Drop skrotning af veteranbiler

Stop ophug af veteranbilerMotorhistorisk Samråd foreslår at man fjerner godtgørelsen ved skrotning af veterankøretøjer.

I et høringssvar til Miljøministeriet omkring en foreslået ændring af den skrotningsgodtgørelse der udbetales når man afmelder og indleverer sin bil til skrot. slår samrådet til lyd for at den foreslåede godtgørelse ikke udbetales når et køretøj er ældre end 30 år. 

Det er organisationen “Miljøordning for biler”  der administrerer ordningen og de midler der indbetales gennem køretøjernes forsikringer. Det er den indbetaling og den statsstøttede godtgørelse, som Motorhistorisk Samråd foreslår en ændring af i sit høringssvar.

I høringssvaret ønsker Motorhistorisk Samråd at gøre opmærksom på behovet, der er for at bevare vores fælles motorhistoriske kulturarv. Motorhistorisk Samråd, der er paraplyorganisation for veterankøretøjsklubberne i Danmark, opfordrer til at man i foreslåede lovtekst indfører en tekst, der fjerner muligheden for skrotningsgodtgørelse på
veterankøretøjer. På den måde vil det ikke være incitamentet fra en statslig godtgørelse, der betyder om et køretøj, der ellers er bevaringsværdigt grundet sin alder, vil blive skrottet. Det vil alene være ejerens ønsker, og en konkret vurdering af om det bedst kan betale sig at restaurere køretøjet eller sælge som ophug. 

Siden opstarten af ordningen i juli 2000, har “Miljøordning for biler” registreret hvilke køretøjer, der er blevet skrottet i Danmark, og hvor gamle de er på skrotningstidspunktet. En gennemgang af deres statistiker viser, at der de sidste 12 år er skrottet dobbelt så mange veterankøretøjer i de seneste 6 år, som i den første halvdel af perioden. I perioden fra december 2000 til december 2006 blev der i alt udbetalt skrotningspræmie til 793 køretøjer, hvor alderen var over 30 år, medens der i perioden 2007 og til 2013 er skrottet 1490 køretøjer ældre end 30 år.

Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på hvorfor, der ses en så markant stigning i antallet af veterankøretøjer i statistikkerne. Hvis man sammenligner nyregistreringen af personbiler i de samme to perioder (2001-2006 og 2007-2012), ser man der en forøgelse af nyregistreringen på ca. 10% Det må desværre konstateres, at det bliver sværere at bevare vores kulturarv, når et stadigt større antal køretøjer forsvinder. Køretøjer i 10- års perioden 25-35 år, er i den almindelige optik ikke synderligt bevaringsværdig, men det sagde man jo også om de køretøjer vi i dag, naturligt antager som bevaringsværdige veterankøretøjer.

Som en naturlig forlængelse af forslaget om at droppe statsstøttet ophug af veterankøretøjer, foreslår samrådet tillige at den obligatoriske indbetaling til ordningen via forsikringerne ikke sker for veterankøretøjer.

Samrådets høringssvar kan hentes via dette link

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...