Høringssvar vedrørende Vækstplan DK

Motorhistorisk Samråd har i dag afgivet høringssvar vedrørende de dele af Vækstpaln DK, der har indflydelse på samrådets interesseområde.

Det er dog kun der hvor Vækstplan DK vedrører genopbygning af køretøjer, eksempelvis efter trafikskade, at veterankøretøjerne i Danmark kan blive berørt. Der findes dog i teksten til bekendtgørelsen en undtagelse til reglen om skadesgrænsen. Det er samrådets ønske at denne regel også indføres i lovteksten.

Følgende er Motorhistorisk Samråds komplette høringssvar:

Modtag venligst Motorhistorisk Samråds høringssvar i forhold til de udsendte ændringsforslag.   

Samrådet ønsker her i kun at tilknytte bemærkninger til forslagets § 6, vedrørende forhøjelsen af den afgiftsfri grænse for genopbygninger af køretøjer.  

Veterankøretøjer er som udgangspunkt undtaget for dette punkt i lovgivningen via teksten i bekendtgørelse BEK 350 af 25/03/2013, hvor i det i § 18 stk. 2, under Afsnit III, kapitel 10 om “Mistet afgiftsmæssig identitet”, står at loven ikke finder anvendelse på motorkøretøjer, der er mere end 35 år gamle.  

Da Motorhistorisk Samråd kan konstatere at der ikke ændres ved denne tilføjelse, har vi ikke kommentarer til det konkrete ændringsforslag, ud over at vi antager og anbefaler at denne undtagelse også vil fortsætte efter forslagsændringens udløb 31. december 2015.  

Motorhistorisk Samråd ønsker dog at gøre opmærksom på det behov for sikkerhedsstillelse der er i, at teksten om undtagelsen medtages i lovteksten, og ikke blot i bekendtgørelsen.   

Det er Motorhistorisk Samråds ønske at kunne medvirke til den bevarelse af vores fælles kulturarv, vi og vores medlemsorganisationer arbejder for. For at sikre de bedst mulige rammer for dette arbejde, vil vi hermed anbefale at undtagelsen af de motorhistoriske køretøjer medtages i lovteksten.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...