Der skal skabes retning for den motorhistoriske bevægelse

Gentofte BrandmuseumEndnu en gang vil de danske veterankøretøjsklubber mødes til deres årlige generalformsamling for at sætte retning og fart på deres politiske organ. Årsmøde 2014 finder sted den kommende weekend på Comwell Hotel i Middelfart.

Det tegner til at blive endnu et storslået årsmøde, hvor delegerede fra 2/3 dele af samrådets tilsluttede 94 medlemsklubber vil være tilstede som repræsentanter for den motorhistoriske bevægelse i Danmark.

Den siddende bestyrelse, der alle stiller op til genvalg, har forberedt et tilbageblik på et meget travlt 2014, der har budt på en lang række væsentlige sager, og hvor medlemsklubberne og deres enkeltstående medlemmer har været inddraget i de samtaler og møder, som bestyrelsen har haft med politikere og statens administration.

 Formand Søren Jacobsen vil på årsmødet i weekenden sætte flere nye skibe i søen, samtidig med at han i sin beretning vil redegøre mere detaljeret, om tiden der er gået siden sidste årsmøde.

En af de udfordringer som de delegerede står overfor i år, er en udvidelse af den økonomiske ramme som medlemsklubberne senest har fastsat i forbindelse med årsmødet i 2009, hvor det den gang tillige også blev besluttet at der skulle oprettes et lønnet sekretariat. Omkostningerne til at drive Motorhistorisk Samråd er steget markant over årene, og da det høje aktivitetsniveau ønskes bibeholdt, så har bestyrelsen fremsat et ønske om en stigning i kontingent for de næste to perioder. Af hensyn til medlemsklubbernes økonomi, forslås kontingentstigningen fordelt over de næste to år.

Grundet den stramme økonomi har bestyrelsen i det forgangne år, strammet op på processer og aftaler for at opnå en maksimal besparelse. Desværre må der også samtidig konstateres en mindre tilbagegang i klubbernes medlemstal, der dog til en vis grad udlignes med tilgangen af nye klubber.

Der er ikke mindre en syv nye klubber, der til det kommende årsmøde har ansøgt om optagelse i samrådet, med til sammen 348 medlemmer. Det er ikke kun et stort og flot antal nye klubber, men de kommer også med en enorm spredning i interesseområder. Det er meget væsentligt for Motorhistorisk Samråd med nogen vægt at kunne sige, man repræsentere HELE hobbyen.

En af de klubber der ansøger om optagelse på Årsmøde 2014, er en organisation som der ikke er andre af i samrådet. Det er Gentofte Brandmuseum, som med deres  tilstedeværelse i samrådet ønsker at bakke op om de motorhistoriske bevægelse. De vil derfor melde hele deres skare af museets støtter og frivillige ind i Motorhistorisk Samråd, hvilket bestyrelsen naturligvis er meget glade for. Museerne er en naturlig del af bevarelsen af de historiske køretøjer, og et samarbejde med den gren af hobbyen ser man meget frem til.

Det er generelt glædeligt at se den massive opbakning der er fra veteranfolket til samle de motorhistorisk interesserede i et funktionelt og aktivt samråd, der kan tale vores sag på Christiansborg og hos andre væsentlige beslutningstagere. Et samråd der også er aktive repræsentanter i den internationale organisation FIVA, som blandt andet arbejder med indflydelse i forhold til de beslutninger der kommer fra EU.

Alle beslutninger om samrådets retning og funktion starter dog på årsmødet, det er de delegerede her der skal sætte rammerne for hvordan bestyrelsen i det næste år på bedste vis skal tale de danske motorhistoriske foreningers ord, så vi i fællesskab kan blive bedre til at sikre køretøjernes og kulturens fortsatte beståen

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...