Et år med nye toldregler

Der er kommet lidt gang i importen igen, fra USA til DK, med de nye toldregler

Der er kommet lidt gang i importen igen, fra USA til DK, med de nye toldregler

Vi ser tilbage på det første år med nye toldregler

For nogle var den 31. oktober i 2013 ikke nogen særlig dag, men for andre betød den dag den endelige forløsning på et langt og slidsomt arbejde, enden på et utal af møder og at de sidste af en regnskov af papirer kunne hæftes og sættes i mapper for sidste gang. Der er i dag gået et år med det der blev de nye toldregler, og vi vil her se lidt på hvordan det er gået
siden.

Da EU i 2009 besluttede at ensrette toldreglerne for import af historiske køretøjer som samlerobjekter, der mødtes landendes embedsmænd første gang i arbejdet med at nyfortolke en domstolsafgørelse fra 1985. Embedsfolkenes beslutning blev et morads af svært forståelige regler, der gav mulighed for uendelige fortolkninger og på samme tid var så specifikke at stort set intet kunne indføres under den toldtarif der blev kendt som 97.05.

Det gjorde ikke sagen nemmere at man indførte det nye regelsæt hen over natten til den 13. november 2009, så selv dem der havde købt køretøjer under det gamle regelsæt blev fanget med køretøjerne midthavs, og kun med udsigt til landkending og en toldregning der pludselig var mange tusinde kroner højere end før.

Det tog nogle dage før end der kom styr på dem der var blevet fanget, men der havde panikken spredt sig og rygterne om hvilke muligheder der var for at omgås det nye regelsæt florerede hastigt rundt på internettets foraer. Det var nemlig ikke alle lande der valgte at følge regelsættet fra dag 1. De danske toldere var naturligvis som altid klassens duksedrenge, og antog den strengest mulige fortolkning af sagen. Medens lande som Holland lige skulle tænke over implementeringen. Det udnyttede entusiasterne så inden længe blev de hollandske havne det foretrukne mål for import til EU, og man på den måde indførtes der et nyt ord i veteranentusiasternes vokabularium – Toldturisme.

I stedet for en ensretning fik embedsfolkene en lang række forskellige tolkninger af regelsættet, og Holland med den mest lempelige tolkning fik alle importpengene. Det gik dog ikke og snart blev emnet taget op på embedsniveau endnu en gang, og nogle af landene satte sig ned i en lille arbejdsgruppe der skulle komme op med en samling af de forskellige tolkninger.
Danmark var med i denne gruppe ikke mindst på foranledning af pres fra Motorhistorisk Samråd, der var fremme og markere sig ganske kort efter.

Arbejdsgruppe skulle således bruge fire år på at nå en fælles kurs, og en endelig konklusion, som alle lande kunne tilslutte sig. Enden blev at de otte punkter i det oprindelige regelsæt nu i praktikken er kogt ned til tre. Men hvad der er endnu bedre er at de punkter i det oprindelige regelsæt der var svære at tolke, nu er blevet meget nemmere at håndtere.

Det nye regelsæt der endeligt trådte i kraft 1. januar i år siger:

1. Køretøjerne skal være i deres originale stand, uden væsentlige ændringer i chassiset, karosseriet, styretøjet, bremserne, transmissions- eller affjedringssystemet og motoren.

Reparation og istandsættelse er tilladt, og dele, tilbehør og enheder, der er i stykker eller slidt, må udskiftes, forudsat at køretøjet bevares i en historisk korrekt tilstand. Moderniserede eller ombyggede køretøjer er ikke omfattet.

2. Køretøjerne skal være mindst 30 år gamle

3. Det skal være af en model eller type, som ikke længere produceres.

De betingelser der kunne anses for svære at tolke har man nu samlet i følgende beskrivelse:

Betingelserne for genstandes optagelse i en samling er: at de er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes til deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugsgenstande, og at de har en betydelig værdi. Disse betingelser må anses for opfyldt, hvis køretøjer overholder de tre ovennævnte kriterier.

Ved import fra et ikke-EU land som eksempelvis USA, så skal der betales told og moms ved importen. Fra et andet EU land og til Danmark skal der ikke betales told og moms. Hovedreglen er at told og moms skal betales inden køretøjet udføres fra frihavnen. Man betaler 10 % told af bilens pris og fragten, og derpå 25 % moms af bil, fragt og told.
Er køretøjet ældre end 30 år og overholder de tre grundregler, så anser man køretøjet som værende et samlerobjekt. Her efter slipper man for at betale told, og momsen reduceres til 5 % af den samlede pris på køretøj og fragt.

(Opdatering 21032024) Link til den samlede oversigt over Den Fælles Toldtarif. Man finder forklaring og krav vedr. historiske køretøjer som samlerobjekter, og de tilhørende reservedele, på side 705 i dokumentet. 

Motorhistorisk Samråd fulgte med fra sidelinjen hele vejen gennem processen, og havde et fornuftigt og brugbart samarbejde med det danske toldvæsen.

Nu er der så gået et år siden man i EU vedtog at blive enige om en fælles tolkning af EU dommen fra 1985, og vi har i den anledning spurgt hos SKAT hvordan det så er gået med importen siden da. Orla K. Riishede, underdirektør i SKAT, har på vores foranledning bedt sine folk om at kigge nærmere på importtalene for i år, kontra dem fra før de nye regler, og han siger til Motorhistorisk Samråd:

“Import af veteranbiler og dele til veteranbiler udgør et meget lille område af alle importer, men SKAT kan dog konstatere en svag stigning i denne import i årets første måneder.”

SKAT har lavet udsøgninger for de pågældende perioder i 2013 og 2014 på varekoden 9705000090 – som indeholder bl.a. veteranbiler, og kigget nærmere på varebeskrivelsen, som er det eneste sted man kan se, om det er biler eller andet man har med at gøre som kan være samlerobjekter.

Denne varebeskrivelse er blevet gennemgået manuelt, fortæller SKAT os, og der har de frasorteret det, som vi mener er køretøjer. Sammenligningen mellem de to år, viste en fremgang fra 2013 til 2014.

Baseret på en manuel optælling og sammenligning af de første måneder i hvert af årene 2013 og 2014, kombineret med en vurdering af, hvilke poster, der har en varebeskrivelse, som
dækker veteranbiler – har SKAT konkluderet, at der er en svag stigning fra 2013 til 2014.

Motorhistorisk Samråd har også kigget ud over det danske veteranlandskab og sammenholdt med de informationer der er tilgået blandt andet vores sekretariat, og vi må konstatere at systemet ser ud til at virke.

Vi er vidende om flere importer direkte til Danmark, af både køretøjer og reservedele, og fra vores side af ser det ud til at sagsbehandlingen fungerer som det var hensigten. Vi er også
vidende om at nogle af dem der har ventet i årevis på tilbagebetaling af told efter skærpelsen blev indført har fået deres penge. Vi kan også konstatere at firmaer der lever shipping, som eksempelvis ShopUSA i det nye klubblad fra Corvette Club Denmark, nu er begyndt at rådgive om det nye fælles regelsæt. Det er nye positive toner fra shippingfirmaerne der i flere år ellers har anbefalet import via Holland og England.

Vi er ydermere glade for at konstatere at det ser ud som om at også de andre EU lande bruger i det store hele det samme regelsæt, således at den ensretning der oprindeligt var tiltænkt, nu også endeligt er sat i værk. Reglerne er blevet enkle, ensartede og gennemskuelige, hvilket er til gavn og glæde for både embedsværket og entusiasterne.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...