Veteran- og klassikerforsikring – Part 2

Veteran og klassikerforsikring - del 2En føljeton om den danske veteran og klassikerforsikringsbranche, som beskrevet i klubbladet for Ford Classic Club DK.

Afsnit 2

af Casper Lundgreen

Vi er nået til afsnit 2 i Ford Classic Clubs føljeton. I dette afsnit vil der blive set nærmere på forsikringsselskabernes muligheder, ved erstatningsudbetaling. Der ud over vil forfatteren tage os med ind i den vigtige ordlyd, der står i de policer der omhandler de forsikrede køretøjer. Casper Lundgreen afslutter dette afsnit med en række væsentlige anbefalinger.

(Det foregående afsnit af føljetonen, kan findes på dette link)

Mulighed for erstatning ved skade

Der blev i marts 2012 afsagt en Interessant kendelse fra Forsikringsankenævnet vedrørende originalitet af en veteranbil, der var involveret i et uheld. Bilen fremstod i følge Runa Forsikring ikke original ved uheldstidspunktet, hvorfor de ikke ydede erstatning. Dette giver ankenævnet dem ret i, læs ankenævnet afgørelse her

Uheldet var et solouheld, hvor kun kaskodækningen havde relevans. Hvis ansvarsforsikringen havde skullet være bragt i anvendelse, ville forsikringsselskabet efter gængs praksis have udbetalt erstatning til modparten, og derefter have forsøgt at inddrive pengene hos forsikringstageren (såkaldt regres).

 Denne sag blev debatteret i Ford Classic Club DKs Facebook-gruppe. Ingen af de der kommenterede havde dog selv haft en forsikringsskade, så deres erfaringerne beroede ikke på forsikringsselskabet under en skadessag. Sagen gav dog grund til overvejelser, da en del af klubbilerne enten ikke er helt originale eller er modificerede.

Hvis man har en bil, der kan anses som værende ikke original, og man har en klassiker- eller en veteranforsikring, så anbefales det at kontakte sit forsikringsselskab for inden et uheld at få klarhed over, om ens bil opfylder betingelserne i forsikringsaftalen.

Dette giver også anledning til en anden problemstilling: Hvornår er en bil original? Er den original, hvis den for eksempel har uoriginale men tidstypiske fælge på? Eller hvis dens
diagonaldæk er udskiftet med radialdæk? Mange vil nok mene ja, men det nytter jo ikke noget, hvis forsikringsselskabet efter en skade nægter at udbetale erstatning, fordi der sidder radialdæk på!

Hvad siger selskaberne om originalitet?

Det er et problem, set fra vores side, at forsikringerne skriver at bilerne skal være i original stand, uden yderligere i policen at beskrive hvad der hermed menes.

Når man eksempelvis på Runa Forsikrings hjemmeside, læser om deres definition af “original”, så står der følgende:

“Ved original stand forstås følgende: Køretøjet skal fremstå tidstypisk, og der må ikke være sket væsentlige ændringer i køretøjets udseende, ydeevne eller funktionalitet i forhold til fremstillingstidspunktet.”

Dette er en noget mere inkluderende definition end “original”, men denne tekst er ikke i policen, hvor der derimod står

“Køretøjet skal fremstå i original stand, som da den blev fremstillet”

Den inkluderende tekst på hjemmesiden kan uden videre ændres, mens det er den strikse tekst i policen, der er gældende!

Aros Forsikring skriver i modsætning hertil på deres hjemmeside:

“Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt”

Men når man læser i deres forsikringsbetingelser, så står der:

“Køretøjet er et veterankøretøj eller klassisk køretøj, der helt eller delvist er historisk korrekt og i original stand samt forsvarligt vedligeholdt”

Aros Forsikring bruger altså også en mere inkluderende tekst på deres hjemmeside, end i deres forsikringsbetingelser.

Enkelte medlemmer af Ford Classic Club DK, har dog fået godkendt og forsikret deres ikke originale klubbiler i Aros Forsikring, så det kan tydeligvis lade sig gøre at forsikre ikke-originale biler i klassiker- eller veteranforsikringer.

Man skal dog også være opmærksom på, at en løs formulering af forsikringsbetingelserne ikke nødvendigvis er bedre end en mere detaljeret, da en løs formulering kan give forsikringsselskabet bedre muligheder for at afvise en dækning, selvom man selv mener at opfylde betingelserne. Så hvis du opfylder en detaljeret formulering, kan dette være
bedre end en løs formulering.

Spørg om du er dækket

På baggrund af debatten i Ford Classic Clubs Facebook-gruppe har et af deres medlemmer, rettet henvendelse til hans forsikringsselskab vedrørende originaliteten af hans klubbil. Han er forsikret hos en af de andre veteranforsikringsselskaber.

Nedenstående blå tekst er hans e-mail til forsikringsselskabet og teksten med rødt er deres svar. Der er redigeret i teksten for at anonymisere forsikringsselskabet og klubmedlemmet.

Hej Forsikringselskab XXXX

Jeg har forsikret en bil ved jer. I de seneste dage har jeg deltaget i en del debat vedrørende original stand af biler, i tilfælde af skade hvor bilen skal takseres. En kunde hos Runa forsikring har fået afvist en skade – og Runa har fået ret, da kunden ankede. Jeg har f.eks monteret en digital radio i gammelt design, en gammel radio har besvær med at adskille stationer i dag, er det okay?

OK

Jeg har også monteret nogle hjul der ikke er fra Ford, men er samme årgang som bilen?

Ikke OK

Enkelte stumper brugt til renovering er lidt anderledes end de originale?

Det komme an på hvilke stumper, vi snakker om.

Sikkerhedsmæssige opdateringer går jeg ud fra ikke er et problem, fjedre, sæder (samme årgang men med nakkestøtte), sikkerhedsseler m.m.?

OK

Kort sagt er der små afvigelser i forhold til første levering af bilen, alle er dog udført så de er tidstypiske for bilen. Vil disse ændringer give problemer hvis jeg får en skade på bilen?

Hvis bilen er som jeg fornemmer ud fra det du har skrevet, så vil disse ændringer ikke give problemer.

Hvis i har en uddybende definition på “original stand” vil jeg meget gerne have den.

Send nogle billeder af bilen og af ændringerne.

Med venlig hilsen XXX

Det fremgår i dette eksempel, at dette forsikringsselskab ikke accepterer tidstypiske uoriginale fælge, men eksempelvis accepteres eftermontering af seler.

I deres forsikringsbetingelser og på deres hjemmeside skriver de blot: “Køretøjet skal være historisk korrekt og i original stand”, og som det fremgår af svaret fra forsikringsselskabet til medlemmet, så kommer de heller ikke med et svar på, hvad der menes med “original”

Ford Classic Club DKs anbefalinger

Selskaberne ændrer jævnligt betingelserne, så det anbefales af og til at studere deres hjemmesider eller at kontakte dem for at holde sig orienteret om hvilke selskaber, der tilbyder den forsikring på de betingelser, man ønsker.

Undersøg, hvad dit forsikringsselskab har af betingelser i policen, og ikke hvad de har skrevet på hjemmesiden eller du er blevet oplyst om af en sælger eller per telefon. Hvis du ikke opfylder dem alle, så undersøg mulighederne i andre forsikringsselskaber, da det ellers nemt kan betyde, at du reelt ikke har en kaskoforsikring på bilen, og at forsikringsselskabet kan kræve penge af dig, hvis ansvarsforsikringen skal bringes i anvendelse.

Vær opmærksom på, at en løs formulering af forsikringsbetingelserne ikke nødvendigvis er bedre end en mere detaljeret, da en løs formulering kan give forsikringsselskabet bedre muligheder for at afvise en dækning, selvom man selv mener at opfylde betingelserne. Hvis du opfylder en detaljeret formulering, kan dette være bedre end en løs formulering.

Kun Aros Forsikring skriver på deres hjemmeside, at bilen ikke behøver at være original, så hvis din bil må anses for ikke at være original, kan de være eneste mulighed. Sørg dog for at få på skrift, at de accepterer de uoriginale dele på din bil.

Hvis din klubbil pt. er mellem 25 år og 28 år, er det kun Runa Forsikring og GF Forsikring, der tilbyder forsikringer, så hav dette in mente, hvis din bil ikke kan anses for at være original, da disse to selskaber kun forsikrer originale biler.

Dette konkluderer Casper Lundgreens andet afsnit i føljetonen om veteran og klassikerforsikringer i Danmark. Forfatteren har lovet os at der kommer et afsnit tre, han melder dog at det desværre ikke bliver til deres næste nummer af klubbladet. Vi kan dog se på debatten og de mange sidebesøg den første artikel har fået, at det er et emne som optager mange, derfor vil vi naturligvis følge op på Ford Classic Clubs artikelserie så snart det er muligt.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...