Blokvognspolitik

Blokvogn ved Bornholmske ZonenSelv om Folketinget stadig er på sommerferie, så er centraladministrationen stadig i fuld vigør

I denne uge har Motorhistorisk Samråd brugt sit netværk til at svare i en ny høringsrunde. Denne gang var vi inviteret af Trafikstyrelsen i en ændring der vil give nemmere muligheder for brugen af traktorer, blokvogne og andre store køretøjer på de kommunale veje.

 Der er tre ændringsforslag i spil, hvor der for de to af dem er tale om lempelser i forhold til gældende lovgivning. Det ene forslag giver landets kommuner mulighed for at administrere de dispensationer der er nødvendige for at køre med de køretøjer der har problemer med at holde sig inden for dimensionsbekendtgørelsen.

Det andet forslag handler om at sidestille blokvogne med påhængsvogne der må være op til 3,30 meter i bredden, en maksimalhøjde på 4,10 meter og under visse forudsætninger 30 meter i længden.

Det sidste forslag handler om indførelse af et gebyr for legitimationskort til de personer, der bliver uddannet som følgebilchauffører til omfangsrige og langsomtkørende transporter, og som med uddannelsen bliver bemyndiget til at regulere færdsel.

Som det kan forstås så er det nok kun en meget lille del af vores interesseområde der berøres her. Vi vil dog ikke undlade at bruge denne mulighed for at nævne de motorhistoriske køretøjer, og har derfor brugt de kompetencer der er på området i både de to militærhistoriske køretøjsklubber der er medlem af samrådet, og i Danmarks to store traktorklubber, som er blev rådspurgt i denne høring.

SENESTE NYHEDER

Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...