Behov for konstruktiv tænkning om historiske erhvervskøretøjer

LastbiltræfDet er tilsyneladende en gordisk knude af format der skal løsnes op, for at få brugen af historiske lastbiler, busser og andre erhvervskøretøjer indpasset i et moderne regelsamfund.

Med et nyligt høringssvar har Motorhistorisk Samråd præsenteret justitsministeriet for det sværd der kan bruges til at hugge knuden over, til alles tilfredshed.

“Knuden” er sammenbundet af et regelsæt der sidestiller alle lastbiler der benyttes til erhvervskørsel, med hinanden. Regler giver ikke plads til at der kan være køretøjer, som eksempelvis de historiske lastbiler, der kun bruges undtagelsesvis, og hvor overholdelse af de moderne krav ganske simpelt ikke er teknisk muligt, og i bedste fald en unødig omkostning for ejerne af køretøjerne.

 For eksempel har brugen af historiske lastbiler til studenterkørsel de senere år, kun kunnet foregå med en dispensation om kravet til montering af et digitalt kontrolapparat, der skal sikre at køre- hviletidsbestemmelserne overholdes. Montering af digitalt kontrolapparat, en såkaldt tachograf, er ofte slet ikke teknisk muligt i en ældre lastbil, og man har derfor fået lov at udføre transporterne ved at føre en kørebog over kørslen.

At udstede den ene dispensation efter den anden fra loven, er ikke nogen holdbar løsning, og begyndte Rigspolitiet at stille i udsigt, at til denne sæson, ville det ikke blive muligt at udstede flere dispensationer, og at man afventede en klarlægning af reglerne fra Justitsministerens bord. Justitsministeriet har så sendt sagen tilbage til Rigspolitiet for en redegørelse over sagens omfang. Her forholder embedsmændende sig så til EU direktivets ordlyd, og de tolkninger der er indeholdt i denne. Der står sagen så nu.

Motorhistorisk Samråd har så brugt en nylig høring om Køre- hviletidsreglerne til at byde ind med en konstruktiv løsning på problematikken.

Ud over at vi har gjort Justitsministeriet opmærksom på at EU tidligere har ønsket at undtage historiske køretøjer fra at skulle montere digitale kontrolapparater i en anden lovgivning, så har vi gjort opmærksom på at der i dansk lovgivning er muligheder for at undtage historiske køretøjer, med en ejers frivillige registrering af køretøjet alene til lejlighedsvis kørsel.

Den slags lejlighedsvise kørsel er ikke omfattet af decideret erhvervskørsel, som studenterkørsel godt kan sidestilles med, men en løsning kunne være at konstruere et tilpasset regelsæt for erhvervskøretøjer, der tilsvarer det der findes til almindelige veteranbiler.

Vi afventer nu ministeriets håndtering af høringen, og det udkomme der kan findes der i. Skulle man have interesse i at læse hele høringssvaret kan det hentes via dette link

SENESTE NYHEDER

Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Information om Det Motorhistoriske Årsmøde 2023
Alle klubber optaget i Motorhistorisk Samråd er nu inviteret til årsmøde, generalforsamling, og en spændende generel orientering, om de aktuelle ...
Kandidater til Årsmøde 2023
Kandidater til Årsmøde 2023
Opstillede kandidater til Det Motorhistoriske Årsmøde 2023 der afholdes i Middelfart den 25. november 2023 ...
Det er ikke så tit man møder veterankøretøjer i den daglige trafik. Det hænger sammen med at de kun må bruges lejlighedsvis. Det kan man dog selv nemt ændre på
Veterankørsel – Dit nemme valg
Du kan selv nemt ændre på registreringen til veterankørsel i Motorregisteret (DMR), det kan dog have betydning for lejlighedsvis kørsel, ...
Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...