Holdningspapir vedrørende periodisk syn

I disse dage forbereder europaparlamentarikerne sig på ændringsforslag til kommissionens forslag til en forordning der skal harmonisere reglerne om periodisk syn af køretøjer i
medlemslandende i EU.

I den forbindelse yder Motorhistorisk Samråd, og den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA, det pres der kan opnås for at få indeholdt den undtagelse der er nødvendig for
bevarelsen af de historiske køretøjer, og dermed mulighed for fortsat at kunne bruge dem på vejene.

Til brug i den kommende debat har MhS noteret vores holdninger og de forslag som vi ser som nødvendige, i et dokument der kan læses i sin helhed her: Holdningspapir fra MhS om Periode syn i EU

 Transport Kommissionen har udpeget den tyske kristendemokrat Werner Kuhn som rapportør, der sammen med den engelske formand for komiteen for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO), Malcolm Harbour, har tilført reportager og ændringsforslag til kommissionens forslag. Parlamentarikerne har dagene frem til påske, til at fremkomme med
ændringsforslag til behandling i parlamentet.

Et kig i kalenderen afslører der ud over, at Transport Kommissionen vil have en endelig rapport i maj måned, og i juli måned, vil europaparlamentet gå i gang med deres første behandling. Der efter vil Europarådet vedtage deres fælles holdning. Denne vil blive baseret på deres general aftale, men vil også tageb stilling til Parlamentets betænkning. Hvis Rådet og Europa-Parlamentet der efter har materielle meningsforskelle, vil de to institutioner forhandle en endelig tekst i “Forligsudvalget”.

Motorhistorisk Samråd følger naturligvis sagen på tætteste hold

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...