Referat fra Årsmøde 2014

Generalforsamlingen i Motorhistorisk Samråd, eller årsmødet, som det kaldes er altid en stor begivenhed der trækker veteranfolk fra nær og fjern til det vestfynske område hvor årsmødet som hovedregel afholdes.

Denne gang afholdtes årsmødet på Hotel Comwell i Middelfart, og lidt over 100 delegerede deltog i seancen. De repræsenterede 57 af samrådets nu i alt 99 klubber.

Der blev optaget 7 nye klubber denne gang, og det samlede medlemsantal der repræsenteres er 32.998. Det er faktisk en mindre tilbagegang i medlemsantal. Samrådet har i år mistet to klubber, og flere klubber har i det forgangne år oplevet en tilbagegang i medlemstallene.

Formand Søren Jacobsen brugte knap en time på sin beretning fra året der er gået. Han kom hele vejen rundt om såvel de politiske tiltag, som om organisationens arbejde og om fremtiden for såvel interesseområdet som helhed og de organisatoriske tiltag der påtænkes hen over 2015. Der var der ud over indlæg fra bestyrelsesmedlem Lars Genild omkring den store FIVA undersøgelse og en nærmere uddybning omkring kravene til motorcykelkørekort, dette var et spørgsmål der var blevet rejst af en medlemsorganisation på årsmødet i 2013.

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd, havde bedt medlemsklubberne om at tage stilling til en mindre kontingentforhøjelse fra de 20 kroner per underliggende medlem per år, som har været satsen siden 2009, til nu 23 kroner/medlem/år. Kun en enkelt klub stemte imod dette forslag, som derfor kunne vedtages.

Referatet fra årsmødet er nu tilgængeligt, det kan hentes som pdf-fil via dette link:

http://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2019/06/MhS_aarsmoede_2014_referat.pdf

Man skal dog være opmærksom på at med 18 siders referat da er det ganske fyldigt at downloade (1,5 Mb)

Sidst i januar afholder bestyrelsen det første bestyrelsesmøde i 2015, hvor der er en lang række spændende sager på dagsordenen.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere