Historiske køretøjer som anerkendt kulturarv

Den 29. januar 2013 offentliggjorde FIVA sit Torino Charter, der omhandler bevarelsen af historiske køretøjer på linje med andre historiske kulturformål.Historiske køretøjer og historiske toge er nu ligestillede

FIVA’s Torino Charter er baseret på og inspireret af UNESCO’s Venedig charter fra 1964 om beskyttelsen af vores generelle kulturelle historiske arv. Efter dette Charter, er kommet Barcelona Charteret fra 2003 om historiske skibe og Riga Charteret fra 2005 om den historiske jernbane, og nu Torino Charteret om historiske køretøjer. Med dette charter hæver FIVA sig op blandt verdens vigtigste fortalere for bevarelsen af vores fælles historiske kulturarv.

Formålet med FIVA’s Torino Charter er at bevare og beskytte de historiske motordrevne køretøjer, inklusive deres teknik, deres form, funktion og dokumenterede historie, samt den indflydelse disse har gjort på vores kultur og samfund.

FIVA’s Torino Charter udtaler blandt andet om at benytte et køretøj på offentlig vej, at det er vigtigt for bevarelsen. Dette er den eneste metode hvor med man kan forstå, og dermed viderebringe, den viden der ligger i at køre og vedligeholde dem til fremtidige generationer. Indholdet af Torino Charteret inkluderer også bevarelsen af det miljø der er tilknyttet historiske køretøjer, så som bygninger og kulturelle objekter der relaterer sig til køretøjerne og til den periode hvori de var brug. Her under fabrikker, benzinstationer, veje og racerbaner. Charteret finder blandt andet også at ændringer til et køretøj, som er sket inden for det tidsrum hvor det har været i almindelig brug, er et vidnesbyrd om køretøjets historik og bør bevares som sådan. Det er derfor ikke nødvendigt at restaurere et historisk køretøj, så det reflekter dets udseende på produktionsdatoen.

Indholdet af charteret er opdelt i elleve kapitler om blandt andet formål, opbevarelse, restaureringsprocesser, og om at udvise nøjagtig og omhu ved restaurering og research i et køretøjs historik med mere. Du kan hente hele Torino Charter via dette link: Torino Charter

Der bliver nu arbejdet på en bog der skal illustrerer indholdet i dette charter og praktiske eksempler på bevarelsen og restaureringen af de historiske køretøjer, den forventer de delegerede i FIVA’s Torino komitee at have færdig i løbet af sommeren.

SENESTE NYHEDER

Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...