Forvirring omkring tillæg til veterankøretøjernes vægtafgift

Ved henvendelserne til Motorhistorisk Samråd oplever vi en del forvirring, i forhold til hvilke tillæg til vægtafgiften der gælder, og hvilke der kun bliver beregnet som ¼ del af de nominelle satser, almindeligvis kendt som “kvart vægtafgift”.

I realiteten er det dog ganske enkelt, i det at der i den aktuelle bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Den der populært kaldes “Vægtafgiftloven” med den korrekte betegnelse LBK 414 af 11/04/2013, at der i står det ganske tydeligt i paragraf 15 stk. 3 at nedsættelsen til en fjerdedel gælder alle tillæg og for alle køretøjer der er rundet de 35 år, og
som fremtræder som ved første registrering.

§ 15, Stk. 3: Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg med ¼ af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering

Det er nok navnlig en større tilgang af vare og lastvogne på gule plader i de tilsluttede klubber, som har gjort at vi i Motorhistorisk Samråd oplever en større uklarhed omkring reglerne, da reglerne har været enslydende i en del år.

Dansk Landrover Klub, som for nylig er blevet medlem af samrådet, har således en stor del af vognparken på gule plader, og her er der tvivl om hvorvidt udligningsafgiften, privatbenyttelsestillægget og partikeludledningstillægget på deres veterankøretøjer også kun vil blive beregnet som ¼ af den almindelige sats på samme måde som vægtafgiften. Privatbenyttelsestillægget gælder naturligvis først fra 2007, så der vil gå nogle år endnu før end de køretøjer der kommer i den kategori, bliver gamle nok til at være veteran, men de andre tillæg der er der ikke så megen tvivl.

Der bør heller ikke være så meget tvivl om metoden for at opnå de lave satser, idet det gerne skulle ske helt automatisk når køretøjet bliver 35 år gammelt.

For overskuelighedens skyld har vi samlet de aktuelle satser i et enkelt dokument der kan downloades som PDF-fil ved at trykke på dette link.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere