Succesfyldt årsmøde i nye rammer

MhS Årsmøde 2013Motorhistorisk Samråds årsmøde blev en topscorer i velvillighed, og i de delegeredes ønsker til at medvirke til en positiv forandring af samrådets karakter og forhold.

Den årlige generalforsamling havde i år flyttet location til konferencecenter Comwell Hotel, tæt ved motorvejen og den nye Lillebæltsbro. Det var et godt skifte, da det moderne udtryk, og de lyse og venlige lokaler, signalerede den fremsynethed som bestyrelsen ønsker for den motorhistoriske bevægelse i Danmark.

De nye rammer har sikket også medvirket positivt til at de delegerede fik en god oplevelse ud af deltagelsen i årsmødet. I hvert fald var stemningen hjertelig og hyggelig fra starten, hvilket uden tvivl har givet god grobund for den arbejdsindsats der lå forude. Fra bestyrelsens side arbejdes der væk fra at årsmødet skal være en sur pligt og en udgift, men nærmere bør være et centralt omdrejningspunkt i medlemsklubbernes kalendere, hvor man ser frem til at der kan debatteres vigtige emner, som samrådets visioner og ønsker til fremtiden.

Årsmødet blev indledt med en veltalende formand Søren Jacobsen, der underbygget af en flot PowerPoint præsentation, fortalte om det arbejde bestyrelsen har foretaget i det forgangne år på vegne af samrådet. Trods at formandens beretning fyldte mere end 30 minutter, var hele forsamlingen lydhøre for de mange tiltag der var gjort, såvel eksternt og politisk, som internt eksempelvis med kommunikationen til klubberne og til omverdenen.

 De efterfølgende afstemninger om regnskab og budget, og de mange af årets komplicerede vedtægtsændringer foregik med fordragelig debat og med klapsalver. Selv valget til  bestyrelsen foregik uden det store drama, da der ikke var modkandidater til de fire opstillede, som således alle nu kan fortsætte eller begynde at tage deres tørn med det motorhistoriske arbejde.

En tiltrængt kraftig revidering af samrådets vedtægter, har de senere år ført til en del tumult på årsmøderne. I år havde bestyrelsen valgt at nedsætte et udvalg af frivillige fra medlemsklubberne, der skulle forestå ændringerne, og tillige præsentere dem på årsmødet. Også dette tiltag blev taget godt imod, og vedtægtsudvalget fremstod særdeles kompetent og vidende om såvel samrådets behov, som de foreningsretslige krav. Der var foreslåede ændringer til alle samrådets vedtægter, og ved enkelte af dem også god debat, men alle ændringer
blev besluttet ved fælles klapsalver og uden skriftlig afstemning.

Nyvalgt til bestyrelsen, blev Lisa Mikkelsen og Michael Deichmann, medens de siddende medlemmer Søren Jacobsen og Henning Thomsen kunne fortsætte hvor de slap. På den efterfølgende konstituering blev Lisa Mikkelsen givet posten som kasserer, og Michael Deichmann som menigt bestyrelsesmedlem. Michael Deichmann vil tillige per 1. januar overtage Erik Mieths position som samrådets ekspert på området for historisk nummerplader. Henning Thomsen fortsætter det gode samarbejde med FIVA og Søren Jacobsen påtog sig gladelig endnu en periode som formand for Motorhistorisk Samråd.

Endvidere påtog Poul Bjerring fra den nytilsluttede klub, Volvo Offroad Klub, sig posten som samrådets interne revisor.

Der blev i alt optaget seks nye klubber på dette årsmøde, der til sammen kan mønstre 2764 medlemskaber. Motorhistorisk Samråd her dermed sagt goddag til Mercedes Benz Klub Danmark, Austin Healey Club Denmark, Dansk Lancia Register, Volvo Offroad Klub Danmark, Dansk Landrover Klub og Bornholms Motorveteraner. Motorhistorisk Samråd har desværre også i år mistet tre klubber, men med de nye klubber oplever man en nettotilgang af de tilsluttede klubbers medlemmer på godt 800 nye medlemskaber, og har nu for første gang rundet 34.000 medlemskaber.

Under dagsordenens afsluttende punkt, Eventuelt, var der forberedt flere emner. Der blev fremlagt lidt om det arbejde der er gennem det seneste år i MhS regi er foregået i samarbejde med Skat. Udvalget skal komme op med en revidering af den eksisterende ordning omkring historiske nummerplader, der ofte ses fejlbehæftede, og ikke i alle tilfælde er historisk korrekte. Udvalget vil snart skulle holde møde med Skat om deres endelige konklusion.

Der ud over så fremviste bestyrelsesmedlem Lars Genild lidt om det arbejde der for tiden foregår i Legislation Commision under den verdensomspændende organisation FIVA (Federation Internationale Véhicules Anciens) Lars Genild er på FIVA’s nylige årsmøde blevet optaget i denne kommission der holder et vågent øje med køretøjernes retstilstand. Motorhistorisk Samråd anser denne optagelse af en dansk repræsentant meget vigtig, da det bringer os helt tæt på beslutningerne, og samtidig hæver samrådets vidensniveau om kommende fælleseuropæiske beslutninger betragteligt.

Det var således først sidst på eftermiddagen at dirigent Ole Willumsen (Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening) kunne hæve mødet, og de knap hundrede delegerede kunne drage hjemad med velforrettet sag, vel vidende at i hvert fald det næste års tid ligger den motorhistoriske bevægelse trygt og godt i favnen på en kompetent og arbejdsom ny bestyrelse.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...