En guide til veteranregistrering

 

Siden 2005 har der i Danmark været mulighed for at registrere sit køretøj til veterankørsel når det er blevet 35 år gammelt. Den grænse er nu per 1. januar 2018 rykket, så det nu gælder fra køretøjet er 30 år gammelt.

Der er visse fordele ved ordningen, men tillige visse begrænsninger, derfor er det frivilligt at tilmelde sig ordningen, ligesom det er muligt at melde køretøjet fra ordningen igen.

Biler der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan registreres til veterankørsel, hvis de er registreret første gang for mere end 30 år siden, og kun benyttes lejlighedsvis. Den begrænsede anvendelse medfører, at biler, der er registreret til veterankørsel, indkaldes til periodisk syn hvert 8. år. Når køretøjet er mellem 30 og 35 år, så er perioden mellem syn dog maksimalt 5 år.

I reglerne hedder det om begrænsning i anvendelse, at en bil der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og den må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Som hovedregel er der ikke fra forsikringsselskabernes side et krav om “registrering til veterankørsel”, for at tegne en veteranforsikring, trods at brugsbetingelserne er nogenlunde enslydende. Faktisk er de fleste forsikringselskabers krav lidt strengere idet de fleste opererer med en kørselsforbudsperiode om vinteren. Notér at en sådan forbudsperiode, er der ikke i forbindelse med bekendtgørelsen om veterankørsel, man kan godt køre “lejlighedsvis kørsel” om vinteren.

Køretøjer der registreres til veterankørsel, vil derefter kun blive indkaldt til periodisk syn hvert 8. år (Motorcykler kan ikke registreres til veterankørsel, da disse ikke er underlagt periodisk syn, men synes kun ved ejerskifte)

En bil der er registreret til veterankørsel, skal til periodisk syn første gang 35 år efter første registrering og derefter hvert 8. år. Hvis man registrerer sit køretøj til veterankørsel når det runder de 30 år, så vil næste synsindkaldelse komme i forbindelse med at køretøjet bliver 35 år gammelt, og næste gang, når det er 43 år gammelt.

Registrerer man der imod et køretøj der eksempelvis er 32 år gammelt til veterankørsel, så vil den næste synsindkaldelse komme 8 år efter den dato, altså når det er 40 år gammelt.

Registrering til veterankørsel, kan man gøre enten via en lokal synsvirksomhed, eller via et af Skats fire motorcentre. Skat oplyser til Motorhistorisk Samråd at “Veterankørsel” er en såkaldt tilladelse, som sættes i Motorregistret. Hvis en synsvirksomhed skal sætte en tilladelse til veterankørsel, kan de kun gøre det i forbindelse med et syn eller registrering af køretøjet. Sådan er reglerne defineret i Motorregistret.

Skat har en mulighed for kun at sætte tilladelsen veterankørsel. Dette koster ikke noget, men forudsætter at synsfristen er overholdt. Det betyder, at Skat ikke kan sætte tilladelsen, hvis bilen skulle have været til periodisk syn efter de almindelige regler.

Skat har noteret vores ændringsønske til DMR, om at det skal være muligt for ejeren selv at sætte og slette tilladelsen veterankørsel elektronisk via TastSelv, man kan derfor nu logge på Motorregisteret med sit Nem-ID, fremsøge sit køretøje og selv ændre i den del af registreringen.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...