ude, få ved henvendelse i Motorhistorisk Samråds sekretariat.

Hvordan anmelder jeg skader?

Gå ind på www.almbrand.dk -> vælg: erhverv -> vælg: selvbetjening

Login med Kundenr.: 9657243538 og Policenummer: 58469831

Får du ikke svar på dine spørgsmål via denne FAQ eller på www.almbrand.dk, så er du velkommen til at skrive til Exam. Erhvervsassurandør Henrik Malmgren på mail abheml@almbrand.dk

Det samme gælder, hvis du er i tvivl om dine egne forsikringer er optimale i forhold til din hobby. Alm.Brand ejer Nordisk Veteranforsikring, så vi er specialister i veteran og klassiske køretøjer.