Fordobling af skrottede veteraner de seneste 12 år

“Miljøordning for biler” har siden opstarten af ordningen i juli 2000 registreret hvilke køretøjer der er blevet skrottet i Danmark, og hvor gamle de er på skrotningstidspunktet. En gennemgang af deres statistiker viser, at der de sidste 12 år er skrottet dobbelt så mange veterankøretøjer i de seneste 6 år, som i den første halvdel af perioden.

I perioden fra december 2000 til december 2006 blev der i alt udbetalt skrotningspræmie til 793 køretøjer hvor alderen var over 30 år, medens der i perioden 2007 og til i år er skrottet 1490 køretøjer ældre end 30 år.

 Der kan være mange grunde til at et køretøj afleveres til skrot, det er ikke nødvendigvis fordi køretøjet er udtjent og at genbrug er den endelige løsning på det problem. Køretøjer der, grundet trafikskade, brand eller andet, rammer loftet for den afgiftsfri grænse for genopbygning af køretøjer, også kaldet skrotningsgrænsen, vil i langt de fleste tilfælde blive skrottet.

Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på hvorfor, der ses en så markant stigning i antallet af veterankøretøjer i statistikkerne. Stigningen er endnu mere markant hvis man sammenligner med andre årgange af køretøjer, der i de to perioder ligger nogenlunde konstant. Det er når køretøjerne opnår en alder af 25 år, at der inden for de seneste seks år kan ses en større skrotning end ellers. Antallet af køretøjer fra 25 år til 30 år er faktisk mere end tre gange så stor i seneste periode, i forhold til den første.

Det må desværre konstateres at det bliver sværere at bevare vores kulturarv, når et stadigt større antal køretøjer forsvinder. Køretøjer i ti års perioden 25-35 år, er i den almindelige optik ikke synderligt bevaringsværdig, men det sagde man jo også om de køretøjer vi i dag, naturligt antager som bevaringsværdige veterankøretøjer.

SENESTE NYHEDER

Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...