Notat vedrørende ombyggede køretøjer

Mere ensartede regler er på vej for ombygning af køretøjer“Motorhistorisk Samråds fokus på konstruktive ændringer af køretøjer ligger hovedsageligt på de ombygninger og konstruktive ændringer, som er foretaget igennem et køretøjs normale brugsperiode, hvilket vi ser som en del af den motorhistoriske kultur i Danmark, og vi ønsker at disse bevares for eftertiden. Motorhistorisk Samråd anerkender at nogle ejere af køretøjer ønsker at fortage ændringer på deres køretøjer, nye som gamle, og vil som organisation for de danske veterankøretøjsklubber ikke stå i vejen for de ejere eller organisationer, som ønsker dette”

Dette er den kortfattede indledning til et svar vi i denne uge har sendt til Trafikstyrelsen, der arbejder med at opsætte et nyt regelsæt for ombygninger og konstruktive ændringer af biler og motorcykler.

 To gange tidligere har vi svaret på det materiale som styrelsen arbejder med, men der er fortsat væsentlige mangler i forhold til vores specifikke fokusområde. Det har vi gjort Trafikstyrelsen opmærksom på i det dokument du kan hente her via dette link

 

Køretøjer med allerede eksisterende ombygninger

I Motorhistorisk Samråd savner vi en forklaring på, hvordan man dokumenterer et køretøj med ombygninger af ældre dato, hvad enten disse ombygninger er mindre, eller køretøjet ifølge de nye regler har mistet sin tekniske identitet. Det er vores holdning, at køretøjer med allerede eksisterende ændringer ikke alle nødvendigvis bør gennemgå ny godkendelsesproces.

Det kan være køretøjer der er ombygget de senere år, eller det kan være de ombygninger som er foretaget for mange år siden da køretøjet var i almindeligt brug. Det er endvidere tænkeligt, at køretøjer er registeret i det Digitale Motorregister (DMR) som “originale” eller uden registrering af eventuelle ændringer. Vi har stillet styrelsen spørgsmålet, om hvordan man havde tænkt sig at håndtere deres godkendelse i fremtiden?

Et køretøjs registrerede alder

Regelsættet opererer flere steder med begrebet ‘første registreringsdato’, som udgangspunkt for et køretøjs alder. Som vi ved kan der være situationer, hvor denne registreringsdato ikke er korrekt i forhold til et køretøjs alder. Det kan for eksempel være køretøjer, der har stået usolgt i en længere periode og derfor først er registret senere. Der kan også være køretøjer, der har været indregistreret til politi, brandvæsen, hæren, staten mv. og derfor har første registrering til private flere år efter de er produceret.

I Motorhistorisk Samråd opfordrer vi til at man bruger produktionstidspunktet for et køretøj som udgangspunkt for et køretøjs alder, da man her undgår tvivlstilfælde om årgang og får en mere korrekt registrering.

Vi har i vores svar til Trafikstyrelsen forklaret at vi i Motorhistorisk Samråd vil kunne løfte opgaven med korrekt datering af et køretøj. Trafikstyrelsen vil i forbindelse med indførelsen af det nye regelsæt, også indføre de to begreber, Godkendt Instans (GI) og Teknisk Tjenste (TT) Der er virksomheder der skal medvirke til godkendelsen af køretøjer med ombygninger. I Motorhistorisk Samråd vil vi kunne blive en godkendt instans, i forhold til at datere et køretøjs første produktionsdato

Anerkendte konstruktionsmetoder

Det er samrådets holdning, at hvis fabrikanter har anvist metoder til ombygningen, må disse metoder fortsat kunne træde i stedet for kravet om en ny godkendelse

Et eksempel på dette er hvis en fabrikant har anvist konstruktionsprincipper for ombygning til eksempelvis en rallybil, en buggy eller montering af skivebremser og lignende dele, så bør disse konstruktionsprincipper og metoder træde i stedet for ny godkendelse og kravet om godkendt instans (GI).

Umulige dokumentationskrav

Flere steder i Trafikstyrelsens materiale der henvises til at søge dokumentation hos køretøjsproducenten. Som vi ved så skal man ikke mange år tilbage før end der var mange flere producenter af køretøjer end der er i 2015. Vi savner altså en stillingtagen til køretøjer, hvor køretøjsfabrikantens virksomhed for længst er ophørt og hvor dokumentation fra denne ikke eksister mere.

En nødvendig udskiftning af dele

I vores svar opfordrer vi også til at man tager højde for at nogle veterankøretøjer er umulige at skaffe nye eller blot bedre dele til. Vi opfordrer derfor til at der skal kunne dispenseres, når det ikke er muligt at reparere de oprindelige dele, eller udskifte til identiske dele for at holde køretøjet kørende.

Permanente eller midlertidige ombygninger

Det omfattende materiale tager desværre heller ikke stilling til muligheden for at ændre køretøjets registrering i DMR, hvis ændringerne på et køretøj fjernes og køretøjet atter
returneres til fabrikkens specifikationer. Dette har vi også gjort opmærksom på i vores svar til Trafikstyrelsen.

Overordnet mener Motorhistorisk Samråd, at for historiske køretøjer bør der ikke stilles krav, der er strengere end da køretøjet blev konstrueret, i lighed med andre steder i lovgivningen. Veterankøretøjer og historiske køretøjer defineres internationalt som alle køretøjer over 30 år, hvilket også bør være den definition som anvendes i Danmark.

Vi vil se frem imod Trafikstyrelsens næste skridt, og indarbejdelsen af de svar som vi og andre organisationer har givet i forbindelse med arbejdet med det kommende regelsæt.

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...