Stadig stor bekymring omkring EU forslag

EU’s forslag til køretøjssikkerhedspakke, er stadig en begrundet trussel mod den fremtidige bevarelse af historiske køretøjer.

Efter EU landendes respektive trafikministre mødtes i Bruxelles i december måned, for at debattere indholdet i en kommende EU forordning, der skal harmonisere landenes regler omkring periodisk syn (Se vores brev til ministeren her), der har der været en kommissionshøring sidst i januar, hvor medlemmerne af parlamentet har haft mulighed for at spørge ind til indholdet af forslaget.

Som det nok er bekendt, så vil den alt for strikse indbyggede undtagelse for veteranbiler i forslaget, kunne risikere at alt for mange af de køretøjer vi i dag betragter som veterankøretøjer, blive sidestillet med almindelige hverdagskøretøjer, og det regelsæt om periodisk syn som vil blive vedtaget for dem.

Sådan som undtagelsen for historiske køretøjer er konstrueret, i det forslag der ligger på bordet lige i disse dage, så gælder undtagelsen kun for køretøjer der er bygget eller indregistreret for mindst 30 år siden. Som der til ikke længere er i produktion, og som er i oprindelig stand, det vil sige ikke har gennemgået betydelige forandringer ved motor, gearkasse, styretøj, affjedring eller karrosse.

Ved transportministrenes møde i december, blev man enige om at dette forslag skulle udmøntes i et direktiv, i stedet for en forordning, sådan som kommissionen ellers har udbedt sig. At det bliver et direktiv i stedet, betyder at de enkelte medlemslande kan tilpasse direktivet til deres lovgivning, i stedet for omvendt. Der ud over enedes man om at motorcykler og små trailer ikke skulle være inkluderet i forslaget.

Definitionen på historiske køretøjer blev ikke debatteret på ministerrådsmødet, men er siden vendt på møder mellem repræsentanter fra FIVA og medlemmer af kommissionen. Motorhistorisk Samråd er stadig bekymret for udfaldet af dette forslag, og vil frem til de kommende kommissionsmøder i marts, gøre vores indflydelse gældende overfor de danske parlamentsmedlemmer og vores samarbejdspartnere i FIVA.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...