Nordisk samarbejde cementeres denne weekend

Norden står tæt sammenDe nordiske lande står last og brast om bevaringen af de historiske køretøjer

Hvert år i september mødes repræsentanter fra de nordiske organisationer til en snak om situationen i deres respektive lande, og for at udveksle erfaringer om det politiske arbejde lokalt og i EU.

Nordisk Motorhistorisk Forbund som det samarbejde kaldes, er et samarbejde mellem veterankøretøjs-organisationerne i Norden. I Norge er det Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK), Finland har Suomen Ajoneuvohistoriallinen keskusliitto (SAHK), og i Sverige er det Motorhistoriska Riksforbundet (MHRF) der samler under deres paraply, på samme måde som Motorhistorisk Samråd (MhS) gør det i Danmark.

 

 

  I år er det svenske MHRF der er vært, og mødet finder derfor sted i Malmø. Sidste år blev de tre østersølande, Estland, Letland og Litauen også inviteret til at deltage i samarbejdet for første gang. Det er de også i år, hvor også repræsentanter for de Islandske veteranklubber for første gang skal være med.

Fra i dag fredag og frem til søndag, vil de delegerede berette om hvordan forholdende er for tiden i deres lande, om det politiske klima, om den aktuelle situationen i deres organisation og om hvor de ser verden bevæger sig hen for de historiske køretøjer.

En særlig del af mødet drejer sig om det internationale arbejde i FIVA, og om situationen i EU, der hvor det handler om de gamle biler og motorcykler. Der bliver også altid taget et mere specifikt emne op til debat. I år er der således sat et punkt på dagsordenen der handler om kommunikation, brugen af de sociale medier, og kommunikation med de enkelte medlemmer i organisationernes medlemsklubber.

Som altid kommer man hjem med gode ideer, brugbar inspiration og et bredere verdenssyn fra disse spændende møder.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere