Lukket for al handel på rygtebørsen

Sekretariatet modtager jævnligt spørgsmål på sekretariatets telefon, i mailboksen eller som besked via Facebook. Det er som oftest spørgsmål fra folk der ikke kan gennemskue de mange komplekse regler som de danske veterankøretøjer regeres under. Vi hjælper gerne beredvilligt i det omfang vi kan, ellers kan vi bruge vores enorme netværk og de gode kontakter vi har hos myndighederne, til at skaffe et brugbart svar.

Vi modtager af og til også henvendelser med forlydender om kommende nye regler. Det er oftest om stramninger der gør det næsten umuligt eller i bedste fald meget besværligt at eje og bruge et historisk køretøj inden for landet og i EU. Det er også helt fint at vi bliver gjort bekendt med den slags (vi har jo også selv bedt om det i et nyhedsbrev), da der naturligvis kan være den risiko at noget smutter igennem vores net, uden vi har hørt om det, selv om vi selv mener det nu ikke er særligt sandsynligt.

Vi skal her opremse tre af de seneste rygter, som vi nu, efter en hel del møje og besvær nu kan afvise på det bestemteste som pure opspind. Vurderer vi, som i de tre tilfælde her, at det er noget der skal undersøges nærmere, så giver det en hel masse arbejde ikke bare til os, men i de instanser vi har med at gøre.

Eksempelvis startede vi med det ene rygte, med en henvendelse hos en specialkonsulent i Skatteministeriet, den kom så forbi en kontorchef hos SKAT og endte hos en jurist hos afdelingen for Miljø, Energi & Motor hos SKAT. Efter godt 14 dages arbejde og vurderingen af henvendelsen, kunne juristen konkludere at der var tale om urigtige oplysninger.

Rygte nr. 1:

“Køretøjer med gamle grønne registreringsattester vil måske blive indkaldt til toldsyn til foråret!”

Visse-vasse, der er ingen sådan ændringer på vej! Der kan være tale om at køretøjer hvor synsfolkene ikke vurderer at de er originale, at der skal de indkaldes til toldsyn fordi det Digitale Motor Register (DMR) låser hvis man vil notere konstruktive ændringer i systemet, for veterankøretøjer. Det er der ikke noget nyt i, så kør du frejdigt til syn hvis dit køretøj overholder reglerne… uanset hvilken type registreringsattest du har.

Rygte nr. 2:

“Køretøjer der har været afmeldt i en længere periode, og som køres til syn med henblik på at få historiske nummerplader, skal først indregistreres på hvide plader før man kan bestille de sorte!”

Sludder og vrøvl, det har intet på sig! Dette rygte har undertegnede selv fået udstukket i en lokal synshal. Da denne synshal under normale omstændigheder må anses for at være troværdig, turde vi ikke andet end undersøge udtalelsen hos SKAT. Køretøjet skal bare synes, siger de til os som svar på henvendelsen. Synet holder i et år, og når den så er oprettet i DMR i forbindelse med synet, så kan der bestilles historiske nummerplader med det samme. Det ville selvfølgeligt være lækkert med lidt ekstra omsætning, men den må de finde et andet sted.

Rygte nr. 3

“Skynd dig at syne dit køretøj, for har det været afmeldt hos SKAT i mere end 6 år, skal der betales ny registreringsafgift, hvis det skal indregistreres igen. De nye regler træder i kraft 1. januar!”

Løgn og latin, det har intet med virkeligheden at gøre! Da vi på Fredericiamessen hørte om denne “nyhed” fra to af hinanden uafhængige kilder, med stort set samme ordlyd, måtte vi sætte ministeriets embedsfolk sving, med at give os en forklaring. Svaret er at et køretøj gemmes i dag i Motorregistret i MINDST 12 år efter, at det er blevet afmeldt fra registrering. Hvis et køretøj skulle være udgået af Motorregistret efter de 12 år, og det på ny ønskes indregistreret, vil det skulle dokumenteres, at registreringsafgiften er betalt. I den situation vil en dansk registreringsattest typisk udgøre dokumentation for, at registreringsafgiften er betalt.

Fælles for alle ovenstående rygtedannelser, er at de har deres udgangspunkt i en synshal. Her har synsmanden, sandsynligvis af god vilje, villet rådgive men ikke har haft ordentligt kendskab til reglerne. I misforstået godhed (og måske med et lille bitte blik på at mele egen kage) har man overtolket lovgivningen?

Det er væsentlig for Motorhistorisk Samråd at slå fast, at vi er så godt nede i sagerne, og har så megen indsigt i national og europæisk lovgivning at vi er bekendt med alle nye tiltag. Vi holdes ajour med nye regler og love via vores netværk, gennem samarbejdsorganisationer og ikke mindst kva at vi berettiget høringspart i de relevante ministerier og berørte styrelser.

Med andre ord, så har vi hænderne så dybt begravet i kagedejen, at er der noget der begynder at lugte fælt, så er vi de første der som regel er vidende om det.

Med et vist glimt i øjet mener vi godt at kunne sige at der er ikke nogen rygter der er sande, med mindre du hører dem fra os først.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...