Høringssvar vedrørende Vækstplan DK

Motorhistorisk Samråd har i dag afgivet høringssvar vedrørende de dele af Vækstpaln DK, der har indflydelse på samrådets interesseområde.

Det er dog kun der hvor Vækstplan DK vedrører genopbygning af køretøjer, eksempelvis efter trafikskade, at veterankøretøjerne i Danmark kan blive berørt. Der findes dog i teksten til bekendtgørelsen en undtagelse til reglen om skadesgrænsen. Det er samrådets ønske at denne regel også indføres i lovteksten.

Følgende er Motorhistorisk Samråds komplette høringssvar:

Modtag venligst Motorhistorisk Samråds høringssvar i forhold til de udsendte ændringsforslag.   

Samrådet ønsker her i kun at tilknytte bemærkninger til forslagets § 6, vedrørende forhøjelsen af den afgiftsfri grænse for genopbygninger af køretøjer.  

Veterankøretøjer er som udgangspunkt undtaget for dette punkt i lovgivningen via teksten i bekendtgørelse BEK 350 af 25/03/2013, hvor i det i § 18 stk. 2, under Afsnit III, kapitel 10 om “Mistet afgiftsmæssig identitet”, står at loven ikke finder anvendelse på motorkøretøjer, der er mere end 35 år gamle.  

Da Motorhistorisk Samråd kan konstatere at der ikke ændres ved denne tilføjelse, har vi ikke kommentarer til det konkrete ændringsforslag, ud over at vi antager og anbefaler at denne undtagelse også vil fortsætte efter forslagsændringens udløb 31. december 2015.  

Motorhistorisk Samråd ønsker dog at gøre opmærksom på det behov for sikkerhedsstillelse der er i, at teksten om undtagelsen medtages i lovteksten, og ikke blot i bekendtgørelsen.   

Det er Motorhistorisk Samråds ønske at kunne medvirke til den bevarelse af vores fælles kulturarv, vi og vores medlemsorganisationer arbejder for. For at sikre de bedst mulige rammer for dette arbejde, vil vi hermed anbefale at undtagelsen af de motorhistoriske køretøjer medtages i lovteksten.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere