På ferietur gennem europas miljøzoner

I Samrådet får vi for tiden en del henvendelser vedrørende kørsel i klassiske køretøjer i forbindelse med ferieturen sydpå. Der råder en del forvirring, omkring de miljøzoner der er oprettet i mange europæiske byer. Her følger en lille guide, og et aldeles uundværligt link, når sommerens ferietur skal planlægges.

Det politiske formål med miljøzonen er at begrænse trafikkens partikeludslip. Miljøzoner har vist sig at være meget effektive. Det har vist sig at partikeludslippet, fra lastbiler og busser på H. C. Andersens Boulevard i København, fra 2008 til 2010, er blevet reduceret med 60 % som følge af miljøzonekravene. Det svarer til 16 % af det samlede partikeludslip fra alle køretøjer.

De Danske miljøzoner

I Danmark er der i København, Aalborg, Århus, Odense og på Frederiksberg, indført miljøzoner for alle dieseldrevne køretøjer, dermed alle personbiler, varebiler, lastbiler, campere etc.

Undtaget fra kravene om miljøzonemærker i Danmark, er køretøjer, der er registreret til veterankørsel og er ældre end 30 år, samt køretøjer fra forsvaret, politiet og redningsberedskabet, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i zonen. Udenlandske køretøjer skal også opfylde kravet om partikelfilter og have miljøzonemærke i forruden, og for dem gælder samme undtagelse med en grænse på 30 år.

Registreringen til veterankørsel betyder at køretøjet kun må benyttes lejlighedsvist, og ikke til erhvervskørsel.

Kørsel i udlandet

Har man tænkt sig at køre ud i verden i sin gamle bil, gør man klogt i først at sætte sig ind i reglerne for de enkelte miljøzoner, som flere og flere byer indfører.

Generelt kan man sige, at historiske køretøjer er undtaget for miljøzonerne i de europæiske byer. I Tyskland er der en generel undtagelse for køretøjer ældre end 30 år, der er registreret som historiske køretøjer, og som kendes ved deres “H” numre på nummerpladerne. Udenlandske køretøjer skal opfylde de samme betingelser som en H-registreringen. I praktikken er det nok at kunne dokumentere køretøjets alder, og ofte at den i Danmark er registreret til veterankørsel. I tvivlstilfælde bør man medbringe køretøjets registreringsattest.

Enkelte lande har indført generelle undtagelser, men det er ofte de forskellige bystyrer der opstiller reglerne for deres eget område. På adressen www.lowemissionzones.eu kan man finde alle de informationer der er nødvendige.

(EDIT: Artiklen er opdateret 16. januar 2023)

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...