Veterankørsel – Dit nemme valg

Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på.

Er du ejer af en bil der er registreret for mere end 30 år siden, så kan du nemt selv tilføje den tilladelse der hedder ’Veterankørsel’ i Det Digitale Motorregister (DMR). Du kan faktisk også vælge at fjerne tilladelsen hvis du ønsker det. Her vil vi beskrive hvordan du gør, og hvilke konsekvenser tilladelsen til veterankørsel har.

En registrering til veterankørsel har alene betydning for synsperioden. Det påvirker ikke andre forhold, hverken din forsikring eller den kvarte vægtafgift. Men… for der er et men, tilladelsen har betydning for hvordan du må bruge bilen.

Lidt om miljøzoner:
En tilladelse til veterankørsel gør også, at køretøjet må bruges i de danske miljøzoner, derfor har det også konsekvens hvis man vælger at fjerne tilladelsen til veterankørsel De danske miljøzoner gælder i øvrigt kun for dieselmotorer, men for både personbiler, varebiler, lastbiler og campere. Har man en benzinbil, behøver man således ikke registreringen til veterankørsel for at køre i miljøzonerne.

Lidt om brugen af veterankøretøjet:
Når man registrerer sin bil til veterankørsel, sættes der en begrænsning: Man må derefter kun bruge køretøjet lejlighedsvis. Det kan være svært at definere hvornår noget er ”lejlighedsvis”, men i princippet er det kørsel ”når man har lejlighed til det”. Lejlighedsvis kørsel er i sin enkelhed alt anden kørsel, ud over daglig kørsel. Det kan derfor godt være kørsel i vintermånederne, og det kan i princippet også være kørsel til eller fra arbejde i ny og næ, eller ud at handle en enkelt gang i mellem. Problemet er bevisets stilling hvis man antræffes en mandag morgen i myldretiden, hvordan vil du så bevise at du ikke brugte veteranbil i sidste uge også, altså som dagligdags transportmiddel?

Lidt om synsperioder:
Den almindelig synsperiode, for biler der ikke har rundet de 30 år, er en periode på 2 år. Hvis man vælger registreringen til veterankørsel, og dermed at bilen kun bruges lejlighedsvis, så forlænges den periode til en 8 års periode. Den periode vil i princippet gælde fra de 30 år, men kan være kortere afhængig af seneste synsdato før ændringen af registreringen. Næstkommende synsdato vil fremgå af DMR. Hvis du skal bruge en fysisk udgave af registreringsattesten, skal du huske at bestille en ny attest, når du har redigeret en tilladelse, ellers vil tilladelsen kun fremgå af DMR.

Motorcykler, og andet der kun skal synes ved ejerskifte, kan ikke registreres til veterankørsel, da synsperioden for disse ikke påvirkes.

Sådan gør du:
Da der er de forskellige begrænsninger i brugen af køretøjet, så er det helt frivilligt om du vil registreringen eller ej. Det er endda sådan at du selv kan tilføje eller slette tilladelsen i motorregisteret, her kan du se hvordan:

I dag er alt vedrørende motorkøretøjer samlet på Motorstyrelsens hjemmeside. Du starter således der, med at logge ind med dit Mit-ID.

Der ser du din skattemappe. Her kan du vælge at gå direkte til DMR, kaldet ‘Motor’ i menuen foroven. Dernæst den direkte adgang til Motorregisteret i menuen til venstre.

Når du har fremsøgt den relevante bil via eksempelvis registreringsnummer, vil du se hvilke tilladelser du allerede har, og hvilke du kan tilvælge.

Dernæst er det blot at vælge, eller fravælge, tilladelsen til veterankørsel, og derpå godkende din ændring.

Vi håber ovenstående giver det relevante indblik i Registreringen til veterankørsel. God fornøjelse og god tur.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...