Referat fra Årsmøde 2014

Generalforsamlingen i Motorhistorisk Samråd, eller årsmødet, som det kaldes er altid en stor begivenhed der trækker veteranfolk fra nær og fjern til det vestfynske område hvor årsmødet som hovedregel afholdes.

Denne gang afholdtes årsmødet på Hotel Comwell i Middelfart, og lidt over 100 delegerede deltog i seancen. De repræsenterede 57 af samrådets nu i alt 99 klubber.

Der blev optaget 7 nye klubber denne gang, og det samlede medlemsantal der repræsenteres er 32.998. Det er faktisk en mindre tilbagegang i medlemsantal. Samrådet har i år mistet to klubber, og flere klubber har i det forgangne år oplevet en tilbagegang i medlemstallene.

Formand Søren Jacobsen brugte knap en time på sin beretning fra året der er gået. Han kom hele vejen rundt om såvel de politiske tiltag, som om organisationens arbejde og om fremtiden for såvel interesseområdet som helhed og de organisatoriske tiltag der påtænkes hen over 2015. Der var der ud over indlæg fra bestyrelsesmedlem Lars Genild omkring den store FIVA undersøgelse og en nærmere uddybning omkring kravene til motorcykelkørekort, dette var et spørgsmål der var blevet rejst af en medlemsorganisation på årsmødet i 2013.

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd, havde bedt medlemsklubberne om at tage stilling til en mindre kontingentforhøjelse fra de 20 kroner per underliggende medlem per år, som har været satsen siden 2009, til nu 23 kroner/medlem/år. Kun en enkelt klub stemte imod dette forslag, som derfor kunne vedtages.

Referatet fra årsmødet er nu tilgængeligt, det kan hentes som pdf-fil via dette link:

http://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2019/06/MhS_aarsmoede_2014_referat.pdf

Man skal dog være opmærksom på at med 18 siders referat da er det ganske fyldigt at downloade (1,5 Mb)

Sidst i januar afholder bestyrelsen det første bestyrelsesmøde i 2015, hvor der er en lang række spændende sager på dagsordenen.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...