Trafikstyrelsens notat om konstruktive ændringer

I Trafikstyrelsen arbejder man fortiden med en revidering af teksterne omkring konstruktive ændringer på biler og motorcykler

Trafikstyrelsen agter at gøre det nemmere at finde ud af, hvordan man skal forholde sig, når man vil have godkendt en ombygget bil eller motorcykel. Reglerne skal om muligt forenkles, og Trafikstyrelsen skal kun undtagelsesvis medvirke i behandlingen af disse sager. Trafikstyrelsen har som forberedelse til arbejdet udfærdiget et notat om nuværende regler.

Forud for Trafikstyrelsen udarbejdelse af et udkast til de egentlige regler, har man anmodet om eventuelle bemærkninger til notatet.

 

Motorhistorisk Samråds holdning til konstruktive ændringer af køretøjer, begrænser sig til historiske ombygninger der blandt andet kan have karakter af konstruktive ændringer. Disse ombygninger og konstruktive ændringer ser vi som en del af den motorhistoriske kulturarv i Danmark, og ønsker at disse bevares for eftertiden. Vi har derfor afgivet vores bemærkninger til notatet, de kan hentes som PDF-fil via dette link: http://motorhistorisk.dk/images/download/mhs_trafikstyrelsen_notat_om_konstruktive_aendringer.pdf

Op til den endelige godkendelse i EU omkring den såkaldte “Køretøjssikkerhedspakke”, omhandlende harmoniseringen af reglerne omkring periodisk syn af køretøjer. Der har den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA (Fédération Internationale Véhicules Anciens), i forbindelse med forhandlingerne fået indført en tydelig definition af et historisk køretøj.

Netop på området omkring historiske ombygninger adskiller den nye definition sig fra den der er almindeligt brugt i de danske love og regelsæt, hvor et køretøj “skal fremstå som ved første registrering”. Motorhistorisk Samråd finder der er behov for en rummeligere definition, der giver plads til de ombygninger og forandringer der kan være foretaget på et køretøj gennem den periode, hvor det har været i almindelig brug.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...