Lempeligere toldregler forude

importSiden fredag den 13. november 2009, hvor de europæiske toldmyndigheder hen over natten ændrede kapitelbestemmelserne for fortoldning af køretøjer og reservedele som samlerobjekter fra ikke EU-lande, har Motorhistorisk Samråd søgt en forbedring på dette område. Motorhistorisk Samråd og de af vores søsterorganisationer der også har oplevet en forværring i deres land, har siden forsøgt at få ændret indholdet af bestemmelserne til et tåleligt og retfærdigt regelsæt.

Efter et ukendt antal møder i Bruxelles de sidste fire år, er EU’s toldmyndigheder nu blevet enige om en ny ordlyd til kapitelbestemmelserne.

I Danmark har Motorhistorisk Samråd ført indgående korrespondance med Skats toldfunktion, med den intention at opnå mere ensartede regler, og et system der var mere forudsigeligt end det som blev indført i november 2009. Skat har selv haft et stort ønske om et regelsæt der var muligt at administrere, og fra samrådets side har vi oplvet stor samarbejdsvillighed til at opnå det bedst mulige resultat.

Det er endnu ikke muligt at få oplyst den præcise ordlyd i kapitelbestemmelserne, men Skat oplyser at teksten kommer tæt på den definition som man er blevet enige om i EU’s Transportråd. Den tekst er blevet til efter intensivt samarbejde mellem FIVA’s tilsluttede organisationer og med stor velvillighed fra medlemslandendes politikere.

Skat oplyser at den endelige tekst, og ikrafttræden af de nye forklarende bemærkninger, vil ske med indførelsen af den nye Kombinerede Nomenklatur, som træder i kraft den 1. januar 2014

SENESTE NYHEDER

Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...