Ingen fremtidige krav om fastgørelse af emaljenummerplader

Man behøver ikke længere bore i de her skønheder for at overholde lovenDer kommer ingen krav om at emaljenummerplader skal være fastmonterede, sådan som der er stillet krav om for de almindelige reflekterende nummerplader til person og varebiler. Undtagelsen er klar og præcis, og kommer til at gælde for alle emaljenummerplader.

Som det er de fleste bekendt, så har folketinget truffet beslutning om at alle personbiler og varebil inden 15. november 2015, skal have fastmonteret deres nummerplader. Fastmonteret betyder at de skal være fæstnet med mindst to skruer eller bolte, der er dækket af en fastsiddende hætte med samme farve som det sted på nummerpladen hvor hætten skal sidde. Hætten skal sidde så fast at den kun kan fjernes ved hjælp af værktøj.

 For at sikre at de oprindelige emaljenummerplader ikke lider unødig overlast, for eksempel ved at folk forsøger at bore huller i dem til gennemgående bolte, har Motorhistorisk Samråd i deres høringssvar bedt Skatteministeriet om at undtage alle emaljeplader fra ordningen, hvad enten det er de oprindelige eller de nyproducerede man i dag kan købe hos SKAT.

  Vi er glade for at kunne fortælle at tirsdag den 21. oktober fik vi klar besked fra ministeriet, at alle nummerplader fra før 1. april 1976 (de oprindelige) og alle historiske nummerplader jvf. §74 (de nyproducerede), er undtaget fra beslutningen om fastgørelse af nummerplader, og at den nye bekendtgørelse vil træde i kraft den 31. oktober.

Det er glædeligt at ministeriet i så udstrakt grad, har fulgt vores ønsker. I det oprindelige høringsoplæg fra ministeriet kunne der stilles spørgsmål ved om undtagelsen kun ville gælde de nyproducerede, som jo kun kan fås til personvogne. Derfor stillede vi i vores høringssvar spørgsmål til om hvorfor undtagelsen ikke skulle gælde alle typer af emaljenummerplader, her under dem til varevogne, lastbiler, motorcykler og campingvogne og trailere.

Vi anførte endvidere det uhensigtsmæssige i at undtagelsen første skulle træde i kraft den 15. november 2015, da vi er af den opfattelse at der vil være en risiko for at uvidende i den mellemliggende periode ville forsøge at bore i, eller på anden måde beskadige oprindelige emaljenummerplader.

Den fulde ordlyd i registreringsbekendtgørelsen er heldigvis helt klar og præcis. Her efter lyder § 69 stk. 3 i bekendtgørelsen sådan her:

“Stk. 3. Nummerplader skal være solidt monteret på køretøjet med henblik på at modvirke, at nummerplader tabes eller kan fjernes uden brug af værktøj. Nummerplader på person- og varebil, bortset fra nummerplader fra før 1. april 1976 og historiske nummerplader jf. § 74, skal fæstnes med mindst to skruer eller bolte. Skruer eller bolte må ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Der må ikke anvendes pynteskruer. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor skruen eller bolten fæstnes. Hætten skal være så fastsiddende, at den kun kan fjernes ved brug af værktøj.”

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...