EU parlamentsvalg 2014 – en snak med EU-kandidaterne

På søndag d. 25. maj er der valg til Europaparlamentet, et parlament som ikke bare fylder meget i hverdagen, når der for eksempel laves regler for kemi i legetøj til børn og tusinde andre ting, men også når der det gælder regler som påvirker veterankøretøjerne. Derfor er det vigtigt med en god dialog med parlamentarikerne og at vores stemme bliver hørt i EU.

Det er derfor ikke uden betydning hvem der repræsentanter Danmark i Bruxelles, og det kan du være med til at påvirke når du stemmer til Europa parlamentsvalget.

Motorhistorisk Samråd har henvendt sig til de opstillede partier og lister for at lodde deres kandidaters holdning til kulturbevarelse, og deres syn på de motorhistoriske køretøjer generelt. Det er der kommet en række interessante samtaler om veterankøretøjer og EU politik ud af, som vi bringer i sammendrag, og som forhåbentlig kan være med til at inspirere dig til hvor krydset skal sættes på søndag.

 

 

Partierne og kandidaterne

De opstillede partier og lister til EU parlamentsvalget er:

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

F. SF – Socialistisk Folkeparti

I. Liberal Alliance

N. Folkebevægelsen mod EU

O. Dansk Folkeparti

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Partierne (kandidatlisterne) er angivet med de bogstavbetegnelser, som de vil blive opført med på stemmesedlerne.

Der er anmeldt valgforbund mellem kandidatlisterne for følgende partier:

I. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF – Socialistisk Folkeparti

II. Det Konservative Folkeparti og Venstre, Danmarks Liberale Parti

Sådan har vi udvalgt kandidaterne

Motorhistorisk Samråd har henvendt sig til partierne for at finde deres kandidat som har interesse for historiske køretøjer, kulturbevarelse eller transportområdet. Yderligere er partiernes spidskandidater blevet kontaktet.

A – Socialdemokraterne:

1. Jeppe Kofod

2. Ole Christensen

Find kontaktoplysninger på Socialdemokraternes kandidater her

B – Radikale Venstre

1. Morten Helveg Petersen

2. Thomas Elkjær

Find kontaktoplysninger på de Radikales kandidater her

C – Konservative Folkeparti

1. Bendt Bendtsen

2. (Kandidat ikke oplyst)

Find kontaktoplysninger på de konservatives kandidater her

F – Socialistisk Folkeparti

1. Margrete Auken

2. (Kandidat ikke oplyst)

Se SF’s hjemmeside om EP-valget her

I – Liberal Alliance

1. Christina Egelund

2. (Kandidat ikke oplyst)

Find kontaktoplysninger på Liberal Alliances kandidaterne her

N – Folkebevægelsen mod EU

1. Rina Ronja Kari

2. Christian Juhl

Find kontaktoplysninger på Folkebevægelsens kandidaterne her (PDF-fil)

O – Dansk Folkeparti

1. Morten Messerschmidt

2. Jørn Dohrmann

Find kontaktoplysninger på Dansk Folkepartis kandidaterne her

V – Venstre

1. Ulla Tørnæs

2. Morten Løkkegaard

Find kontaktoplysninger på Venstres kandidaterne her

På dette link finder man en liste over de kandidater man kan følge på Twitter.

Spørgsmålene

Vi har stillet kandidaterne nogle spørgsmål med udgangspunkt i vores hobby, som efterfølgende er brugt i en samtale omkring deres og partiernes holdninger.

Vi har stillet kandidaterne tre spørgsmål om hvordan de ser mulighederne for den fortsatte bevarelse af danske nære historiske kulturværdier som gamle træskibe, damptog, historiske bygninger og veterankøretøjer, i EU. Om de vil arbejde for at Danmark fremover vil benytte den harmoniserede 30-års grænse for historiske køretøjer, og for at afgiftsniveauet for historiske køretøjer harmoniseres inden for EU.

Der ud over har vi spurgt til om de har et særligt tilhørsforhold til vores hobby og lidt om deres generelle holdninger til vores arbejde omkring bevarelsen af vores fælles kulturhistorie som er forbundet med vores køretøjer.

Desværre må vi konstaterer at ikke alle kandidater eller partier der har besvaret vores henvendelse, trods flere henvendelser. Det betyder at vi ikke kan give dig et komplet  sammenligningsgrundlag, men dog et indblik i hvordan de danske EU politikere på tværs af partierne ser den offentlige regulering af vores hobby.

Fortsat kulturbevarelse på tværs af landegrænser

I mellem politikerne er der er nogenlunde enighed om at kulturbevarelsen og de eventuelle støttemuligheder ikke bør ligge i EU regi, men komme fra Kulturministeriet. “Bevarelse af egen kulturarv er en medlemstatskompetance” siger Ulla Tørnæs (V) og der i er Thomas Elkjær (B) enig, i det han siger at “det ikke er et EU ansvar at bevare den danske kulturarv, det ansvar ligger hos nationalstaterne

Det er fint at lade os inspirerer af de andre lande i EU til at bevare vores kulturhistorie. Det er dog vigtigt at vi ikke blot bevarer men at for eksempel køretøjerne og skibene bliver brugt. Vi har levet med teknikken og det skal vi viderebringe. Det har stor betydning at befolkningen kan komme tæt på, at de kan opleve dem, det er jo kulturelt fælleseje” siger Christian Juhl fra Folkebevægelsen mod EU(N) der for øvrigt er entusiastisk ejer af en Nimbus siden 1971 og nu er med årgang 1950 og sidevogn.

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti er skeptisk overfor EUs omfattende penge-cirkus, hvor vi i Danmark, efter hans opfattelse skal være taknemmelige for at få en slat af de milliarder, vi selv betaler til EU, retur. Overordnet siger Messerschmidt at “EUs budget bør reduceres med 75 % og disse penge føres tilbage til medlemslandene, hvor Folketinget kan bruge dem til eksempelvis kulturarvsprojekter” Som han i øvrigt har stor veneration for.

Hans partikollega Jørn Dohrmann er ikke særlig optimistisk på vegne af kulturhistorien, han siger til Motorhistorisk Samråd at han desværre ikke tror det bliver nemmere i fremtidens Europa, at bevare vores kulturværdier. Han ser hellere at det forbliver et nationalt anliggende “Det er vigtigt at arbejdet med at bevare de her køretøjer bliver på den almindelige danskers hænder. Vi skal passe på det ikke kun er foreninger og lignende der vil kunne løfte den opgave det er at bevare vores kultur” siger han. Det kan tilføjes at Jørn Dohrmann også har stor lidenskab for kulturhistorien, og er selv ejer af en motorcykel, som dog ikke helt er en veteran endnu.

Harmonisering af 30 års veterangrænsen

I mellem kandidaterne er der nogenlunde enighed på tværs når spørgsmålet handler om en rullende veterangrænse på 30 år. Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti (O) siger “At det er vigtigt at vi kan gøre det billigere at have en veteranbil, og når andre lande har grænsen på 30 år bør vi også have den grænse“. I Dansk folkeparti er der dog ikke fuldstændig enighed og Morten Messerschmidt (O) mener “at det skal være et rent nationalt anliggende. Vi skal ikke bruge EU til at presse regler igennem, blot fordi vi ikke kan vinde argumentet i Danmark. Det er udemokratisk” siger han.

Ulla Tørnæs der er spidskandidat for Venstre svarer at “Venstre går ind for nabotjek, hvad angår implementering af EU regler, så vi ikke laver strengere regler end sammenlignelige lande“.

Både de Radikales Thomas Elkjær og Jørn Dohrmann (O) mener der er et behov for at Danmark harmoniserer, og opfordrer Motorhistorisk Samråd til at gøre dem og andre politikere opmærksom på EU’s veterangrænse ved fremtidige henvendelser.

De konservatives Bendt Bendtsen (for øvrigt ejer af en USA importeret MGB årgang 1970 og en BMW RT80) har i 2013 været med til at indføre den undtagelse i EU reglerne for de kommende synsreglerne, der nu har givet EU en løbende 30 års veterangrænse, mener til trods for dette at hele spørgsmålet om klassiske køretøjer hører hjemme i det danske folketing.

Et harmoniseret afgiftsniveau

Ved dette spørgsmål er der straks mere uenighed blandt de svarende kandidater, dog er man enige om at EU ikke skal blande sig i et dansk afgiftsniveau, hvad enten det er for  veterankøretøjer eller andet. “Det bør alene være Folketinget, der afgør skatter og afgifter og i øvrigt så på finansloven finder pengene. Hvis EU tvang os til andre afgifter, fedter vi regningen af på Folketinget. Og det giver ingen mening” siger Morten Messerschmidt (O) som dog her er lidt uenig med Jørn Dohrmann, også Dansk Folkeparti, som mener at mere ens spilleregler er vigtig, da vi er så afgiftsbelastede i Danmark.

Fra den modsatte ende af salen hos Christian Juhl (N) lyder det “at det gerne må koordineres med andre lande – det er fint at lade sig inspirere” siger han.

Venstres Ulla Tørnæs er der imod ikke meget for at rykke på et dansk afgiftsniveau ” Det skal ses i sammenhæng med at den danske registreringsafgift på biler generelt er højere end i resten af EU” som hun siger til Motorhistorisk Samråd.

Thomas Elkjær (B) mener at skattepolitik er et nationalt ansvar, men vil gerne medvirke til en omlægning af hele afgiftssystemet for biler, så det afspejler deres påvirkning af miljøet i højere grad, end det er tilfældet nu. “En omlægning bør beskatte brugen af bilen og dens påvirkning af miljøet” siger han i spørgeundersøgelsen. Også selv om Bendt Bendtsen (C) mener at “Danmark er verdensmester i skattetryk” så gentager han at den slags beslutninger hører hjemme på Christiansborg.

Sammenfatning

Til trods for de desværre manglende svar fra flere partier, er det muligt at se nogle fælles træk hos de opstillede. Kandidaterne ser helst spørgsmål om veterankøretøjer som et dansk anliggende, hvad enten det drejer sig om noget så håndgribeligt som en 30 års veterangrænse, om afgiftsniveauet eller generelt om bevarelsen af vores kulturhistorie. Der er dog nuanceforskelle på i hvilket grad man ønsker at lade sig inspirerer af de øvrige EU lande eller om beslutningerne alene skal træffes med udgangspunkt i Danmark.

I Motorhistorisk Samråd ved vi af erfaring at EU har betydning for de love og regler som lokalt i Danmark er med til at sikre os retten til forsat at bruge vores veterankøretøjer på morgendagens veje. Derfor vil vi opfordre alle uanset partiskel at tage veteranen til valgstedet og sætte et kryds søndag den 25. maj 2014.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...