Trafikstyrelsens notat om konstruktive ændringer

I Trafikstyrelsen arbejder man fortiden med en revidering af teksterne omkring konstruktive ændringer på biler og motorcykler

Trafikstyrelsen agter at gøre det nemmere at finde ud af, hvordan man skal forholde sig, når man vil have godkendt en ombygget bil eller motorcykel. Reglerne skal om muligt forenkles, og Trafikstyrelsen skal kun undtagelsesvis medvirke i behandlingen af disse sager. Trafikstyrelsen har som forberedelse til arbejdet udfærdiget et notat om nuværende regler.

Forud for Trafikstyrelsen udarbejdelse af et udkast til de egentlige regler, har man anmodet om eventuelle bemærkninger til notatet.

 

Motorhistorisk Samråds holdning til konstruktive ændringer af køretøjer, begrænser sig til historiske ombygninger der blandt andet kan have karakter af konstruktive ændringer. Disse ombygninger og konstruktive ændringer ser vi som en del af den motorhistoriske kulturarv i Danmark, og ønsker at disse bevares for eftertiden. Vi har derfor afgivet vores bemærkninger til notatet, de kan hentes som PDF-fil via dette link: http://motorhistorisk.dk/images/download/mhs_trafikstyrelsen_notat_om_konstruktive_aendringer.pdf

Op til den endelige godkendelse i EU omkring den såkaldte “Køretøjssikkerhedspakke”, omhandlende harmoniseringen af reglerne omkring periodisk syn af køretøjer. Der har den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA (Fédération Internationale Véhicules Anciens), i forbindelse med forhandlingerne fået indført en tydelig definition af et historisk køretøj.

Netop på området omkring historiske ombygninger adskiller den nye definition sig fra den der er almindeligt brugt i de danske love og regelsæt, hvor et køretøj “skal fremstå som ved første registrering”. Motorhistorisk Samråd finder der er behov for en rummeligere definition, der giver plads til de ombygninger og forandringer der kan være foretaget på et køretøj gennem den periode, hvor det har været i almindelig brug.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere