Dine historisk korrekte nummerplader er ikke så langt borte

 

Sorte nummerplader til skønhedenEfter Skat per 1. februar 2013 har lukket 23 motorkontorer, er der kun fire steder i landet hvorfra Skat opererer sine motorkontorer. Det er Høje Taastrup, Aalborg Odense eller Århus. Umideelbart er det en stor serviceforringelse for ejerne af især køretøjer der kræver en lidt særlig behandling. Mange af de dagligdags behov, kan dog i vid udstrækning foretages digitalt eller ved hjælp af de lokale nummerplade operatører.

Blandt andet har udlevering af de historiske nummerplader, været henlagt til alene Skats egne motorkontorer. Dette er for så vidt stadig tilfældet, men man kan nu vælge at lade den lokale nummerpladeoperatør håndtere leveringen af sine historiske nummerplader.

 Skat skriver i en opklarende mail til Motorhistorisk Samråd:

Processen er altså, at borgeren under selve bestillingen i motorregistret angiver hvilket af de 4 motorcentre i SKAT, som de historiske plader, i første omgang, skal leveres til. Når pladen er produceret vil den blive sendt til det valgte Motorcenter. En medarbejder fra Motorcentret kontakter borgeren for at høre, om denne har indgået aftale med en lokal pladeoperatør eller om han/hun vælger at afhente pladen på motorcentret. Såfremt borgeren har indgået aftale om, at en lokal pladeoperatør vil indregistrere borgerens køretøj med de historiske plader, bliver pladerne sendt til pladeoperatøren. Herefter kan indregistrering ske.

Se også her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1817307&vId=0

Således de gode nyheder, der er dog også nyheder fra Skat angående de historiske nummerplader, der ikke er helt i vores favør:

pr. 1. januar 2013 bortfaldt godtgørelsen i forbindelse med udleveringen af nummerplader til de autoriserede nummerpladeoperatører. I stedet fik de muligheden for at opkræve betaling for deres service. For at forhindre unfair konkurrence mellem SKAT og disse virksomheder, blev der indført betaling for de kunder, der her efter vælger at møde op hos SKAT. Således koster det, jf. § 12, stk. 2, i LBK 16 af 9. januar 2013, 200 kr. for indregistrering af et køretøj med nyt registreringsnummer, når registreringen sker hos SKAT ved personlig henvendelse.

Ovenstående betyder derfor også, at man, ved indregistrering af køretøjer med historiske nummerplader fra eksisterende hvide nummerplader, med sikkerhed kommer til at skulle betale et ekstra beløb, hvis man vælger at indregistreringen skal foregå i et af SKATs fire motorcentre. Sandsynligvis vil man også skulle betale for ekspeditionen hvis man vælger at indregistreringen skal foregå hos en autoriseret nummerpladeoperatør, men det afhænger af nummerpladeoperatørens forretningsbetingelser.

En erklæring om det korrekte historiske nummer kan bestilles på motorhistorisk.dk. Det er således ikke før du fysisk, skal bevæge dig ned til den lokale nummerpladepusher for at hente vidunderne, at du behøver bevæge dig uden for garagens trygge rammer.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...