Motorhistorisk Samråd sætter forslag om fast importafgift i bero

Gennem et udvalgsspørgsmål stillet af Liberal Alliance vedr. import og afgiftsberegninger på veterankøretøjer har SKAT oplyst skatteminister Karsten Lauritzen om de seneste importtal. Som en konsekvens af disse nye tal sætter veterankøretøjsklubbernes organisation, Motorhistorisk Samråd, sit hidtidige forslag om en fast enhedsafgift på veterankøretøjer i bero.

”De nye tal er en del højere end de tal vi tidligere fik fra SKAT og som lå til grund for de beregninger, vi tidligere meldte ud med” lyder det fra Samrådets bestyrelse.

Vores oplysninger om importen er baseret på oplysninger vi har fra SKAT fra 2012, hvor der blev importeret omkring 700 køretøjer årligt. Vi har også ved selvsyn hos SKAT i Høje Taastrup kunnet konstatere hvor omstændelig SKATs manuelle sagsbehandling er på området, og har derfor haft en formodning om et væsentligt ressourceforbrug til disse beregninger.

For at få klarlagt de helt konkrete tal fik vi med Liberal Alliances hjælp udfærdiget et udvalgsspørgsmål til Skatteminister Karsten Lauritzen. I svaret har SKAT opgjort importen for de seneste 3,5 år, hvilket er den periode hvor det Digitale Motorregister (DMR) har eksisteret. Nøgletallene viser, at der er importeret i alt 3.957 køretøjer i perioden, 1131 køretøjer i gennemsnit om året, og at der for disse er betalt i alt kr. 64.832.530. Dette giver en gennemsnitlig afgift per veteranimport på kr. 16.384.

SKAT giver samtidig svar på deres vurdering af ressourceforbruget på området, som de ifølge udvalgssvaret vil vurdere til at udgøre 2,5 årsværk per år.

Der kan være visse tal i SKATs opgørelse, der ikke er medtaget, herunder de beregninger som SKAT må foretage, men som ikke fører til en afgiftsbetaling og de gange, hvor der må foretages samme beregning flere gange på samme køretøj.

Det eksisterende regelsæt for import af køretøjer er uigennemsigtig og adskiller sig på flere områder fra beregning af import af de biler og motorcykler, der er nyere end 35 år. Gennem flere år har vi kunnet konstatere, at fastsættelsen af registreringsafgift er ugennemsigtig, administrativt besværlig og vilkårlig, når det gælder veterankøretøjer. Systemet virker også skævvridende og modvirker i visse tilfælde intentionerne i lovgivningen.

Motorhistorisk Samråds konklusion er, at på baggrund af de tal der på det seneste er oplyst fra SKAT, vil finansieringen som en fast enhedsafgift, ikke for indeværende være en økonomisk farbar vej. Det betyder på ingen måde, at Motorhistorisk Samråd opgiver ideen, tværtimod. Vi fortsætter med at afdække andre muligheder for finansiering, en fornyet efterprøvning af tallene og en dialog med vore samarbejdspartnere både på Christiansborg og blandt vore ligesindede organisationer.

”Da SKATs nye tal fortæller os at en udgiftsneutral finansiering for indeværende ikke er en mulighed, vil vi nu gå tilbage til ministeren og til vores politiske samarbejdspartnere for sammen med dem at finde en løsning. Der udestår stadig en række udfordringer på området, udfordringer, som tydeligvis kun er blevet endnu større med de nye oplysningerne om hvor mange millioner, det ser ud til at dreje sig om” siger Steen Rode-Møller, formand for Motorhistorisk Samråd.

SENESTE NYHEDER

Hvornår må jeg køre veteran?
Hvornår må jeg køre veteran?
Vi vil i denne artikel se lidt nærmere på hvilke regler der typisk gælder for brugen af veterankøretøjer, og dermed ...
Læs Mere
Import og godkendelse er under forandring
Import og godkendelse er under forandring
I de her dage der arbejdes der i Færdselsstyrelsen og Transportministeriet på en større ændring af reglerne ved import og ...
Læs Mere
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Historiske køretøjer, sådan som de også kan være
Billeder fortæller ofte en bedre historie i sig selv end lange forklaringer. Vi har derfor her samlet en række billedlige ...
Læs Mere
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Hvorfor skulle Originalitetskravet afskaffes?
Herunder følger historien om et lille stykke lovgivning: En flig af en lovbestemmelse, og en afgiftsreform for mere end 30 ...
Læs Mere
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
Vidtrækkende konsekvenser ønskes
På dette link kan du hente en pdf-version af vores høringssvar, hvor vi på 4 tætskrevne sider, både roser, men ...
Læs Mere