Der skal skabes retning for den motorhistoriske bevægelse

Gentofte BrandmuseumEndnu en gang vil de danske veterankøretøjsklubber mødes til deres årlige generalformsamling for at sætte retning og fart på deres politiske organ. Årsmøde 2014 finder sted den kommende weekend på Comwell Hotel i Middelfart.

Det tegner til at blive endnu et storslået årsmøde, hvor delegerede fra 2/3 dele af samrådets tilsluttede 94 medlemsklubber vil være tilstede som repræsentanter for den motorhistoriske bevægelse i Danmark.

Den siddende bestyrelse, der alle stiller op til genvalg, har forberedt et tilbageblik på et meget travlt 2014, der har budt på en lang række væsentlige sager, og hvor medlemsklubberne og deres enkeltstående medlemmer har været inddraget i de samtaler og møder, som bestyrelsen har haft med politikere og statens administration.

 Formand Søren Jacobsen vil på årsmødet i weekenden sætte flere nye skibe i søen, samtidig med at han i sin beretning vil redegøre mere detaljeret, om tiden der er gået siden sidste årsmøde.

En af de udfordringer som de delegerede står overfor i år, er en udvidelse af den økonomiske ramme som medlemsklubberne senest har fastsat i forbindelse med årsmødet i 2009, hvor det den gang tillige også blev besluttet at der skulle oprettes et lønnet sekretariat. Omkostningerne til at drive Motorhistorisk Samråd er steget markant over årene, og da det høje aktivitetsniveau ønskes bibeholdt, så har bestyrelsen fremsat et ønske om en stigning i kontingent for de næste to perioder. Af hensyn til medlemsklubbernes økonomi, forslås kontingentstigningen fordelt over de næste to år.

Grundet den stramme økonomi har bestyrelsen i det forgangne år, strammet op på processer og aftaler for at opnå en maksimal besparelse. Desværre må der også samtidig konstateres en mindre tilbagegang i klubbernes medlemstal, der dog til en vis grad udlignes med tilgangen af nye klubber.

Der er ikke mindre en syv nye klubber, der til det kommende årsmøde har ansøgt om optagelse i samrådet, med til sammen 348 medlemmer. Det er ikke kun et stort og flot antal nye klubber, men de kommer også med en enorm spredning i interesseområder. Det er meget væsentligt for Motorhistorisk Samråd med nogen vægt at kunne sige, man repræsentere HELE hobbyen.

En af de klubber der ansøger om optagelse på Årsmøde 2014, er en organisation som der ikke er andre af i samrådet. Det er Gentofte Brandmuseum, som med deres  tilstedeværelse i samrådet ønsker at bakke op om de motorhistoriske bevægelse. De vil derfor melde hele deres skare af museets støtter og frivillige ind i Motorhistorisk Samråd, hvilket bestyrelsen naturligvis er meget glade for. Museerne er en naturlig del af bevarelsen af de historiske køretøjer, og et samarbejde med den gren af hobbyen ser man meget frem til.

Det er generelt glædeligt at se den massive opbakning der er fra veteranfolket til samle de motorhistorisk interesserede i et funktionelt og aktivt samråd, der kan tale vores sag på Christiansborg og hos andre væsentlige beslutningstagere. Et samråd der også er aktive repræsentanter i den internationale organisation FIVA, som blandt andet arbejder med indflydelse i forhold til de beslutninger der kommer fra EU.

Alle beslutninger om samrådets retning og funktion starter dog på årsmødet, det er de delegerede her der skal sætte rammerne for hvordan bestyrelsen i det næste år på bedste vis skal tale de danske motorhistoriske foreningers ord, så vi i fællesskab kan blive bedre til at sikre køretøjernes og kulturens fortsatte beståen

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere