Opdatering på EU sag om periodesyn

Forhandlinger om harmonisering af periodisk syn i EUSamtidig som den tyske kristendemokrat Werner Kuhn afleverede sit oplæg til trafiksikkerhedskommissionen i Bruxelles omkring harmoniseringen af periodesyn for køretøjer i den europæiske union, der stillede tre mand fra Motorhistorisk Samråd til møde med en af de vigtige europa-parlamentarikere.

Werner Kuhn har fået til opgave at sammensætte et oplæg fra tidligere møder, blandt andet med medlemslandendes trafikministre og fra en høring i kommissionen. Derpå har europa-parlamentarikerne frem til d. 22. marts, til at kommentere og fremlægge ændringer til forslaget.

Henning Thomsen og Lars Genild fra Motorhistorisk Samråds bestyrelse, var sammen med formand Søren Jacobsen, fredag til møde med MEP Anne E. Jensen (V) med det formål at henlede opmærksomheden på denne sag, der er så vigtig for den motorhistoriske bevægelse. Intentionen med mødet var at overdrage vores tanker om den forestående proces for parlamentarikeren, således at denne utvetydigt ved i hvilken forbindelse den motorhistoriske bevægelse finder forslaget bekymrende for de fremtidige muligheder, for at holde de gamle biler og motorcykler på vejene. 

Anne E. Jensen var meget lydhør for samrådets holdninger, og hun blev samtidig briefet omkring Motorhistorisk Samråds holdninger til andre sager der i fremtiden vil kræve opmærksomhed fra de motorhistoriske bevægelser, både nationalt og i FIVA regi. Her under Roadpricing, Miljøzoner og import af køretøjer som samlerobjekter. Sidstnævnte er også kendt som sagen om toldkode 97.05, og den behandles lige nu på embedsmandsniveau i et særudvalg under EU’s Toldkommision.

Med hensyn til EU’s Roadworthiness-directive (Køretøjssikkerhedspakken), så forventes det i maj måned, at Europa-parlamentet vil have et forslag klar til høring, og i løbet af sommeren have et vedtaget forslag, som medlemslandende kan arbejde ud fra.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...