Forvirring omkring tillæg til veterankøretøjernes vægtafgift

Ved henvendelserne til Motorhistorisk Samråd oplever vi en del forvirring, i forhold til hvilke tillæg til vægtafgiften der gælder, og hvilke der kun bliver beregnet som ¼ del af de nominelle satser, almindeligvis kendt som “kvart vægtafgift”.

I realiteten er det dog ganske enkelt, i det at der i den aktuelle bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Den der populært kaldes “Vægtafgiftloven” med den korrekte betegnelse LBK 414 af 11/04/2013, at der i står det ganske tydeligt i paragraf 15 stk. 3 at nedsættelsen til en fjerdedel gælder alle tillæg og for alle køretøjer der er rundet de 35 år, og
som fremtræder som ved første registrering.

§ 15, Stk. 3: Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg med ¼ af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering

Det er nok navnlig en større tilgang af vare og lastvogne på gule plader i de tilsluttede klubber, som har gjort at vi i Motorhistorisk Samråd oplever en større uklarhed omkring reglerne, da reglerne har været enslydende i en del år.

Dansk Landrover Klub, som for nylig er blevet medlem af samrådet, har således en stor del af vognparken på gule plader, og her er der tvivl om hvorvidt udligningsafgiften, privatbenyttelsestillægget og partikeludledningstillægget på deres veterankøretøjer også kun vil blive beregnet som ¼ af den almindelige sats på samme måde som vægtafgiften. Privatbenyttelsestillægget gælder naturligvis først fra 2007, så der vil gå nogle år endnu før end de køretøjer der kommer i den kategori, bliver gamle nok til at være veteran, men de andre tillæg der er der ikke så megen tvivl.

Der bør heller ikke være så meget tvivl om metoden for at opnå de lave satser, idet det gerne skulle ske helt automatisk når køretøjet bliver 35 år gammelt.

For overskuelighedens skyld har vi samlet de aktuelle satser i et enkelt dokument der kan downloades som PDF-fil ved at trykke på dette link.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...